Onze strategische richting

Voorzichtige zonnestralen

De economische groei vertraagde in 2019. Veel beleggers vreesden dat er een recessie in aantocht was. Maar inmiddels zien we wat voorzichtige zonnestralen doorbreken. En dus is er reden om iets optimistischer te zijn. Wij verwachten in 2020 geen recessie. Daarmee is de weg vrij voor een periode van lage maar positieve economische groei. Voor beleggers is het zaak om een evenwichtige portefeuille aan te houden. Onze suggestie: beleg wat minder in obligaties, blijf beleggen in aandelen en hou een buffer in liquiditeiten aan.

 

Om inzicht te krijgen in de toestand van de wereldeconomie is het zinvol om te kijken naar de maakindustrie en de dienstensector. Doordat de onzekerheid toenam, gingen bedrijven minder investeren. En daar had de maakindustrie in 2019 last van. Maar het consumentenvertrouwen bleef op peil. En consumenten bleven geld uitgeven. Hierdoor hield de dienstensector zich wel goed staande.

Langzaam maar zeker worden er wat lichtpuntjes zichtbaar in de maakindustrie: we verwachten dat de situatie daar gaat stabiliseren en zelfs wat kan verbeteren. Dat is goed nieuws, omdat beleggers vreesden dat de verzwakking van de maakindustrie zou kunnen overslaan naar de dienstensector. En de dienstensector maakt een veel groter deel uit van de economie. Nu de situatie in de maakindustrie iets lijkt te gaan verbeteren, is de kans minder groot dat de dienstensector verzwakt.

Inzicht in de economische situatie kunnen we ook krijgen door te kijken naar de wereldhandel. De handelsoorlog tussen de VS en China bezorgt veel beleggers kopzorgen. De uitkomst van het handelsconflict is nog onzeker. Wij hanteren het motto ‘eerst zien, dan geloven.’ Maar we zien enkele hoopgevende signalen die erop wijzen dat de handelsoorlog ten minste niet verder zal verergeren. En dat zou positief zijn voor de groei van de wereldeconomie in 2020.

Verschillende risico’s

Naast voorzichtige zonnestralen zien we ook risico’s. Op dit moment is de situatie in de maakindustrie nog zwak. Dit betekent dat we het ‘besmettingsgevaar’ naar andere delen van de economie (zoals de dienstensector) nog niet kunnen uitsluiten. Ook zijn er geopolitieke risico’s, zoals de handelsoorlog (die toch nog kan escaleren), de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump en de zich voortslepende Brexit-soap. 

Wat wij beleggers aanraden

Onze suggestie voor beleggers: stel een evenwichtige portefeuille samen. Kies daarbij voor een wat kleiner belang in obligaties. De rente op obligaties is zeer laag of zelfs negatief. Blijf beleggen in aandelen. Een aandelendividend van 2-3% is aantrekkelijker dan een negatieve rente. En hou een buffer in liquiditeiten aan. Die liquiditeiten kunnen aan het werk gezet worden als de lichtpuntjes die we nu zien wat overtuigender worden.

Op sectorniveau doen wij beleggers de suggestie te kiezen voor aandelensectoren die (ook) goed kunnen presteren ten tijde van lage economische groei: gezondheidszorg en informatietechnologie. Op regioniveau zijn we licht positief over Amerikaanse aandelen: de maakindustrie in de VS is minder groot en het land is minder sterk afhankelijk van de wereldhandel.

Qua obligaties zien we kansen in investment-grade bedrijfsobligaties: de rente daarop is hoger dan die op veel staatsleningen. Obligaties uit opkomende markten zijn naar onze mening eveneens interessant.

Richard de Groot, Hoofd Global Investment Centre

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

En wat is uw strategie?

Ziet u kansen met beleggen? ABN AMRO helpt u graag. Zelfs als u er niet veel tijd aan wilt besteden, hebben wij een geschikte beleggingsvorm voor u. U kunt al beginnen met beleggen vanaf € 50. Met de keuzehulp ontdekt u snel welke beleggingsvorm het best bij u past.