Strategische richting

Weer open

In onze jaarlijkse Beleggingsstrategie (december 2020) hintten we er al op: er lag een economische ‘herstart’ in het verschiet. Die herstart is nu in volle gang. Stap voor stap gaat de maatschappij weer open – en daarmee ook de economie.

 

03/06/2021 – Richard de Groot

Het vaccinatietempo komt steeds hoger te liggen en lockdownmaatregelen worden geleidelijk opgeheven. Ondernemers kijken positiever naar de toekomst, zo blijkt onder meer uit recente cijfers over het producentenvertrouwen. En consumenten hebben weliswaar hun gedrag veranderd tijdens de coronacrisis, maar ze bleven wel geld uitgeven. Mede dankzij deze positieve ontwikkelingen hadden aandelenmarkten in de afgelopen tijd de wind in de zeilen.

Zijn beleggers te optimistisch?

In het eerste kwartaal bereikten veel aandelenindices nieuwe recordstanden. De vraag rijst of beleggers te optimistisch aan het worden zijn. Wij denken van niet. Daar hebben we drie redenen voor: in de eerste plaats is de heropening van de economie een belangrijke aanjager van groei en van hogere bedrijfswinsten. Tijdens de pandemie hebben consumenten hun geld voornamelijk besteed aan producten. Inmiddels worden de beperkende coronamaatregelen geleidelijk opgeheven. Wij denken daarom dat consumenten weer meer geld gaan uitgeven aan diensten (de dienstensector is een belangrijk deel van de economie).

In de tweede plaats: de rente is laag – of zelfs negatief. Door die lage rentestanden is het voor bedrijven mogelijk om goedkoop geld te lenen, waarmee zij investeringen kunnen doen. Maar dat is niet de enige reden waarom lage rentestanden een ondersteunende factor zijn voor aandelenmarkten. Juist omdat de rente zo laag is, zijn beleggers voortdurend op zoek naar andere manieren om rendement te behalen. Spaarrekeningen en een groot deel van de obligatiemarkt leveren nauwelijks rendement meer op. Daarom zetten beleggers hun geld aan het werk in risicovollere beleggingscategorieën, zoals aandelen.

En in de derde plaats geven begrotingsstimuleringen een extra impuls aan de economie. In veel landen ondersteunen overheden hun economieën met omvangrijke stimuleringspakketten. Zo heeft de Europese Commissie een herstelfonds aangekondigd ter waarde van EUR 800 miljard. En in de VS is een stimuleringspakket van USD 1,9 biljoen goedgekeurd en deels al uitgerold. Zulke omvangrijke stimuleringsmaatregelen zullen leiden tot hogere economische groei.

Zijn er dan helemaal geen risico’s?

We moeten altijd rekening houden met risico’s. We willen er hier drie uitlichten, te beginnen met de inflatie. Sterke economische groei kan een hogere inflatie in de hand werken. Als de inflatie té hoog wordt, dan zullen centrale banken wellicht renteverhogingen doorvoeren om de inflatie af te remmen. Wij denken niet dat de inflatie in de nabije toekomst een probleem gaat vormen. En we denken dat centrale banken vastbesloten zijn om de rentes voor langere tijd laag te houden, zelfs als de inflatie wat stijgt.

Een tweede punt van mogelijke zorg is de waardering van aandelen. Als we kijken naar verschillende waarderingsindicatoren dan kunnen we gerust zeggen dat aandelen niet goedkoop zijn. Sterker nog: vanuit historisch perspectief zijn aandelen duur. Maar in vergelijking met obligaties zijn aandelen niet zo prijzig. Bovendien is het zaak om te beseffen dat waarderingen weliswaar belangrijk zijn, maar niet goed bruikbaar voor timingsdoeleinden. Aandelen kunnen voor langere tijd duur zijn.

Beleggersgedrag is het derde risico dat we willen noemen. Momenteel lijkt bijna iedereen positief gestemd te zijn en risicovolle beleggingen te kopen. Dat is een belangrijk waarschuwingssignaal. Veel goed nieuws is al in de aandelenkoersen verwerkt – en er is weinig slecht nieuws nodig voor een correctie. Dat gezegd hebbende: wij denken dat zo’n correctie van tijdelijke aard zou zijn. Als de markt corrigeert, dan zou dat voor ons een gelegenheid kunnen vormen om aandelenposities uit te breiden.

Wat betekent dit alles voor beleggers?

De economie gaat weer open. En er zijn sterke krachten aan het werk die ruggensteun bieden aan risicovolle beleggingen. Tegen deze achtergrond blijven wij de voorkeur geven aan aandelen (overwogen) boven obligaties (onderwogen). De aandelenmarkten hebben al een periode van sterke koersstijgingen achter de rug. Maar wij denken dat die hogere koersen gerechtvaardigd zijn door de fundamentele situatie op economisch en bedrijfsmatig vlak. Én wij denken dat er ruimte is om hier nog meer van te profiteren. In de bijdragen aan deze Beleggingsstrategie vindt u verschillende suggesties waarmee u zich als belegger kunt voorbereiden op wat er komen gaat in de tweede helft van 2021.

Richard de Groot – Hoofd Global Investment Centre

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk de uitzending ‘De waterstofeconomie: van grijs naar groen’ terug

Heeft u de online uitzending 'De waterstofeconomie; van grijs naar groen' met presentator Roelof Hemmen op 22 juni gemist, of wilt u die nog een keer bekijken? Wij hebben de uitzending voor u opgenomen.