Strategische richting

De grote herstart

Als in autoraces iemand spint of niet verder kan vanwege een mechanisch probleem, dan komt er een ‘safety car’ de baan op. Als de orde is hersteld wordt begonnen met een herstart. Op dit moment lijkt een herstart van de economie nog ver weg. Vrijwel de gehele westerse wereld gaat gebukt onder het coronavirus en de lockdownmaatregelen die getroffen worden om het virus te bestrijden. Toch is het juist nu voor beleggers van belang om vooruit te kijken en zich voor te bereiden op de grote herstart. 

 

Het is moeilijk om de exacte timing van die herstart te bepalen. Dat hangt af van veel factoren, zoals de (brede) beschikbaarheid van een vaccin en de mate waarin overheden en centrale banken de economie blijven ondersteunen. Wij verwachten dat de herstart in de tweede helft van 2021 zeker begonnen zal zijn. Dat betekent niet dat alles opnieuw begint. Sommige trends zullen doorgaan of zelfs verder versnellen, maar op andere vlakken zal de situatie toch echt structureel anders zijn dan vóór de pandemie. Denk bijvoorbeeld aan de rente, die nu in grote delen van de wereld op nul of zelfs onder nul is gekomen. 

Wat betekent de lage rente voor beleggers?

De rente is nu in vrijwel alle westerse landen naar nul gedaald of zelfs negatief geworden. Onze verwachting is dat dit ook de komende jaren zo zal blijven. Die lage dan wel negatieve rente heeft grote gevolgen voor beleggers. De afgelopen 40 jaar is de rente vrijwel uitsluitend gedaald. Aan die trend is nu een einde gekomen. Simpelweg omdat de rente niet veel lager meer kan worden. 

De lage rente heeft in eerste instantie een dempend effect op de verwachte rendementen. Die zullen in de komende jaren lager zijn dan we gewend waren. Rendement zal voornamelijk behaald worden via aandelen, omdat obligaties nauwelijks nog wat opleveren. Voor veel beleggers zal ‘TINA’ (there is no alternative) ook de komende jaren het motto zijn.

De lage rente heeft eveneens gevolgen voor de manier waarop beleggers spreiding in hun portefeuilles aanbrengen. Sterke dalingen op de aandelenmarkten gingen vaak samen met een daling van de rente. Hetzij door actief beleid van centrale banken of door lagere groeiverwachtingen. De lagere rente zorgde ervoor dat obligaties in waarde stegen. Nu de rente nauwelijks nog kan dalen zal deze natuurlijke bescherming niet langer werken. Beleggers zullen daarom steeds meer op zoek gaan naar alternatieven die nog enigszins bescherming bieden.

Trends die doorzetten of zelfs versnellen

Een aantal trends zal doorzetten of zelfs versnellen. Een goed voorbeeld is China. Ondanks regelmatig terugkerende geopolitieke spanningen, onder meer op technologisch gebied, is China uitgegroeid tot een economische wereldmacht. De welvaart van de (omvangrijke) Chinese bevolking blijft groeien. Bovendien heeft China een sterke innovatieve ambitie en is het land bezig met de transitie van een productie- naar een consumptiegeleide economie. Dit alles vormt een stimulans voor zowel de lokale als wereldwijde productie van – en de vraag naar – een breed scala aan goederen en diensten. De verdere groei, openstelling en internationale vervlechting van financiële markten bieden daarbij voor beleggers steeds meer mogelijkheden om in deze trends te participeren.

Ook de digitalisering, in brede zin, zal zich voortzetten. Grote delen van de economie werken momenteel vrijwel geheel digitaal. Veel bedrijven zien zich hier misschien toe gedwongen door lockdownmaatregelen, maar ze realiseren zich tegelijkertijd dat het digitale werken veel voordelen met zich meebrengt. Deze trend is onomkeerbaar. Bedrijven zullen blijven investeren in digitalisering, kunstmatige intelligentie en robotica. Hiervan kunt u als belegger profiteren.

Ten slotte zijn we ervan overtuigd dat het ook van groot belang blijft om te beleggen in bedrijven die goed scoren op ESG-criteria (environmental, social, governance; prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur). Dat de komende jaren veel geïnvesteerd gaat worden in het milieu en klimaat is vrijwel zeker. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Green deal. Maar ook de sociale component van duurzaamheid – de S in ESG – wordt steeds belangrijker. Consumenten accepteren het niet meer als bedrijven niet goed met hun medewerkers of de maatschappij omgaan en ook steeds meer grote institutionele beleggers stellen duidelijke eisen op dit gebied. We verwachten dat bedrijven die hoog scoren op sociaal vlak een goede performance zullen laten zien.

Wees goed voorbereid

We hebben een bewogen beleggingsjaar achter de rug. En we staan aan het begin van een grote economische herstart. Voor beleggers is het van belang dat zij zich hier nu al goed op voorbereiden. Op dit moment is onze suggestie aan beleggers om te kiezen voor een bescheiden overwogen positie in aandelen. Daarbij zijn we enthousiast over aandelen in de sectoren gezondheidszorg en industrie. We zijn terughoudend over energie en consumptiegoederen (beide onderwogen). Binnen obligaties hebben we een voorkeur voor bedrijfsobligaties boven staatsleningen.

In deze Beleggingsstrategie gaan we dieper in op de herstart van de economie en de gevolgen daarvan voor de verschillende beleggingscategorieën: een nieuwe realiteit met bijhorende kansen en risico’s.

Richard de Groot - Hoofd Global Investment Centre

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk het webinar over The Future of Food terug

Heeft u de online uitzending The Future of Food met presentator Roelof Hemmen op 26 januari gemist, of wilt u het nog een keer bekijken? We hebben de uitzending voor u opgenomen.