Solide organische groei BlackRock

Houden
16-04-2021

De resultaten van BlackRock (Houden) over het eerste kwartaal gaven geen aanleiding om onze langere termijnvisie te veranderen. Toch hebben we onze reëlewaarde-inschatting voor het aandeel verhoogd van 750 dollar naar 810 dollar.

 

Daarbij houden we rekening met het aanhoudende herstel van de markten na de verkoopgolf als gevolg van de pandemie in het eerste kwartaal van 2020. We kennen BlackRock een ruim concurrentievoordeel toe.

Meer dan de helft van de verhoging is het gevolg van onze inschatting dat BlackRock in de periode 2021-25 meer vermogen zal beheren dan tot nu toe werd aangenomen. De rest van de verhoging komt door iets rooskleuriger verwachtingen over beheervergoedingen. Ook denken we dat het rendement stabieler zal zijn dan we eerder dachten.

BlackRock sloot het eerste kwartaal af met een totaal beheerd vermogen van 9.007 miljard dollar. Dat is een stijging van 3,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een stijging van 39,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er was sprake van solide organische groei. Ook wist BlackRock marktaandeel te winnen. Deze positieve ontwikkelingen waren voldoende om negatieve koersschommelingen te compenseren.

De organische groei van het beheerd vermogen kwam op jaarbasis uit op 6,8%. Dat is aanzienlijk meer dan de groei tussen 3% en 5% waar wij op rekenden. Maar het eerste kwartaal is wel vaker beter wat dit betreft dan de volgende kwartalen. We verwachten dan ook dat de groei in de loop van dit jaar af zal zwakken.

Belangrijker is dat BlackRock denkt dat de solide organische groei van de actief beheerde fondsen doorgaat. Daarvoor ontvangt de vermogensbeheerder een hogere beheervergoeding. Deze zorgt ervoor dat de aanhoudende druk op beheervergoedingen deels wordt gecompenseerd.

Het gemiddelde beheerde vermogen steeg in het eerste kwartaal met 23,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. BlackRock zag de basis-beheervergoeding stijgen met 17,6%. Een verandering in de productenportefeuille zorgde ervoor dat de zogenoemde realisatiegraad met 4,6% daalde.

De totale inkomsten waren 18,5% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De prestatiebeloning verdriedubbelde echter. Wat betreft de winstgevendheid zag BlackRock het aangepaste operationele rendement in het eerste kwartaal met 80 basispunten stijgen naar 36,6%.

In tegenstelling tot de meeste andere Amerikaanse vermogensbeheerders gaan we voor BlackRock uit van een stijging van het operationele margins voor de komende 5 jaren. Op aangepaste basis verwachten we een gemiddeld operationeel rendement van circa 40%.

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Oddo BHF levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.