UnitedHealth handhaaft winstverwachting voor 2021

Houden
21-01-2021

United Health (Houden) heeft de operationele resultaten over 2020 gepubliceerd. Deze waren iets beter als het gaat om de aangepaste winst per aandeel. De kasstroom was aanzienlijk hoger dan we hadden gedacht. Dit had vooral te maken met het inboeken van inkomsten gedurende het boekjaar. We kennen UnitedHealth een gering concurrentievoordeel toe.

 

De onderneming hield echter vast aan de vooruitzichten voor 2021 zoals die in december werden gegeven tijdens de beleggersdag. Het lijkt erop dat de winst in 2021 hoger uit kan vallen als de belemmeringen als gevolg van COVID minder zijn dan nu wordt gedacht. We veranderen echter nu niets aan onze verwachtingen voor de korte termijn. We laten onze recent verhoogde reëlewaarde-inschatting voor het aandeel van 329 dollar op dit moment min of meer gelijk.

Over 2020 waren de resultaten beter dan onze recent verhoogde verwachtingen. De omzet kwam uit op 257 miljard dollar voor het hele jaar. Dat was gelijk aan onze verwachtingen. De winst per aandeel was echter met 16,88 dollar hoger dan de eerder aangegeven bandbreedte tussen 16,50 dollar en 16,75 dollar. Deze lichte verbetering wat betreft de winst per aandeel verandert niets aan onze reëlewaarde-inschatting.

We merken echter op dat de kasstroom in 2020 hoger was dan we hadden verwacht. De vrije kasstroom kwam uit op 20 miljard dollar. Wij hadden op 17 miljard dollar gerekend. Volgens de onderneming kwam dit omdat rekeningen vervroegd werden betaald.

Tijdens de analistendag zei de onderneming dat de operationele kasstroom in 2021 tussen 20 miljard dollar en 21 miljard dollar kon uitkomen. Dit zou betekenen dat de vrije kasstroom ongeveer 19 miljard dollar zou bedragen. Deze verwachting werd nu niet herhaald. Dat wijst erop dat de beter dan verwachte kasstroom over 2020 resulteert in een lagere kasstroom in 2021. De verwachting is dat de betaling door klanten zal normaliseren.

We verlagen onze verwachte vrije kasstroom verwachting voor 2021 daardoor enigszins. De onderneming herhaalde de eerder gegeven vooruitzichten voor de winst per aandeel. Wel werd opnieuw gewaarschuwd dat hogere kosten als gevolg van COVID de verwachte winst per aandeel met mogelijk 1,80 dollar kunnen drukken. Dit kan invloed hebben op gezondheidskwesties en op economische activiteiten.

We gaan nog altijd uit van een verwachte winst per aandeel die uitkomt binnen de door de onderneming aangegeven bandbreedte tussen 17,75 dollar en 18,25 dollar. We realiseren ons dat het mogelijk is dat de winst hoger zal uitvallen als de effecten minder ernstig zijn dan nu wordt gevreesd.

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Markets levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.