Betere vooruitzichten voor Equity Residential

Houden
29-04-2021

De resultaten over het eerste kwartaal van Equity Residential (Houden) vielen iets tegen. Maar we zien geen reden om onze reëlewaarde-inschatting voor het aandeel van 71 dollar te veranderen. We kennen Equity Residential een gering concurrentievoordeel toe.

 

De bezettingsgraad van bestaande gebouwen verbeterde voor het eerst in een jaar. Die steeg met 80 basispunten ten opzichte van het voorgaande kwartaal naar 95,0%. Dat kwam overeen met onze verwachtingen.

De gemiddelde huur bleef echter dalen. Wij hadden rekening gehouden met een daling met 7,7% ten opzichte vorig jaar. In werkelijkheid daalden de huren met 9,3%. De uitgaven per complex stegen met 3,9% waar wij rekening hadden gehouden met een stijging van 3,5%. De kosten van reparaties, onderhoud, verzekeringen en advertenties stegen allemaal met dubbele cijfers.

Dit had tot gevolg dat de netto operationele inkomsten van de vergelijkbare complexen in het eerste kwartaal met 17,1% daalden ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Dat is iets meer dan de daling met 15,6% waar wij op rekenden. De genormaliseerde inkomsten uit de activiteiten (Funds from operations, FFO) bedroegen 0,68 dollar in het eerste kwartaal. Dat was 0,03 dollar minder dan wij hadden verwacht en 0,08 dollar onder het resultaat over het vierde kwartaal van 2020.

De eerste resultaten over het tweede kwartaal zijn desondanks bemoedigend. De onderneming heeft de vooruitzichten voor heel 2021 verhoogd. De bezettingsgraad blijft verbeteren. In april was dit cijfer 96%. De vernieuwde contracten zijn ook beter. In het eerste kwartaal was sprake van gemiddeld 12,1% lagere huren. In april was deze daling teruggebracht tot 7,2%.

De verbetering maakt dat de onderneming de verwachte inkomsten met 1% verhoogt. Nu wordt uitgegaan van een daling van de inkomsten met 6% tot 8%. Daarmee valt de door ons ingeschatte daling van 6,6% binnen de richtlijnen. De voorziene netto operationele inkomsten voor vergelijkbare gebouwen worden met 1,5% verhoogd ten opzichte van eerder schattingen. Nu wordt uitgegaan van een daling met 11% tot 13%. Onze raming van een daling met 10,8% komt in de buurt van de nieuwe vooruitzichten.

De ondergrens van de genormaliseerde opbrengsten van de activiteiten (FFO) werd met 0,10 dollar verhoogd. Onze inschatting van deze post van 2,76 dollar over 2021 ligt nu dicht bij het midden van de verwachte 2,70 tot 2,80 dollar. De nieuwe cijfers versterken ons vertrouwen dat de ergste gevolgen van de pandemie nu voorbij zijn voor de huurwoningmarkt.

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Oddo BHF levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.