Vodafone houdt prima stand tijdens pandemie

Kopen
13-05-2020

De resultaten van Vodafone (Kopen) over het vierde kwartaal van het boekjaar waren solide. De onderneming gaf enig inzicht in de verwachtingen voor 2021. Deze komen overeen met onze eigen inschattingen gezien de onzekerheid onder de huidige omstandigheden.

 

De onderneming noemde geen concrete doelstellingen voor de omzet of het bedrijfsresultaat (EBITDA). Maar de onderneming maakte duidelijk dat het bedrijfsresultaat bij de huidige economische omstandigheden gelijk zal blijven of iets zal dalen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met overnames, te verkopen onderdelen of wisselkoersschommelingen.

Dit betekent dat de omzet waarschijnlijk licht zal dalen. Het rendement verbetert vanwege de aan het virus gerelateerde besparingen. De kosten van zogenoemde roaming en van commissies zijn lager. Vodafone blijft trachten om de kostenstructuur te verbeteren.

De onderneming gaat ervan uit dat de vrije kasstroom tenminste €5 miljard zal bedragen. Daarmee is de onderneming gemakkelijk in staat om het dividend te handhaven. Dit bedraagt €2,4 miljard. Ook kan de schuld worden afgebouwd.

We zijn niet van plan om onze reële waarde inschatting voor het aandeel van 194 pence wezenlijk te veranderen. We beschouwen het aandeel als ondergewaardeerd.

De geconsolideerde omzet van de diensten blijft geleidelijk verbeteren met een stijging van 1,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarbij is geen rekening gehouden met de overname van Liberty Global activiteiten. Het voorgaande kwartaal bedroeg de stijging 0,8%.

De omzet in Duitsland bleef nagenoeg gelijk in vergelijking met vorig jaar. Duitsland is de belangrijkste markt voor Vodafone. De onderneming blijft bezig met het integreren van de activiteiten van Liberty Global. In totaal werden 70.000 nieuwe breedband klanten aangetrokken. Dit aantal wordt beïnvloed door de overschakeling van DSL klanten naar eigen netwerken.

De stijging van het aantal klanten voor mobiele telefonie was met netto 224.000 nieuwkomers solide. Dit was het hoogste aantal in het afgelopen jaar. De prijsdruk blijft echter groot. Daardoor wordt de omzetgroei gedrukt.

Het Verenigd Koninkrijk was opnieuw een lichtpunt. De diensten omzet steeg 1,2%. Dat was het gevolg van postpaid mobiele telefonie en een stijgend aantal breedband klanten. Het rendement van het bedrijfsresultaat steeg in de tweede helft van het boekjaar indrukwekkend met 5 procentpunten naar 33%.

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Markets levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.