Overtroffen verwachtingen Philips overtuigen niet

Kopen
19-10-2021

De resultaten over het derde kwartaal van Philips (Kopen) kwamen overeen met de verwachtingen. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITA) was 5% hoger dan verwacht, maar niet om overtuigende redenen. De divisie Diagnosis and Treatment (D en T) had een 3% hoger resultaat. Connected Care (CC) zag het bedrijfsresultaat met 37% dalen. Bij Personal Health (PH) was sprake van een daling met 2%. Het onderdeel Other compenseerde alles met een incidentele winst.

 

De vergelijkbare omzetgroei bij D en T was 10%, waar analisten op 11% groei hadden gerekend. Bij de onderdelen Image-Guided Therapy en Enterprise Diagnostic Informatics was sprake van groei met dubbele cijfers. De omzet bij Ultrasound en Diagnostic Imaging steeg bijna met 10%. Daarnaast meldde D en T meer dan 10% meer orders.

Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg naar €306 miljoen waar de gemiddelde analist op €296 had gerekend. Dit resulteerde in een rendement van 14,2%, vooral bereikt door omzetgroei en kostenbesparingen.

Bij CC daalde de vergelijkbare omzet met 39%. In het vergelijkbare kwartaal van 2020 was er sprake van veel vraag naar Hospital Patient Monitoring als gevolg van Covid-19. Ook werden bij Sleep and Respiratory Care producten teruggehaald. Het aangepaste bedrijfsresultaat daalde naar €65 miljoen waar analisten op €103 miljoen hadden gerekend. Dat had te maken met hogere relatieve operationele kosten en de omzetdaling. De marge kwam uit op 6,2%.

Bij PH kwam de vergelijkbare omzet overeen met die in het derde kwartaal van vorig jaar. Bij Mother and Child Care was sprake van een omzetgroei van ongeveer 5%. Bij Personal Care bedroeg de omzetgroei 2% à 3%. Daar stond een daling met ongeveer 5% bij Oral Healthcare tegenover.

Bij Other was sprake van een winst van €13 miljoen. Er was gerekend op een verlies van €40 miljoen. Dat heeft vooral te maken met hogere inkomsten uit royalties. Dit werd deels teniet gedaan door hogere algemene kosten.

De onderneming verlaagde de vooruitzichten voor het hele jaar. De onderneming gaat nu uit van lage eencijferige omzetstijging. Eerder werd een stijging tot 5% verwacht. De consensus onder analisten is een stijging met 2,5%. De onderneming gaat uit van een lichte stijging van de EBITA-marge. Eerder werd nog uitgegaan van een stijging met 60 basispunten. Analisten rekenen nu op een stijging met 30 basispunten.

De belangrijkste oorzaak van het magere kwartaal en de reden om de vooruitzichten te verlagen zijn de wereldwijde problemen met de bevoorrading. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een tekort aan elektronische componenten. Ook heeft het terugroepen van beademingsapparatuur gevolgen, omdat er bij Sleep vooralsnog geen nieuwe orders worden aangenomen.

Er is geen echt nieuws over de terugroepactie. Philips heeft 750.000 reparatiesets en vervangingsartikelen geproduceerd. Meer dan 250.000 daarvan zijn nu in het bezit van klanten. In het derde kwartaal werden 55.000 sets geproduceerd. In het vierde kwartaal plant de onderneming 80.000 sets per week te produceren.

Dat is een goed teken. Het wijst erop dat Philips in staat is om de door de onderneming zelf gestelde deadline om het probleem op te lossen, te halen. Deze deadline is op 1 september volgend jaar, 12 maanden nadat de toezichthouder de reparaties heeft goedgekeurd.

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Oddo BHF levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.