Assetallocatie

Alternatieve beleggingen onder de loep

Belangrijk voor beleggers: de risico- en rendementsverwachtingen van elke beleggingscategorie op lange termijn. Die verwachtingen wijzen uit dat het – bij de huidige lage rentes – misschien niet genoeg is om alleen te beleggen in aandelen, obligaties, grondstoffen en cash.

 

03/06/2021 – Reinhard Pfingsten

En er is een nieuwe uitdaging voor beleggers. De verwachtingen ten aanzien van obligaties zijn – wederom – neerwaarts bijgesteld. Dit is het gevolg van de massale interventies die centrale banken gedaan hebben in de obligatiemarkten. Het ziet er niet naar uit dat er snel iets gaat veranderen in de huidige situatie. Centrale banken hebben namelijk laten doorschemeren dat zij hun verruimende monetaire beleid voorlopig willen voortzetten, zelfs als de inflatie blijft stijgen. Voor de komende jaren gaan wij ervan uit dat Europese obligaties een jaarlijks rendement van -0,2% zullen opleveren. Door wereldwijd te beleggen in obligaties kunnen nog wel positieve rendementen worden gerealiseerd. Maar het zou zomaar kunnen dat ook die rendementen negatief uitvallen wanneer zij gecorrigeerd worden voor inflatie.

Voorkeur voor aandelen boven obligaties

Tegen deze achtergrond blijven aandelen aantrekkelijk. Maar ook voor deze beleggingscategorie zijn de rendementsverwachtingen teruggeschroefd: voor aandelen wordt nu gerekend op een rendement van 5,4% per jaar. Die verlaagde verwachting komt onder meer voort uit een vertragende stijging van de productiviteit. Daarnaast worden sommige aspecten van de globaliseringstrend teruggedraaid, wat ook effect heeft op het verwachte aandelenrendement. Verder zal het economische groeitempo in China op middellange tot lange termijn vertragen – dit ondanks de ware groei-explosie van de Chinese economie in het eerste kwartaal (18,3%). Hoewel aandelen nog altijd een aantrekkelijke risicopremie kunnen opleveren, ligt het verwachte rendement inmiddels dus lager dan voorheen. 

Rendement zoeken in alternatieve beleggingen

Wereldwijde spreiding van beleggingen blijft belangrijk. Hierbij merken we op dat grondstoffen – zelfs goud – niet echt helpen om het risico/rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille te optimaliseren. Het is daarom interessant om mogelijkheden te verkennen op het vlak van alternatieve, veelal minder goed verhandelbare (illiquide) beleggingscategorieën. Hierbij komen beleggingscategorieën zoals direct vastgoed, private equity1 en private debt2 in beeld.

Hoeveel plaats zouden beleggers in hun portefeuille kunnen inruimen voor illiquide beleggingen? Behoudende beleggers zouden ervoor kunnen kiezen om tot 20% van hun portefeuille samen te stellen met een mix van dergelijke alternatieve beleggingen. Beleggers met een hogere risicobereidheid zouden tot 30% van hun portefeuille hiervoor kunnen gebruiken. 

Vervolgens kunnen beleggers zichzelf twee vragen stellen: is het doel het risico te verlagen bij een gegeven verwacht rendement? Of is het doel het rendement te optimaliseren bij een gegeven risico? In beide gevallen kan direct vastgoed een aantrekkelijke belegging zijn. Daarbij zou gekozen kunnen worden voor een portefeuilleweging van zo’n 10%. Zo’n keuze kan ten koste gaan van een positionering in traditionele obligaties. Maar het is de moeite van het vermelden waard dat het toevoegen van direct vastgoed aan de portefeuille ook relevant is bij het optimaliseren van portefeuilles waarin aandelen sterk vertegenwoordigd zijn.

Private equity kan een interessant antwoord zijn op beide vragen – voor beleggingsportefeuilles die op basis van hun risicoprofiel voor 50% of meer bestaan uit aandelen. Bij het optimaliseren van beleggingsportefeuilles via private equity zouden beleggers kunnen kiezen voor een weging van 10-15%. Voor beleggingsportefeuilles met een meer behoudend risicoprofiel beschouwen wij private equity niet als een geschikte belegging.

Private debt voor spreiding

In tegenstelling tot wat men misschien zou verwachten, hoeft een positie in private debt niet automatisch ten koste te gaan van een belang in het traditionele obligatiesegment. Op basis van onze inschattingen hoort private debt alleen thuis in portefeuilles met een meer offensief risicoprofiel. We hebben het dan dus weer over portefeuilles die voor 50% of meer uit aandelen bestaan. Private debt zou dan kunnen worden ingezet om spreiding aan te brengen ten opzichte van het aandelenrisico.

Concluderend: er zijn manieren om het risico/rendementsprofiel van ‘conventionele’ beleggingsportefeuilles te optimaliseren door alternatieve bronnen van rendement toe te voegen – zoals direct vastgoed, private equity en private debt.

1 Private equity: beleggingen in niet-beursgenoteerde bedrijven.

2 Private debt: bedrijfsleningen die niet verstrekt worden door banken maar door particuliere of institutionele beleggers. Deze onderhandse leningen zijn bovendien niet verhandelbaar op de beurs.

Reinhard Pfingsten – Hoofd Asset Allocation Services

Asset allocatie
Bron: ABN AMRO Private Banking

Deze grafiek toont de zogenoemde ‘efficient frontier’. Dit is een weergave van een set optimale portefeuilles, waarbij een belegger geen hoger rendement kan verwachten bij een gegeven risico of een lager risico bij een gegeven verwacht rendement.

 

Zo vindt u de duurzame aandelen en fondsen in ons assortiment

Duurzame aandelen en fondsen kiezen

Bent u op zoek naar duurzame beleggingsproducten? We leggen graag uit hoe u duurzame aandelen en fondsen in uw beleggingsportefeuille opneemt.

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk de uitzending ‘De waterstofeconomie: van grijs naar groen’ terug

Heeft u de online uitzending 'De waterstofeconomie; van grijs naar groen' met presentator Roelof Hemmen op 22 juni gemist, of wilt u die nog een keer bekijken? Wij hebben de uitzending voor u opgenomen.