Record kwartaal Intel

Houden
22-01-2021

De resultaten van Intel (Houden) over het vierde kwartaal waren aanzienlijk beter dan wat de onderneming in het vooruitzicht had gesteld. Dat komt voor een belangrijk deel vanwege de hogere vraag naar pc’s. Dat is weer een gevolg van het feit dat mensen meer thuis werken en thuis studeren als gevolg van de Covid-19 pandemie.

 

Het management ging niet in op plannen om een deel van de productie uit te besteden. Dit was het gevolg van de aankomende overdracht van het CEO-schap van Bob Swan naar Pat Gelsinger per 15 februari. Ook werden geen vooruitzichten gegeven voor heel 2021.

We begrijpen deze beslissing. Het zal tot de aankondiging van de cijfers in april duren voordat Gelsinger grip heeft op de situatie rond de nieuwe nanometer 7-technologie van Intel.

Gelsinger maakte wel duidelijk dat hij verwacht dat een meerderheid van de producten van Intel in 2023 nog altijd in eigen huis wordt gefabriceerd.

Het aandeel Intel daalde 5% in de handel nabeurs. We wijten dit vooral aan het gebrek aan duidelijkheid over het uitbesteden van de productie.

Het aandeel koerst echter 41% hoger dan het dieptepunt van begin oktober. De huidige koers is iets lager dan onze ongewijzigde reëlewaarde-inschatting voor het aandeel van 65 dollar.

De inkomsten in het vierde kwartaal bedroegen 20 miljard dollar. Dat is 1% minder dan in de vergelijkbare periode in 2019. Het is wel 2,6 miljard dollar meer dan in het vooruitzicht was gesteld.

De Client Computing Group (CCG) zorgde voor het grootste deel van de stijging. De notebook-volumes stegen met 30% ten opzichte van het voorgaande jaar. We denken dat de verkopen van pc’s in de eerste helft van 2021 hoger zullen blijven dan in de eerste helft van 2020.

De omzet van de divisie Data Center Group (DCG) daalde met 16% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2019. Dat was een gevolg van dalende uitgaven door ondernemingen en overheden. Ook zorgden problemen over een opeenhoping in de cloud en concurrentie met AMD voor lagere prijzen van Intel-producten.

De gemiddelde prijzen voor producten van Intel op het DCG-platform lagen dan ook 12% lager dan in het vierde kwartaal van 2019. We denken dat de prijsdruk aanhoudt in 2021. Maar daar staat tegenover dat de 10 nanometer-chips (Ice Lake) eindelijk worden gedistribueerd. Dit kan er volgens ons voor zorgen dat de afkalving van het marktaandeel binnen de server-sector vermindert.

De omzet over heel 2020 steeg met 8% ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzet bij CCG en DCG nam toe met respectievelijk 8% en 11%.

 

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Markets levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.