Obligaties

De rente hoeft geen spelbreker te zijn

Beleggers in veilige staatsobligaties zullen moeten wennen aan een negatieve rente. Dat is geen aantrekkelijk perspectief, gezien de mogelijkheid van positieve rendementen op risicovollere beleggingen, ook in diverse obligatiesegmenten. De rol van veiligheidsbuffer in de portefeuille lijkt voor Europese staatsobligaties uitgespeeld.

 

03/06/2021 – Chris Huys

Centrale banken deinsden vorig jaar terug voor verdere experimenten met serieuze verlagingen van reeds negatieve rentetarieven: er werd gekozen voor de massale aankoop van obligaties om de rente te drukken. Inmiddels spelen centrale banken een – belangrijke – bijrol in het draaiend houden van de geldpers. Overheden hebben juist het voortouw genomen, met de uitrol van vaccins en ‘begrotingsbazooka’s’. Eén van de absolute hoofdrolspelers onder de centrale bankiers, Mario Draghi, bekleedt inmiddels daadwerkelijk een overheidsfunctie: als premier van Italië voert hij een regering aan die een cruciale rol zal spelen in het bestendigen van Europees herstel, niet alleen economisch.

Over kredietrisico’s hoeven obligatiebeleggers zich onder de huidige omstandigheden niet zoveel zorgen te maken, nu overheden de economische remmen eindelijk weer los kunnen laten en juist gas geven via begrotingsstimulering. Het is wel verstandig om daarbij te blijven letten op bedrijven die zich nog steeds te dicht bij de afgrond bevinden of daar zelfs al overheen hangen.

Wordt inflatie een probleem?

De zorgen liggen vooralsnog vooral bij de omhoog kruipende ‘risicovrije’ rente op veilige staatsobligaties, die in Europa nog altijd negatief is. Een hardnekkig lage inflatie en een doortastende Europese Centrale Bank zullen deze zorgen naar verwachting in het komende jaar weten te beteugelen, waardoor obligatiemarkten over de hele linie gesteund kunnen worden. Omdat de rente op investment-grade obligaties (obligaties van hoge kredietkwaliteit) gemiddeld genomen nog steeds negatief is, zal veelal een daling van de rente nodig zijn om hiermee – via koerswinsten – nog een positief rendement te kunnen behalen.

Tegen een achtergrond van uitbundige economische groei en gapende begrotingstekorten is een dalende rente echter allerminst gebruikelijk. Beleggers zullen ervan overtuigd moeten raken dat de inflatie, net als in het afgelopen decennium, geen probleem gaat worden. Vooralsnog bevatten de feitelijke inflatiecijfers, waar centrale bankiers bij gebrek aan beter inmiddels ook hun beleidskompas op afstellen, nog teveel ‘ruis’ om daarover duidelijkheid te verschaffen.

Geen sterke rentestijging staatsobligaties Europa en VS

In de tweede helft van dit jaar zou bij beleggers het besef kunnen gaan doorbreken dat de al een jaar oplopende inflatieverwachtingen inmiddels overdreven zijn. Dit vooruitzicht is duidelijker voor Europa dan voor de VS. De VS loopt voor op Europa met vaccinaties – maar het is vooral de begrotingsimpuls die in de VS veel sterker zal zijn dan in Europa. De rente in de VS is daardoor al veel verder opgelopen dan in Europa, een verschil dat voorlopig niet meer lijkt te worden ingehaald. Per saldo verwachten we dat de rente op veilige staatsobligaties in Europa voorlopig negatief blijft. En we voorzien geen hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties in de komende maanden.

Risicopremies kunnen rendement leveren

Voor een positief rendement op obligaties kunnen beleggers voorlopig niet zonder een aanzienlijke risicopremie. De risicopremies op investment-grade bedrijfsobligaties, evenals op high yield en obligaties uit opkomende markten, liggen historisch laag. Maar deze risicopremies zijn niet onredelijk, gezien de gunstige vooruitzichten en lage kredietrisico’s. Daar liggen voor beleggers dan ook de beste mogelijkheden.

Ook de risicopremies op perifere staatsobligaties bieden nog steeds een begaanbaar pad uit het moeras van negatieve rentetarieven. Het merendeel van de Europese landen is door de coronacrisis qua overheidsbegroting in hetzelfde schuitje als Italië en Griekenland beland en op die manier wordt nu alsnog Europese solidariteit afgedwongen.

Chris Huys – Senior Portefeuillemanager Obligaties

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk de uitzending ‘De waterstofeconomie: van grijs naar groen’ terug

Heeft u de online uitzending 'De waterstofeconomie; van grijs naar groen' met presentator Roelof Hemmen op 22 juni gemist, of wilt u die nog een keer bekijken? Wij hebben de uitzending voor u opgenomen.
Kijk de uitzending terug