Obligaties

De druk neemt toe

De rente op veel Europese staatobligaties is negatief. Daarom hebben wij het zwaartepunt van obligatieportefeuilles sinds enige tijd verlegd naar Een Rating Agency als Fitch, Moody’s of S&P beoordeelt het kredietrisico van een bedrijf. AAA is de hoogste rating en betekent uitstekende kwaliteit. De groep ratings van AAA, AA, A en BBB heet de investment grade. De kwaliteit van deze bedrijven of instellingen is dan voldoende om in te beleggen. bedrijfsobligaties. Voor 2020 blijven wij deze strategie aanbevelen. Maar waakzaamheid is vereist: zelfs de kleinste economische zonnestraaltjes kunnen ertoe leiden dat de obligatiemarkt hogere rentes gaat verwachten. Voor obligatiebeleggers is het belangrijk dat zij zich hiervan bewust zijn. Als de turbulentie in de markt toeneemt, is actief portefeuillebeheer raadzaam. 

 

Obligatierentes (yields) zijn sinds lange tijd laag. Dit komt doordat we te maken hebben met zeer geringe inflatie, lage economische groei, opkoopprogramma’s van schuldpapier en lage beleidsrentes van centrale banken. De rente op een groot deel van de staatsobligaties uit de eurozone is zelfs negatief. Actieve beleggers kunnen obligaties met negatieve rentes kopen als zij denken dat de rentes nog verder omlaag zullen gaan. Bij obligaties geldt namelijk: dalende rentes betekenen hogere koersen (en andersom). Als beleggers deze obligaties vóór de aflossingsdatum weer verkopen, dan kunnen zij dus een koerswinst verzilveren. Maar deze strategie wordt wel steeds risicovoller. Naarmate de obligatierentes verder omlaag zijn gegaan, neemt het risico toe dat zij weer zullen opveren – en dat de obligatiekoersen dus zullen dalen.

Onze belangrijkste strategie bij deze lage rentestanden was het verlagen van posities in toonaangevende staatsobligaties. In plaats van die staatsobligaties gaven wij de voorkeur aan liquiditeiten (zeer veilig maar het levert niet veel op) in combinatie met juist risicovollere obligatiesegmenten (denk aan bedrijfsobligaties). We blijven deze strategie volgen. Maar als de economische omstandigheden wat minder guur worden, dan is het voor beleggers zaak om deze twee uitersten (veilig spaargeld en risicovollere obligaties) wat meer in balans te brengen.

Recent hebben we wat voorzichtige zonnestralen gezien op macro-economisch vlak. Elke keer als de economische wolken een beetje openbreken, kan de obligatiemarkt rentestijgingen gaan verwachten. Als dat gebeurt kunnen obligatiekoersen onder druk komen te staan. Om daar op voorbereid te zijn, geven wij beleggers een paar tactische suggesties mee:

Verlaag de duratie (van overwogen richting neutraal). Een langere (overwogen) duratie was een strategie die paste bij een marktklimaat van dalende rentes. Nu het risico is toegenomen dat rentes gaan stijgen, is een lagere duratie verstandiger.

Handhaaf het zwaartepunt van investment-grade (niet-financiële) bedrijfsobligaties. De ECB is weer begonnen met het opkopen van bedrijfsobligaties. Dat biedt bescherming aan dit obligatiesegment.

Zet geleidelijk wat liquiditeiten aan het werk door er obligaties voor te kopen. De spaarrente kalft steeds verder af. Obligaties hebben risico’s maar zullen naar verwachting ook weer wat meer rendement opleveren.

Spreid de risico’s over meerdere obligatiesegmenten. Qua staatsobligaties zien wij kansen voor obligaties uit landen in de Europese periferie. Een kleine positie in staatsobligaties uit opkomende markten (in harde valuta’s) kan eveneens interessant zijn. Voor wat betreft bedrijfsobligaties ligt onze voorkeur bij een kleine positie in bedrijfsobligaties uit opkomende markten en high-yield bedrijfsobligaties. 

Voor obligatiebeleggers zal 2020 waakzaamheid en een actieve houding vereisen. Er zijn kansen te benutten, maar er liggen ook risico’s op de loer. Obligatiebeleggen is een veel tactischer spel geworden. 

Negatieve rentes op veel Europese staatsobligaties

Prognose economische groei en inflatie

Mary Pieterse-Bloem, Hoofd Obligatiestrategie

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

En wat is uw strategie?

Ziet u kansen met beleggen? ABN AMRO helpt u graag. Zelfs als u er niet veel tijd aan wilt besteden, hebben wij een geschikte beleggingsvorm voor u. U kunt al beginnen met beleggen vanaf € 50. Met de keuzehulp ontdekt u snel welke beleggingsvorm het best bij u past.