Economie

Inflatie is het risico om in de gaten te houden

Risicovolle beleggingen zijn in 2021 goed van start gegaan. Een opleving van de wereldwijde groei, het vooruitzicht dat die groei zal aanhouden en steun van centrale banken en overheden vormden een prima vertrekpunt voor beleggers. Wat kan er misgaan?

 

03/06/2021 – Nick Kounis

Het belangrijkste risico om in het oog te houden – zeker in de VS – is de inflatie. Een scherpe en aanhoudende inflatiestijging zou de Federal Reserve (Amerikaanse centrale bank) dwingen veel sneller en harder op de rem te trappen dan nu wordt verwacht. En dus is de vraag: hoe waarschijnlijk is de terugkeer van de inflatie?

In de eerste plaats is het belangrijk een onderscheid te maken tussen tijdelijke inflatiebewegingen en een meer aanhoudende opleving. Dit jaar is de inflatie in de hele wereld toegenomen als gevolg van het herstel van de olieprijs, na de daling van de olieprijs vorig jaar. De jaarlijkse inflatiecijfers zullen waarschijnlijk verder stijgen. Met name de heropening van economieën kan leiden tot een zekere normalisering van de prijsniveaus. Daarbij kunnen de jaarlijkse inflatiecijfers nog verder oplopen in reactie op de prijsdalingen van vorig jaar (toen de economieën voor het eerst op slot gingen). Deze factoren zullen in 2022 waarschijnlijk verdwijnen.

Voor een aanhoudende, forse inflatiestijging zou de economie oververhit moeten raken. En die oververhitting zou eerder jaren dan maanden moeten blijven duren. De economische groei zou zo krachtig moeten zijn dat er capaciteitsbeperkingen optreden, met name op de arbeidsmarkt. Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zou leiden tot een scherpe en aanhoudende versnelling van de loongroei. In het geval van een oververhitte economie kunnen bedrijven te maken krijgen met een buitensporige vraag naar hun producten en diensten. Bedrijven zouden dan over ‘pricing power’ moeten beschikken om de hogere arbeidskosten aan hun klanten door te berekenen (pricing power: het vermogen om prijzen te verhogen zonder dat de vraag afneemt). Deze ontwikkelingen zouden aan kracht winnen als ook de inflatieverwachtingen toenemen; dat zou hogere lonen en prijzen nog meer in de hand werken.

Oververhitting en forse inflatie: argumenten vóór

De argumenten die gehanteerd worden bij het verdedigen van dit scenario zijn als volgt: de Amerikaanse binnenlandse vraag zal veel sneller uit deze recessie opveren dan we zagen bij eerdere recessies. De recessie waar de VS momenteel van herstelt is namelijk veroorzaakt door lockdowns die door de overheid zijn opgelegd. De recessie was dus niet het gevolg van een meer gebruikelijke ‘schok’ in de private sector (het zou de economie meer tijd kosten om van een dergelijke schok te herstellen). Bovendien hebben huishoudens een overschot aan spaargeld opgebouwd, met een omvang van meer dan 8% van het bruto binnenlands product. Dit spaaroverschot kan een lange periode van krachtige consumptie aanwakkeren. Ten slotte stelt de Federal Reserve zich tegenwoordig wat flexibeler op ten aanzien van inflatie: de Amerikaanse centrale bank vindt het acceptabel als de inflatie iets boven het streefniveau uitstijgt in een periode van economisch herstel. Deze houding kan de inflatieverwachtingen opdrijven.

Tegenargumenten zijn sterker

Wij denken niet dat dit zal gebeuren. Wij zijn van mening dat de argumenten tégen het hierboven geschetste scenario overtuigender zijn. Hoewel we in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk een spectaculaire groei zullen zien, zal de economische groei in 2022 naar verwachting vertragen tot sterke maar minder indrukwekkende groeicijfers. Bovendien zullen niet alle extra spaartegoeden worden uitgegeven. Vooral de meer welgestelde huishoudens konden in de afgelopen tijd wat extra geld opzijzetten – en dat zijn juist de huishoudens die minder geneigd zijn te consumeren. Ook het begrotingsbeleid zal volgend jaar waarschijnlijk veel minder ondersteuning bieden aan de economische groei. Van cruciaal belang is dat de arbeidsmarkt momenteel verre van krap is. Het werkelijke werkloosheidscijfer ligt momenteel rond de 9%, tegen minder dan 4% vóór de coronaschok. Zelfs in 2018-2019, toen de werkloosheid laag was, was er niet veel inflatiedruk. Perioden van hoge inflatie in het verleden – zoals de jaren zestig – werden voorafgegaan door vele jaren van krapte op de arbeidsmarkt. Al met al verwachten wij voor de komende jaren geen aanhoudend hoge inflatie. Niettemin is het zeker een risico om in het oog te houden.

Nick Kounis – Hoofd Financial Markets Research

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk de uitzending ‘De waterstofeconomie: van grijs naar groen’ terug

Heeft u de online uitzending 'De waterstofeconomie; van grijs naar groen' met presentator Roelof Hemmen op 22 juni gemist, of wilt u die nog een keer bekijken? Wij hebben de uitzending voor u opgenomen.