Vaccin voedt hoop op economisch herstel

In november was er positief nieuws over een door Pfizer ontwikkeld coronavaccin, op de voet gevolgd door bemoedigend vaccinnieuws van Moderna. Deze positieve berichten sterken ons in onze overtuiging dat we in de loop van 2021 een sterke en aanhoudende groeiversnelling van de wereldeconomie kunnen verwachten.

 

Het wordt steeds waarschijnlijker dat er in de komende maanden meerdere noodvaccins zullen worden uitgerold. Deze vaccins lijken bijzonder goed te werken. Voor bepaalde kwetsbare groepen en mensen die werkzaam zijn in vitale beroepen zou in het tweede kwartaal van 2021 dan ook een hoge mate van immuniteit kunnen worden gerealiseerd. In onze optiek zouden overheden hiermee in staat worden gesteld om in het tweede en vooral in het derde kwartaal een groot deel van de beperkende maatregelen op te heffen. Dit zou moeten leiden tot een snelle opleving van de economische groei.

Verslechtering op korte termijn

De zonnigere vooruitzichten voor volgend jaar staan in schril contrast met de verslechterende prognoses voor de korte termijn. Veel grote economieën worstelen met nieuwe golven van het coronavirus en strengere lockdownmaatregelen. We verwachten dan ook dat het merendeel van de grote ontwikkelde economieën in het vierde kwartaal van 2020 zal krimpen. En dus kunnen we de komende tijd negatievere economische nieuwsberichten tegemoet zien. Maar deze ‘tweede dip’ zal niet zo heftig zijn als de eerste. De beperkende maatregelen zijn nu namelijk minder streng dan tijdens de eerste coronagolf. Bovendien draait de dienstensector, die het hardst geraakt wordt door de beperkingen, momenteel al op een lager activiteitsniveau. Ondertussen is China bezig aan een sterk economisch herstel, wat ten goede komt aan de handel en de industrie. Gezien deze factoren, en omdat we nu meer overtuigd zijn van de vooruitzichten voor volgend jaar, menen wij dat er geen reden is om ons blind te staren op de economische zwakte op korte termijn. 

Centrale banken blijven steun bieden

Ondanks het perspectief van sterke groei zal de economie voorlopig niet compleet en niet over de gehele linie herstellen van de coronaschok. Sommige beperkende maatregelen zullen waarschijnlijk van kracht blijven tot halverwege 2022. Rond die tijd zal een vaccin waarschijnlijk uitgerold zijn onder de bredere bevolking. Daarmee wordt groepsimmuniteit tot op zekere hoogte een feit. Ondertussen zullen de consequenties van de economische schok niet zomaar ineens verdwijnen. Er zal voorlopig zwakte blijven op de arbeidsmarkt en het aantal bedrijfsfaillissementen zal toenemen. Economieën blijven opereren op niveaus die fors lager liggen dan normaalgesproken mogelijk zou zijn. En de neerwaartse druk op de inflatie zal aanhouden. Tegen deze achtergrond verwachten we dat centrale banken zich vooral blijven richten op het ondersteunen van de economie door de geldkraan nog verder open te draaien.  

De coronaschok heeft geleid tot een ingrijpende verschuiving in het denken over monetair beleid. Centrale banken zijn dit jaar een faciliterende rol gaan spelen bij de totstandkoming van ongekende begrotingsstimulering. Hoe centrale banken dit deden? Door voor recordbedragen aan staatsobligaties op te kopen – meer nog dan de hoeveelheid staatsobligaties die overheden in die periode uitgaven. Op deze manier wisten centrale banken de rente op staatsobligaties laag te houden. Wij verwachten dat centrale banken in het komende jaar hun faciliterende rol zullen blijven vervullen. Dit zullen ze doen via agressieve steunaankoopprogramma’s, door duidelijk te communiceren over het toekomstige monetaire beleid (‘forward guidance’) en door beleidsrentes voor zeer lange tijd ongemoeid te laten. Het laatste wat centrale banken willen is dat de lange rente al in een vroeg stadium van het economisch herstel gaat stijgen, omdat een hogere rente de groei zou kunnen belemmeren. 

Oproep tot begrotingsstimulering

De bal ligt nu vooral bij overheden. Hoewel overheden dit jaar een krachtig begrotingsbeleid hebben gevoerd, is het maar de vraag in hoeverre beleidsmakers hun stimuleringsmaatregelen zullen voortzetten in 2021 en daarna. Het Amerikaanse Congres kan verdeeld blijven, waarmee het voor de regering-Biden lastig wordt om een ambitieus steunpakket snel goedgekeurd te krijgen. Europa heeft een herstelfonds opgezet – maar het succes daarvan hangt af van een snelle en efficiënte implementatie. Ondertussen kunnen we in 2021 op landelijk niveau forse stimuleringsinitiatieven verwachten. Overheden zijn aan zet en ‘begrotingsbeleid’ zou daarbij het sleutelwoord moeten zijn. 

Nick Kounis - Hoofd Financial Markets Research

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk het webinar over The Future of Food terug

Heeft u de online uitzending The Future of Food met presentator Roelof Hemmen op 26 januari gemist, of wilt u het nog een keer bekijken? We hebben de uitzending voor u opgenomen.