Impactbeleggen

Hoe maak je het verschil?

Het verschil maken – dat willen we allemaal. We willen iets positiefs doen voor onze familie, voor onze gemeenschap, voor onze toekomst, voor de wereld om ons heen. Duurzame beleggers ondersteunen positieve ontwikkelingen wereldwijd. Impactbeleggen kan hierbij een rol spelen. Een belangrijk kenmerk van impactbeleggen is de nauwkeurige verslaglegging daarvan. Zo kan de impact van beleggingen nog beter inzichtelijk worden gemaakt. 

 

Impactbeleggingen, in de definitie van het Global Impact Investor Network (GIIN), zijn beleggingen waarvan het doel is een meetbare, positieve impact te hebben op de maatschappij en het milieu. Ook wordt natuurlijk het behalen van een financieel rendement nagestreefd. (ABN AMRO is lid van het GIIN, via het in Nederland gevestigde Social Impact Fonds van de bank.)

Vier specifieke kenmerken onderscheiden impactbeleggen van andere duurzame beleggingsvormen. Volgens het GIIN zijn de vier onderstaande punten kenmerkend voor impactbeleggingen: 

  • Intentie. De intentie van de belegging moet zijn om bij te dragen aan oplossingen op het vlak van maatschappij of milieu.
  • Financieel rendement. Er moet rendement behaald worden op het belegde vermogen, al kan dit zowel lager als hoger zijn dan het marktrendement (beleggingen met een rendement dat lager ligt dan het marktrendement kunnen beschouwd worden als filantropie).
  • Verschillende beleggingscategorieën. Aanvankelijk beperkten impactbeleggingen zich tot private equity en privéleningen. Maar inmiddels vallen ook beursgenoteerde aandelen en andere beleggingscategorieën binnen de scope van impactbeleggen.
  • Meetbaarheid. Van de fondsbeheerder wordt geëist dat hij de beleggingsimpact op de maatschappij en op het milieu meet en hierover rapporteert.

Impactbeleggen in actie

Voorbeelden van hoe twee impactfondsen rapporteren over hun beleggingen kunnen duidelijk maken hoe deze fondsen in hun rapportage afwijken van andere beleggingsfondsen. Het UBS Global Impact Equity Fund, bijvoorbeeld, heeft zich ten doel gesteld om een positieve impact te realiseren op het welzijn van mensen en op de milieukwaliteit. In het meest recente jaarverslag werd onder meer gemeld dat dankzij de beleggingen van het fonds bijna 12 miljoen kubieke meters water zijn bespaard.

Een ander voorbeeld is het FMO Privium Impact Fund . In het meest recente rapport voor de aandeelhouders berichtte het fonds onder meer dat de fondsbeleggingen eraan hebben bijgedragen dat in totaal meer dan 18.000 ton aan CO2-uitstoot kon worden voorkomen. Ook heeft het fonds geholpen om 45,5 GWh (Gigawatt hour) per jaar aan duurzame energie op te wekken.  

Impactbeleggen weet zich te onderscheiden door de gedetailleerde en zorgvuldige verslaglegging van de effecten die beleggingsportefeuilles hebben op het milieu of op de realisering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Andere duurzame beleggingsvormen hebben in hun rapportage doorgaans minder oog voor detail. Daarom denken we dat impactbeleggen, wat nu nog een nichemarkt is, in de toekomst zal groeien. Want voor beleggers is het belangrijk dat zij kunnen begrijpen en monitoren hoe hun vermogen wordt gebruikt en of de wereld daar een stukje beter van wordt. 

1 MSCI, Foundations of ESG Investing, november 2017.

ABN AMRO tekent Beginselen voor verantwoord bankieren

Samen met 129 andere banken wereldwijd heeft ABN AMRO in september 2019 de Beginselen voor verantwoord bankieren (Principles for Responsible Banking) van de VN ondertekend. Hiermee verklaren we dat we als bank onze bedrijfsstrategie af zullen stemmen op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN alsook op het Klimaatakkoord van Parijs. Al deze banken vertegenwoordigen samen een derde van alle banken-activa wereldwijd. Zo kunnen we een aanzienlijke impact hebben op het gebied van klimaatverandering, mensenrechten en andere duurzame ontwikkelingsdoelen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de verenigde naties

Judith Sanders, Beleggingsstrateeg
Liz Bond, Senior Investment Writer

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

En wat is uw strategie?

Ziet u kansen met beleggen? ABN AMRO helpt u graag. Zelfs als u er niet veel tijd aan wilt besteden, hebben wij een geschikte beleggingsvorm voor u. U kunt al beginnen met beleggen vanaf € 50. Met de keuzehulp ontdekt u snel welke beleggingsvorm het best bij u past.