Grondstoffen

Grondstoffenmarkten hebben weinig profijt van economisch herstel

Het economisch herstel, geholpen door stimuluspakketten van overheden en centrale banken, biedt kansen in risicovolle beleggingen. Maar in grondstoffenmarkten kunnen de positieve gevolgen van het economisch herstel worden geremd door aanbod-gerelateerde omstandigheden of stijgende rentes.

 

03/06/2021 – Hans van Cleef & Georgette Boele

Zowel de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) als het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwachten een sterk herstel van de vraag naar olie in 2021 na de enorme terugval in 2020. Met name in de tweede helft van het jaar zal de vraag snel toenemen, waardoor er dit jaar zo’n 6 miljoen vaten per dag meer geconsumeerd zullen worden dan vorig jaar. Toch leidt dit herstel slechts tot een gematigde prijsstijging voor olie. De redenen zijn tweeledig. In de eerste plaats heeft OPEC+ (een coalitie van OPEC-leden, aangevuld met tien andere olieproducerende landen onder leiding van Rusland) de productie vorig jaar sterk teruggebracht. Dit deed OPEC+ om vraag en aanbod beter met elkaar in evenwicht te brengen. Hierdoor herstelden de prijzen al sterk. Ten tweede is de markt gaan anticiperen op het verwachte herstel van de vraag. Ook dit dreef de prijzen omhoog.

Weinig opwaarts potentieel olieprijs

Nu de vraag daadwerkelijk aantrekt komt er ruimte voor OPEC+ om de productie weer geleidelijk op te voeren. Er is voldoende reservecapaciteit om de groei van de vraag voor de komende twee tot drie jaar op te vangen. Hierdoor kan olie rond het huidige prijsniveau blijven worden verhandeld. Verder zijn er beleggers die winst nemen op hun long-posities (met long-posities wordt ingespeeld op verwachte prijsstijgingen). Ook dit beperkt het opwaarts prijspotentieel voor olie. Aangezien beleggers in de ban zullen blijven van enerzijds het coronavirus en anderzijds de vaccins, kan de beweeglijkheid hoog blijven in een relatief stabiele, zijwaarts bewegende oliemarkt. Wij verwachten een gemiddelde olieprijs van rond de USD 60-65 per vat voor de rest van 2021.

Vooruitzichten goud blijven negatief

Ook de prijs van goud beweegt niet 1-op-1 mee met het herstel van de economie. Integendeel: een sterkere economische groei kan juist negatief zijn voor de goudprijs. Eén van de gevolgen van een aantrekkende economie is een minder verruimingsgezinde Federal Reserve (wat inhoudt dat de Federal Reserve minder geneigd zal zijn de economie met monetaire maatregelen te ondersteunen). Mocht de Fed besluiten om steunaankoopprogramma’s af te bouwen en – op termijn – de rente te verhogen, dan wordt goud voor beleggers minder interessant. De goudprijs heeft namelijk een sterke, negatieve relatie met de Amerikaanse rente gecorrigeerd voor inflatie. Ook zien we nog steeds dat beleggers grote goudposities aanhouden. Op het moment dat de rentes stijgen en andere beleggingen interessanter worden, vormen de huidige grote goudposities een risico voor de toekomstige goudprijs.

Nu is de goudprijs al iets teruggekomen van de prijsstijging die we in de eerste helft van 2020 hebben gezien. De stijging van de Amerikaanse rentes (nominaal en gecorrigeerd voor inflatie) zette de goudprijs nadien onder druk. De goudprijs daalde van USD 2.075 per ounce in augustus tot minder dan USD 1.700 per ounce in maart. In de afgelopen weken kwam de rentestijging tot stilstand en verzwakte de dollar. Daardoor herstelde de goudprijs. Maar we verwachten opnieuw een daling van de goudprijs later in het jaar. Dit omdat we rekening houden met een gematigde stijging van de Amerikaanse rente gecorrigeerd voor inflatie en een wederom stijgende dollar.

Hans van Cleef – Senior Energie-econoom

Georgette Boele – Senior Strateeg Valuta’s en Edelmetalen

Grafiek Prijstrends goud en olie contrair aan elkaar

Wilt u op de hoogte blijven van onze actuele grondstoffen- en valutaprognoses? Kijk op de website van het ABN AMRO Economisch Bureau:

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk de uitzending ‘De waterstofeconomie: van grijs naar groen’ terug

Heeft u de online uitzending 'De waterstofeconomie; van grijs naar groen' met presentator Roelof Hemmen op 22 juni gemist, of wilt u die nog een keer bekijken? Wij hebben de uitzending voor u opgenomen.