Coronacrisis katalysator van sociaal ondernemen

ESG-beleggen is in de afgelopen jaren stevig ingeburgerd. Waar in de beginjaren van het ESG-beleggen de aandacht veelal uitging naar de E van environmental (milieu) en G van governance (ondernemingsbestuur), zien we dat de S van social (maatschappij) in de afgelopen jaren aan een inhaalslag is begonnen. Deze S omvat een aantal zeer belangrijke punten waarop bedrijven tijdens een ESG-analyse worden beoordeeld. Denk hierbij onder andere aan het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving, gelijke behandeling, maar ook aan mensenrechten en gendergelijkheid.

 

In de afgelopen maanden hebben we gezien dat door de uitbraak van het coronavirus het belang van sociale motivaties sterker wordt benadrukt. Het is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat gezondheid van personeel cruciaal is voor een continue, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Waar voorheen de beschikbaarheid van personeel niet zelden als vanzelfsprekend werd beschouwd, onderstreept het virus het belang en de verantwoordelijkheid van het bedrijfsmanagement om een adequate en veilige werkomgeving te bieden. 

Gebeurt dit niet, dan lopen bedrijven het risico op grote verstoringen van de activiteiten of schade aan de reputatie en het vertrouwen van de klant. Als gevolg daarvan kunnen ondernemingen het doelwit worden van protesten, stakingen en rechtszaken. Gebeurtenissen waar zowel bestuurders als beleggers liever niet bij betrokken zijn.

Onderzoek over de periode 2005-2015 laat zien dat inzicht in risico’s en beleid op het vlak van sociale criteria van belang zijn vanuit risicoperspectief. Bedrijven met een goede score op sociaal vlak worden qua koersontwikkeling beduidend minder hard geraakt bij een negatieve gebeurtenis dan bedrijven met een lage score1

We zien inmiddels dat er ook een verschil is in performance tussen bedrijven met een hoge S-factor en bedrijven een lage S-factor2. Sinds 2015, dus ver voor de uitbraak van het coronavirus, zijn bedrijven met een hoge S-factor beter gaan presteren op de beurs dan bedrijven met een lage S-factor. Niet alleen de absolute S-score maar ook de ontwikkeling van een onderneming op dit vlak draagt hier aan bij.

Dat goed werkgeverschap zich kan uiten in een positieve koersontwikkeling laat een onderzoek van Glassdoor zien3. Bedrijven met een hoge Best ‘Place to Work’ score presteerden over de periode 2009-2019 in 9 van de 11 jaren beter dan de S&P 500 Index. Gedurende deze periode was de S&P 500 Index goed voor een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,9%. Aandelen van bedrijven met een hoge Best ‘Places to Work’ score lieten een gemiddeld rendement zien van 20,3% per jaar. 

Ook de sociale betrokkenheid bij beleggers neemt steeds meer toe. Een voorbeeld hiervan is het ‘Investor statement on coronavirus response’ dat inmiddels is ondertekend door meer dan 300 institutionele beleggers met gezamenlijk ruim USD 8 biljoen aan beheerd vermogen. In dit statement worden bedrijven opgeroepen om hun personeel en hun gemeenschappen tijdens de crisis te beschermen. Deze bescherming moet zich uiten in het aanbieden van betaald verlof, het invoeren van aanvullende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en het onderhouden van goede relaties met leveranciers.

Maar niet alleen de uitbraak van het coronavirus ondersteunt de S-factor. Met de goedkeuring van de VN-agenda voor 2030, de daaruit voorgekomen Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en het klimaatakkoord van Parijs werden in 2015 baanbrekende internationale overeenkomsten gesloten. 

ABN AMRO verwacht dat in 2021 deze akkoorden, in combinatie met toegenomen bewustwording, aangescherpte wet- en regelgeving en de wens van beleggers om risico en rendement hand in hand te laten gaan, ervoor zorgen dat bedrijven die goed scoren op de S extra kansrijk zijn ten opzichte van sectorgenoten die dit niet doen.

1Bron: Bank of America Merrill Lynch: ESG Matters, september 2019.
2Bron: Bank of America Merrill Lynch: ESG Matters, september 2019.
3Bron: Glassdoor Economic Research: What’s Culture Worth? Andrew Chamberlain, Zanele Munyikwa, mei 2020.

Judith Sanders, Beleggingsstrateeg

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk het webinar over The Future of Food terug

Heeft u de online uitzending The Future of Food met presentator Roelof Hemmen op 26 januari gemist, of wilt u het nog een keer bekijken? We hebben de uitzending voor u opgenomen.