Aandelen

Zoeken naar het juiste evenwicht

De eerste maanden van dit jaar hebben heel positief uitgepakt voor risicovolle beleggingen. Aandelenmarkten hebben hun opmars voortgezet. In Europa en de VS bereikten verschillende aandelenindices zelfs nieuwe recordstanden. Op regionaal niveau zagen we de nodige verschuivingen.

 

03/06/2021 – Olivier Raingeard

De Amerikaanse aandelenmarkten lopen nog altijd voorop. De Europese aandelenmarkten zijn beter gaan presteren en laten een sterke correlatie zien met hun Amerikaanse tegenhangers. Japan en de opkomende markten zijn regio’s die achterlopen.

Aandelenbeleggers vragen zich ondertussen het volgende af: zijn de aandelenwaarderingen al zo ver opgelopen dat verdere koersstijgingen niet meer gerechtvaardigd zijn? En hoe staat het met de draaibewegingen die we recent gezien hebben in de markt? In de afgelopen tijd kregen cyclische aandelen de voorkeur boven defensieve aandelen; daarnaast werden groeiaandelen verruild voor waarde-aandelen. Zal dit voorlopig zo blijven?

Aandelenwaarderingen te hoog?

Er kan op verschillende manieren gekeken worden naar de waarderingen van aandelen. Absolute waarderingsratio’s, zoals de koers/winstverhouding, lijken zonder meer aan de hoge kant. De koers/winstverhouding op basis van gerealiseerde winsten bevindt zich op een niveau van 25. Dat is beduidend hoger dan het langetermijngemiddelde van circa 16. De koers/winstverhouding op basis van verwachte winsten ligt boven de 20; ook dat is hoger dan het historische gemiddelde (zie ook figuur 1). Zelfs de voor cyclische bewegingen gecorrigeerde koers/winstverhouding bevindt zich op een hoog niveau. Dat gezegd hebbende: er zijn ook andere manieren om te kijken naar aandelenwaarderingen. Zo kan het verhelderend zijn om aandelen te vergelijken met andere beleggingscategorieën. De zogenoemde aandelenrisicopremie biedt een vergelijking tussen aandelen en obligaties. Kijkend naar deze risicopremie dan zijn de vooruitzichten van aandelen gunstiger.

Afbeelding grafiek

Daarnaast zijn waarderingen niet altijd de beste indicatoren bij het bepalen van de tactische assetallocatie (onze vermogensverdeling waarbij we beleggingen een bepaalde weging geven in de portefeuille). Bij het nemen van beleggingsbeslissingen moeten (ook) andere factoren meegenomen worden, zoals de economische situatie en het monetaire beleid. De komende twee jaar zal de groei van de wereldeconomie hoger liggen dan we normaalgesproken mogen verwachten. Die sterke groei is te danken aan het feit dat economieën weer open gaan, aan begrotingsstimulering en aan ondersteunend monetair beleid. Als gevolg van die groeispurt zullen bedrijven een zeer sterke winstgroei laten zien. De eerstekwartaalcijfers hebben hier al bewijs voor geleverd: bij bedrijven die opgenomen zijn in de S&P 500 Index lag de winstgroei rond de 45%, wat veel beter is dan verwacht. In onze optiek is het heel waarschijnlijk dat de bedrijfswinsten voorlopig de verwachtingen blijven overtreffen (zie figuur 2). Er kan bij bedrijven wat druk ontstaan om prijzen te verlagen, wat ongunstig is voor de marges. Maar er zijn redenen genoeg om in de beleggingsportefeuille een overwogen aandelenpositie te handhaven.

Afbeelding grafiek

Cyclisch versus defensief en groei versus waarde?

Als we vervolgens nadenken over het te voeren sector- en regiobeleid, dan komen we al gauw terecht bij de discussie over cyclische exposure: in hoeverre moeten aandelenbeleggers tijdens een periode van economisch herstel nadruk leggen op bedrijven die profiteren van een groeiende economie? En een nog steviger debat kan gevoerd worden over de vraag waar het evenwicht ligt tussen groei- en waarde-aandelen.

Voor wat betreft het cyclische element van een beleggingsportefeuille: de economische herstelfase is wat ons betreft een periode om overwogen posities aan te houden in de sectoren basismaterialen, industrie en luxegoederen & diensten. Naar verwachting zullen deze sectoren, via consumptie en productie, profiteren van een versnellende wereldeconomie. We zijn niet positief over energie (onderwogen), gezien de issues op lange termijn waar deze sector mee kampt. Over consumptiegoederen (onderwogen) zijn we evenmin enthousiast: dit is één van de meest defensieve sectoren.

In het debat ‘groei versus waarde’ proberen wij het juiste evenwicht te vinden. We kiezen voor een overweging van financiële instellingen: deze sector zal naar verwachting profiteren van het economische herstel. Bovendien zou een steiler wordende rentecurve – met name in de VS – de winstgevendheid van financiële spelers ten goede moeten komen. Groeisectoren – en dan met name IT – zijn niet langer oververtegenwoordigd in onze portefeuille. In september 2020 hebben we de portefeuilleweging van IT verlaagd naar neutraal, omdat we kansen zagen in andere sectoren. Wel onderkennen we dat de digitaliseringstrend een belangrijke rol zal blijven spelen bij de manier waarop we produceren en consumeren. Ook los van het huidige economische herstel zou die trend de groei van de IT-sector moeten blijven ondersteunen.

We verwachten dat het wereldwijde economische herstel alle regio’s ten goede zal komen. Voor elk van de drie aandelenregio’s – de VS, Europa en de opkomende markten – hanteren we daarom in grote lijnen een neutrale visie.

Olivier Raingeard – Hoofd Aandelenstrategie

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk de uitzending ‘De waterstofeconomie: van grijs naar groen’ terug

Heeft u de online uitzending 'De waterstofeconomie; van grijs naar groen' met presentator Roelof Hemmen op 22 juni gemist, of wilt u die nog een keer bekijken? Wij hebben de uitzending voor u opgenomen.