Aandelenmarkten op een kruispunt

Waterschaarste is een bron van kansen

Aandelenmarkten presteerden tot dusver prima in 2019, mede dankzij de ommezwaai in het beleid van centrale banken en de afnemende politieke risico’s. Maar de economische situatie en de bedrijfswinsten lieten een ander beeld zien. De wereldeconomie vertraagde en de winstgroei nam af. Voor 2020 houden wij rekening met twee scenario’s. In het optimistische scenario zal een stabiliserende wereldeconomie leiden tot een aantrekkelijke groei van de bedrijfswinsten – wat heel gunstig zou zijn voor aandelen. In het voorzichtigere scenario zal de economische groei slechts beperkt toenemen, blijven politieke risico’s drukken op het sentiment en zullen bedrijfswinsten gematigd zijn.

 

Er valt veel te zeggen voor de argumenten van het optimistische kamp. Er zijn tekenen die wijzen op een stabiliserende wereldeconomie. Dat kan het begin zijn van een economische groeiversnelling in de komende kwartalen. En voor wat betreft het handelsconflict: de kans bestaat dat de VS en China een overeenstemming bereiken die het ondernemersvertrouwen ten goede komt. In dit optimistische scenario mogen we een aantrekkelijke groei van de bedrijfswinsten verwachten, mogelijk tot 10% in 2020. En dat zou zeer positief zijn voor aandelen.

Maar ook het voorzichtigere kamp beschikt over goede argumenten. In het afgelopen jaar is de wereldeconomie vertraagd en daalde de winstgroei bij bedrijven. Tegelijkertijd zijn de aandelenmarkten fors gestegen. De markt zou dan ook uit de pas kunnen lopen met de economische realiteit. Dat zien we terug in de hogere aandelenwaarderingen. De koers/winstverhouding van de Amerikaanse S&P 500 Index ligt nu rond 19. Dat is fors hoger dan het langetermijngemiddelde van circa 15. Bovendien zijn nog niet alle politieke issues opgelost. En in 2020 kan de Amerikaanse politiek een nieuwe bron van onzekerheid worden (presidentsverkiezingen in november). Al met al lijken de aandelenmarkten niet echt een buffer te hebben in het geval van slecht nieuws, zeker nu centrale banken hun beleid al sterk verruimd hebben.

Zowel het optimistische als het voorzichtigere kamp hebben in onze optiek voldoende goede argumenten. Daarom is het volgens ons gerechtvaardigd om met een neutrale aandelenvisie het nieuwe jaar in te gaan. Vooruitkijkend hangt veel af van de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Als bedrijven gedurende een langere periode winstgroei weten te realiseren – en alle andere omstandigheden gelijk blijven – dan zou het positieve kamp weleens betere kaarten kunnen hebben dan het voorzichtigere kamp.

Ons streven naar de juiste balans tussen optimisme en voorzichtigheid geldt ook voor onze regio- en sectorvisies. Op regioniveau zijn wij nog altijd positief over Amerikaanse aandelen (licht overwogen versus de benchmark), zij het in mindere mate dan voorheen. De Amerikaanse aandelenmarkten hebben nog steeds de wind in de zeilen dankzij de sterkere winstgroei van bedrijven in de VS. Wel kunnen de politieke risico’s in de VS komend jaar toenemen. Enthousiast over Europese aandelen (licht onderwogen versus de benchmark) zijn we nog steeds niet, al nemen de politieke risico’s in Europa juist af. Onze visie op opkomende markten is nog altijd neutraal. 

Op sectorniveau hebben informatietechnologie en gezondheidszorg onze voorkeur. Trends waar deze sectoren van profiteren, zoals digitalisering en de toenemende vergrijzing, zullen naar verwachting doorzetten. Het belangrijkste potentiële risico dat we hier zien betreft de politieke ontwikkelingen in de VS in 2020. Maar op dit moment is het te vroeg om de mogelijke impact daarvan goed in te schatten.

ABN AMRO Sectorvisie

Olivier Raingeard – Hoofd Aandelenstrategie

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

En wat is uw strategie?

Ziet u kansen met beleggen? ABN AMRO helpt u graag. Zelfs als u er niet veel tijd aan wilt besteden, hebben wij een geschikte beleggingsvorm voor u. U kunt al beginnen met beleggen vanaf € 50. Met de keuzehulp ontdekt u snel welke beleggingsvorm het best bij u past.