Is de grote versnelling houdbaar?

Het jaar 2020 komt vast en zeker in de financiële geschiedenisboeken. De wereld heeft te maken gekregen met de grootste pandemie sinds 1918, met de ernstigste recessie én met het sterkste herstel in de moderne economische geschiedenis. 

 

Voor de financiële markten en voor aandelen heeft 2020 zich spectaculair ontwikkeld. In eerste instantie werd de grootste klap in de financiële geschiedenis opgetekend: koersdalingen van 35-40% in minder dan drie weken. Op de Amerikaanse markten was het daaropvolgende herstel één van de sterkste en snelste oplevingen die ooit tijdens een recessie zijn opgetekend. Inmiddels – we schrijven eind november – heeft de S&P 500 Index het verloren terrein weer teruggewonnen, terwijl de Nasdaq zelfs meer dan 30% hoger staat dan aan het begin van het jaar. Tot slot zijn sector- en stijlverschillen (bijvoorbeeld een voorkeur voor groei- of juist waarde-aandelen) door de coronacrisis verscherpt. 

Alle sectoren die sterk gelinkt zijn aan de wereldwijde economische groei en/of aan fysieke sociale interactie zijn aanzienlijk achtergebleven. Sectoren die zich daarentegen richten op digitalisering, gezondheidszorg en duurzaamheid hebben een sterke outperformance gerealiseerd. Ter illustratie: de energiesector is sinds het begin van het jaar met bijna 50% gedaald, terwijl de sector informatietechnologie (IT) met 30% is gestegen. Trends die zich al jaren aftekenden hebben hiermee een indrukwekkende versnelling laten zien (zie de grafiek).

2021: gaan we door op dit pad?

De (positieve én negatieve) marktonwikkelingen dit jaar zijn door diverse factoren in de hand gewerkt. Drie daarvan zijn in het bijzonder belangrijk:

  1. Het economische herstel in het derde kwartaal werd ondersteund door de versoepeling van de diverse lockdowns. 
  2. Begrotingsstimulering door overheden en het beleid van centrale banken hebben het voor aandelen positieve mantra ‘TINA’ (‘there is no alternative’) alleen maar verder versterkt, zowel in Europa als in de VS. 
  3. Er is inmiddels een tweede coronagolf gaande, waardoor de situatie in de gezondheidzorg verder verslechtert. Dit kan in de komende maanden ook weer uitmonden in een hernieuwde verslechtering van de economische situatie.

Zullen dezelfde trends in 2021 even krachtig doorzetten? Misschien niet. Langlopende trends gerelateerd aan thema’s zoals digitalisering en klimaatverandering blijven nog een tijd van invloed en zullen de winstgroei in bepaalde bedrijfssegmenten stimuleren. Maar in de loop van het voorjaar verwachten we een gelijktijdige, wereldwijde economische groeiversnelling. Dat groeiherstel wordt onder meer aangejaagd door verbeteringen op het vlak van de gezondheidszorg: verschillende ontwikkelaars van coronavaccins hebben recent positieve (voorlopige) testresultaten gepubliceerd. Hogere economische groei kan ten goede komen aan de aandelenmarkten – en dan in het bijzonder aan sectoren die zwaar hebben geleden onder de coronacrisis.

Grotere aandelenpositie; cyclisch accent

Op basis van deze verwachtingen hebben we inmiddels al een paar stappen gezet. In de eerste plaats hebben we beleggers recent de suggestie gedaan om hun positie in aandelen (verder) uit te breiden: van neutraal naar bescheiden overwogen. Verder deden we beleggers al in een eerder stadium de suggestie om wat winst te nemen op IT (neutrale weging sinds september). De waarderingen van IT-aandelen waren flink opgelopen: een reflectie van misschien wat al te hooggespannen verwachtingen ten aanzien van deze sector. In oktober gaven we beleggers in overweging om hun positie in de sector industrie uit te breiden (naar een overwogen positie) en om juist wat minder te beleggen in de energiesector (onderwogen). Energie-aandelen kunnen blijven lijden onder een afgenomen interesse van beleggers voor deze sector. En recent deden wij beleggers de suggestie om hun positie in de sector financiële instellingen uit te breiden (naar een neutrale weging). Deze sector kan komend jaar namelijk profiteren van een sterker economisch herstel. Tegelijkertijd zijn we terughoudender geworden ten aanzien van consumptiegoederen (onderwogen).

Op regioniveau gaat onze voorkeur nog altijd uit naar Amerikaanse aandelen, vanwege de veerkracht van deze markt en de hoge exposure naar IT. We zijn minder te spreken over Europese aandelen (onderwogen): het continent wordt geteisterd door een tweede golf coronabesmettingen. We zijn recent positiever geworden over aandelen uit opkomende markten (nu overwogen). Opkomende economieën kunnen profiteren van een aantrekkende internationale handel. Eveneens gunstig voor opkomende economieën: een mogelijke afname van politieke onzekerheden, nu Joe Biden is uitgeroepen tot de 46e president van de VS.

Sector- en stijlverschillen zijn toegenomen

Grafiek Strategy

Deze grafiek verwijst naar het verleden; in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Bron: Bloomberg

Olivier Raingeard - Hoofd Aandelenstrategie

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk het webinar over The Future of Food terug

Heeft u de online uitzending The Future of Food met presentator Roelof Hemmen op 26 januari gemist, of wilt u het nog een keer bekijken? We hebben de uitzending voor u opgenomen.