Aandelenthema

De waterstofeconomie: van grijs naar groen

Waterstof biedt mogelijkheden als energiedrager. Nu de landen die de meeste CO₂ uitstoten ernaar streven om over ongeveer 30 jaar CO₂-neutraal te zijn, wordt de waterstofeconomie eindelijk haalbaar. Voor beleggers kunnen hiermee kansen ontstaan.

 

03/06/2021 – Piet Schimmel

In de strijd tegen klimaatverandering wordt tegenwoordig, naast bijvoorbeeld de opwekking van zonne- en windenergie, veel geïnvesteerd in elektriciteitsopslag via batterijen/accu’s. Batterijen worden onder meer gebruikt om elektrische auto’s te laten rijden. Voor veel industriesegmenten en vervoersvormen bieden batterijen echter geen volledige oplossing. Hier lijkt waterstof het alternatief te gaan worden. Net als fossiele brandstoffen bevat waterstof veel energie. Maar in tegenstelling tot fossiele brandstoffen brengt de met duurzame energie geproduceerde waterstof – ook wel ‘groene’ waterstof genoemd – geen CO₂-uitstoot met zich mee.

Tot voor kort ontbrak het aan draagvlak om de productie van duurzame waterstof economisch haalbaar te maken. Zonder de steun van overheden om de huidige hoge productiekosten te verlagen, de benodigde infrastructuur te helpen aanleggen en de CO₂-uitstoot te belasten, leek waterstof als alternatieve energievorm niet realistisch. Daar komt nu verandering in. De drie grootste CO₂-uitstoters ter wereld – China, Amerika en de EU – hebben zich in het afgelopen jaar tezamen met vele andere landen gecommitteerd aan het doel om over ongeveer 30 jaar CO₂-neutraal te zijn. En dat lukt niet zonder ook de industrie en de transportsector te verduurzamen. De benodigde steun voor waterstof komt nu eindelijk in zicht. 

Waterstof in industrie en transport

Bij veel industriële processen voor het maken van onder andere plastics, staal en cement zijn hoge temperaturen nodig – temperaturen die lastiger te realiseren zijn met elektriciteit. Met verbranding van waterstof wordt makkelijker een hoge temperatuur gerealiseerd. Waterstof kan daarom bij veel industriële toepassingen een alternatief gaan vormen voor elektriciteit.

In de transportsector kan waterstof een alternatief vormen voor batterijen. Bij transport voor lange afstanden, zoals vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart, zijn de benodigde batterijen namelijk te zwaar om functioneel te zijn. Waterstof kan de rol van batterijen overnemen. Uit gasvormig waterstof kan via zogenoemde brandstofcellen elektriciteit worden opgewekt. Die elektriciteit kan gebruikt worden om een voertuig aan te drijven. Wel zit er nog een aantal haken en ogen aan de toepassing van waterstof in de transportsector. Waterstof moet onder hoge druk gebracht óf sterk gekoeld worden om mee te kunnen nemen. De hiervoor benodigde behuizing kost weer extra gewicht. Ook vereist het andere motoren die nog in een pril stadium van ontwikkeling zijn. Voor transportdoeleinden kijkt men daarom op de korte termijn naar met waterstof geproduceerde CO₂-neutrale brandstoffen, die minder last hebben van deze nadelen.

Blauwe waterstof als tussenvorm

Waterstof wordt nu al gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld kunstmest, echter wel met behulp van fossiele brandstoffen. Deze waterstof noemt men ‘grijze’ waterstof, welke zeer milieubelastend is. In de toekomst zal idealiter gebruik gemaakt worden van duurzaam geproduceerde, ‘groene’ waterstof. Maar de hoeveelheid duurzame energie (zoals zonne- en windenergie) die opgewekt wordt is (nog) beperkt. Duurzame energie wordt de komende jaren nog vooral gebruikt om huishoudens en bedrijven te voorzien van groene elektriciteit en niet zozeer voor de productie van groene waterstof. Daarom vormt ‘blauwe’ waterstof voorlopig een realistischer alternatief. Blauwe waterstof wordt geproduceerd met fossiele brandstoffen. Maar de CO₂ die daarbij vrijkomt, wordt afgevangen. Vervolgens wordt de CO₂ opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden, of gebruikt bij de productie van onder meer beton of plastic. Blauwe waterstof kan daarmee een interessante tussenstap zijn in het ontwikkelingsproces van grijze naar groene waterstof.

Kansen voor beleggers

Beleggers kunnen dit aandelenthema op verschillende manieren benaderen. Bedrijven die nu al waterstof en andere gassen leveren, hebben technologische kennis en een ervaringsvoorsprong. Verder kan gedacht worden aan industriële ondernemingen die de systemen en infrastructuur leveren voor waterstof. En niet te vergeten bedrijven in wind- en zonne-energie, die de vraag naar duurzame energie door groene waterstof nog verder zullen zien toenemen.

Piet Schimmel – Senior Expert Aandelenthema’s

Prijs van waterstof grafiek

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk de uitzending ‘De waterstofeconomie: van grijs naar groen’ terug

Heeft u de online uitzending 'De waterstofeconomie; van grijs naar groen' met presentator Roelof Hemmen op 22 juni gemist, of wilt u die nog een keer bekijken? Wij hebben de uitzending voor u opgenomen.