Beleggingskansen in energieopslag

Overheden en bedrijven spannen zich in om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Onze stroomvoorziening zal steeds meer afhankelijk zijn van duurzame energie. En ook om onze elektrische auto’s te laten rijden hebben we duurzame energie nodig. Dit brengt met zich mee dat energieopslag van cruciaal belang wordt. En dat levert kansen op voor beleggers. 

 

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energievormen is een belangrijke verandering. Want meer dan 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door energieverbruik en warmteopwekking. 

Duurzame energie was aanvankelijk duurder dan energie die opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen. Daarom hebben overheden de duurzame energiemarkt ondersteund met subsidies. Hierdoor werden massaproductie en innovatie mogelijk gemaakt. En zo zijn de kosten van duurzame energie drastisch omlaag gegaan. Die trend zet zich voort: volgens research-organisatie Bloomberg New Energy Finance (BNEF) zal de opwekking van wind- en zonne-energie in 2027 goedkoper zijn dan het laten draaien van de huidige kolencentrales in China. En in 2030 zal wind- en zonne-energie in de VS goedkoper zijn dan gas. Het is dan ook niet de vraag óf kolen en gas worden vervangen door duurzame energievormen, maar wanneer en hoe.

Elektrische voertuigen: in de hogere versnelling

In de afgelopen twee jaar zijn steeds meer automakers zich gaan richten op de massaproductie van elektrische voertuigen. Ook hier springen veel overheden bij: met subsidies wordt het gebruik van elektrische auto’s gepromoot. 

Op dit moment kunnen elektrische auto’s moeilijk concurreren met traditionele auto’s omdat er een stevig prijskaartje hangt aan de accupakketten van elektrische voertuigen. Maar de prijzen van accu’s zijn in de afgelopen jaren al fors gedaald. En naarmate de massaproductie ervan toeneemt, zullen de prijzen verder omlaag gaan. Geleidelijk zullen elektrische auto’s de goedkoopste optie worden voor automobilisten – ook zonder subsidies. 

De volgende stap: energieopslag

De markt voor energieopslag wordt aangejaagd door drie factoren:

  • Goedkope en ruimschoots voorradige duurzame energie vraagt om opslagvoorzieningen
  • Het aantal elektrische voertuigen neemt toe en accuprijzen gaan omlaag; hierdoor ontstaat een nieuwe markt voor energieopslag
  • Overheidsbeleid en regelgeving bieden voordelen voor energieopslag

De winning van duurzame energie groeit sterk. Hierdoor ontstaan ook bepaalde problemen. Duurzame energie is niet altijd beschikbaar en de timing van duurzame energieproductie is niet altijd afgestemd op de vraag. Soms wordt er bijvoorbeeld teveel energie geproduceerd terwijl de vraag laag is. Energieopslag wordt daarmee van cruciaal belang. 

De massaproductie van elektrische voertuigen en van accu’s leidt tot lagere prijzen voor energieopslag. En dus worden allerlei toepassingen van accu’s economisch gezien interessanter. Denk aan de opslag van energie die consumenten en bedrijven opwekken met zonnepanelen. 

Klimaatbeleid van overheden zal een extra impuls geven aan de ontwikkelingen op het vlak van energieopslag. Zo hebben in de VS al meerdere staten targets vastgesteld ten aanzien van energieopslag. In andere delen van de wereld zal waarschijnlijk hetzelfde gedaan worden.

Opmars van energieopslag: welke spelers profiteren?

De markt voor energieopslag zal tot 2030 jaarlijks met 16% groeien, zo verwacht BNEF. Deze groei zal naar verwachting gunstig uitpakken voor leveranciers van accusystemen, duurzame energieleveranciers, ontwikkelaars van software voor energiebeheer en aanbieders van diensten op het gebied van energieopslag, batterijrecycling en infrastructuur. 

Verkoop elektrische voertuigen neemt toe
Drie factoren geven impuls aan energieopslagmarkt

Piet Schimmel, Senior Expert Aandelenthema's

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

En wat is uw strategie?

Ziet u kansen met beleggen? ABN AMRO helpt u graag. Zelfs als u er niet veel tijd aan wilt besteden, hebben wij een geschikte beleggingsvorm voor u. U kunt al beginnen met beleggen vanaf € 50. Met de keuzehulp ontdekt u snel welke beleggingsvorm het best bij u past.