The future of food

De wereld van de voedselvoorziening gaat er fundamenteel anders uit zien door verschuivend consumentengedrag en innovaties. Zo groeit de vraag naar plantaardig ‘vlees’ snel en kondigt kweekvlees zich aan. De ecologische impact hiervan is minimaal in vergelijking met de impact van de huidige landbouw. 

 

Vanuit beleggingsperspectief zien we op termijn risico’s voor landbouwgerelateerde bedrijven. Tegelijkertijd zien we kansen voor nieuwe spelers in de voedselketen, vooruitstrevende voedingsmiddelenconcerns en leveranciers van voedselingrediënten.

Consumenten kiezen ervoor om gezonder en milieubewuster te eten, vaak met minder vlees. De jongere generaties nemen hier het voortouw. Bewuster eten betekent dat men zich afvraagt welk effect bepaald eten op de gezondheid heeft en welk effect het heeft op de aarde. Consumenten zijn bereid om meer tijd te besteden aan deze vragen. Gezondheidslabels en keurmerken over de milieubelasting zijn in opkomst en helpen daarbij.

Maar de voedselvoorziening staat voor grote uitdagingen. De vraag naar voedsel blijft stijgen met de groei van de wereldbevolking. Bijna de helft van de wereldbevolking is nu ondervoed of heeft overgewicht . Meer mensen overlijden aan ongezond eten dan aan roken, alcohol en oorlogen tezamen . Daarnaast wordt er vanwege de klimaatverandering steeds kritischer gekeken naar de huidige landbouw (akkerbouw en veeteelt). De landbouw is debet aan een kwart van alle broeikasgassen en speelt een grote rol bij het verlies van biodiversiteit . Veeteelt en akkerbouw gaan hierbij hand in hand. Omdat vooral de vraag naar vlees hard is gestegen, wordt inmiddels een derde van de landbouwgewassen gebruikt voor diervoer.

In reactie op veranderend consumentengedrag zijn nieuwe spelers en innovatieve voedingsconcerns gekomen met onder meer plantaardig vlees. Dierlijke producten worden op moleculair niveau onderzocht en vervolgens vervangen door plantaardige producten. Inmiddels is er een heel scala aan producten op de markt gebracht ter vervanging van onder andere vlees, eieren en zuivel. De positieve impact hiervan op het milieu is enorm, omdat er bij de productie van deze plantaardige voedingsmiddelen veel minder broeikasgassen worden uitgestoten en veel minder land en water worden gebruikt. De omvang van deze markt is nog bescheiden maar voor de komende 10 jaar wordt een gemiddelde groei van bijna 20% per jaar verwacht . 

Een andere interessante ontwikkeling op het vlak van vleesvervanging is de introductie van kweekvlees. Kweekvlees komt naar verwachting binnen enkele jaren op de markt. Het is ‘vlees’ dat met een beetje dierlijk vlees wordt opgekweekt in een bioreactor met voedingsstoffen; een proces dat enigszins vergelijkbaar is met het brouwen van bier. De potentiële markt voor kweekvlees is mogelijk nog groter dan die voor plantaardig vlees. Naast minder dierenleed en minimale milieubelasting, heeft kweekvlees als voordeel dat het geheel vrij is van antibiotica en ziekteverwekkers (zoals schadelijke virussen en bacteriën). Wereldwijd marktonderzoek geeft aan dat een derde tot de helft van de consumenten geregeld kweekvlees zou willen kopen, een deel van hen zelfs tegen een meerprijs . Een belangrijke mate van succes zal naast smaak, de prijs zijn. In 2013 kostte het EUR 250.000 om de eerste kweekvleesburger te maken. Inmiddels ligt de prijs op ongeveer USD 100 per pond, door efficiënter te produceren .

Net als bij veel andere innovaties, zoals duurzame energie, is de kans groot dat op termijn acceptabele vleesalternatieven het goedkoopst zullen zijn. En net zoals we nu zien gebeuren in de energiesector, zullen die goedkopere alternatieven de voedselindustrie waarschijnlijk sterk veranderen. Die verandering zal (nieuwe) winnaars en verliezers opleveren – en die winnaars kunnen beleggingskansen bieden.

1Food and Agriculture Organization of the United Nations 2019, 2020
2The Guardian, 3 april 2019
3United Nations, Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.
4Morningstar: Consumer Observer, 2020
5GFI: ‘Cultivated Meat’, 2019; Frontiers in Sustainable Food Systems: ‘A Survey of Consumer Perceptions of Plant-Based and Clean Meat in the USA, India, and China’, 2019

Piet Schimmel - Senior Expert Aandelenthema's

Impact van alternatieven voor vlees
Beleggingsstrategie 2021: the future of food

Kijk ons gesprek 'The Future of Food' terug

De wereld van de voedselvoorziening en dus de foodsector gaat er fundamenteel anders uitzien. In ons gesprek The Future of Food spraken we over alle trends en ontwikkelingen. Kijk de online uitzending terug.

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk het webinar over The Future of Food terug

Heeft u de online uitzending The Future of Food met presentator Roelof Hemmen op 26 januari gemist, of wilt u het nog een keer bekijken? We hebben de uitzending voor u opgenomen.