Duurzaam Fondsen Mandaat
Duurzaam Fondsen Mandaat

Duurzaam Fondsen Mandaat

Beleggen voor een betere wereld

 • Beleggen in de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij
 • Profiteren van expertise van duurzame fondsbeheerders
 • U belegt in innovatieve bedrijven

Wat is het Duurzaam Fondsen Mandaat?

U belegt in duurzame beleggingsfondsen. Deze fondsen investeren in ondernemingen die een positieve bijdrage willen leveren aan ‘mens, milieu & maatschappij’. Duurzame fondsen beleggen bijvoorbeeld in thema’s als klimaatverandering, circulaire economie, mensenrechten en sociaal ondernemen. Wij denken dat duurzaam beleggen de toekomst heeft. Duurzame ondernemingen zijn innovatief of gaan zuinig om met grondstoffen, vervuilen minder of hebben beter contact met mensen of erkennen hun kansen en risico’s. Onze vermogensbeheerders selecteren beleggingen die opvallen door hun duurzaamheid én financieel rendement.

image not availabale

Hoe werkt het Duurzaam Fondsen Mandaat?

ABN AMRO Advisors is een 100% dochter van ABN AMRO en verantwoordelijk voor de selectie van de beleggingsfondsen in de vermogensbeheermandaten. selecteert de beleggingen in het Duurzaam Fondsen Mandaat. Zij zijn specialist in duurzame fondsselecties. De beleggingen zijn geheel in lijn met uw gekozen risicoprofiel. Een goede wereldwijde spreiding van risico is namelijk ook bij duurzame beleggingen mogelijk.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken Duurzaam Fondsen Mandaat

Met dit mandaat beleggen onze experts voor u in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’. U heeft een portefeuille die met name bestaat uit duurzame beleggingsfondsen en individuele duurzame obligaties. Ook wordt er belegd in een impactfonds. De selectie van fondsen is altijd op basis van uw risicoprofiel.

Lees meer over duurzaam beleggen met Vermogensbeheer

Voor wie is Vermogensbeheer?
 • U kunt beleggen met meer dan € 50.000.
 • U wilt beleggen voor een langere termijn.
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen.
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank.
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.
Risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Specialist Vermogensadvies. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.
Voorwaarden

Bekijk alle voorwaarden van beleggen en ons beleggingsbeleid.

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille en het doorlopend adviseren, betaalt u kosten. U betaalt daar een zogenaamd all-in tarief voor. U betaalt dus geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel. De kosten bedragen tussen 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% btw).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten voor de beleggingsfondsen die door externe fondsmanagers worden beheerd. Dit kan ook ABN AMRO zijn, in dat geval is ABN AMRO ook de fondsaanbieder. Deze kosten worden betaald aan de managers voor het uitvoeren van de beleggingen en administratiekosten en worden ook wel de lopende kosten genoemd. De lopende kosten hoeft u niet apart te betalen, ze zijn verwerkt in de koers van elk beleggingsfonds. 

Rekenvoorbeeld

Elroy maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Duurzaam Fondsen Mandaat'. Hij is een belegger met een matig defensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2018) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage
All-in tarief (incl. btw) € 1.271 1,27%
Lopende kosten € 410 0,41%
Totale kosten € 1.681 1,68%
Rendement - € 3.519 -3,52%
Netto rendement - € 5.200 -5,20%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2018 t/m 31-12-2018.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze grafiek geeft u een overzicht van de behaalde netto rendementen in de afgelopen 5 jaar in het Duurzaam Fondsen Mandaat.

afbeelding_kenmerken_grafiek rendement 


Risico 2014 2015 2016 2017 2018 sinds 2014
Defensief 5,9% 2,2% 0,3% 1,9% -3,9% 6,3%
Matig defensief 7,2% 4,4% 0,3% 3,4% -5,2% 10,2%
Matig offensief 8,2% 7,1% 0,4% 5,6% -6,8% 14,7%
Offensief 9,3% 9,1% 0,5% 7,4% -8,5% 17,7%
Zeer offensief 9,5% 10,5% 0,4% 8,6% -9,4% 19,6%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2014 t/m 31-12-2018.
Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Een wereldwijd aanbod van duurzame beleggingsfondsen, aangevuld met duurzame individuele obligaties en overige duurzame beleggingen. De selectie wordt gedaan door ABN AMRO Advisors. 

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming, zoals bedrijven die kunnen doorgroeien en voldoen aan onze duurzaamheidscriteria.
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties vanwege het relatief lage risico. Dit kunnen obligatiefondsen zijn maar ook individuele obligaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Overige beleggingen
  Deze categorie bestaat op dit moment uit een impactfonds dat belegt in o.a. microkredieten, hernieuwbare-energieprojecten en leningen voor studenten uit ontwikkelingslanden. Ook wordt er belegd in het FMO Impact fund. 
  Impactfondsen zijn fondsen waarbij het bijdragen aan de balans tussen mens, milieu en maatschappij op gelijke voet staat met het nastreven van financieel rendement. Het zijn vaak investeringen die gedaan zijn met het bereiken van die bijdrage als doel.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.
Beleggingsstijl

Onze beleggingsexperts zorgen ervoor dat uw beleggingsportefeuille gespreid is, op basis van uw risicoprofiel. De opbouw van uw portefeuille hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere marktspecialisten. Deze visie wordt regelmatig getoetst en - indien nodig - aangepast. Dit bepaalt de actuele verdeling over landen, sectoren, regio’s en thema’s binnen uw risicoprofiel. Met een goede verdeling heeft u op de langere termijn meer kans op rendement.

Risicoprofiel

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer vijf risicoprofielen: van een laag risico (defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een portefeuillemodel. Dit is onze aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw Specialist Vermogensadvies uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure Uw risicoprofiel Vermogensbeheer

Inzicht in uw belegd vermogen

Natuurlijk neemt uw Specialist Vermogensadvies jaarlijks uw portefeuille met u door. Maar daarnaast houden we u continu op diverse manieren op de hoogte over uw portefeuille, het rendement en het beleggingsbeleid:

 • Vermogensrapportage
  U kunt hierin elk kwartaal onder meer de volgende punten bekijken:
  • Het behaalde rendement, dat we vergelijken met de bij uw profiel horende benchmark
  • De transacties in dat kwartaal  
  • De verdeling over de verschillende vermogenscategorieën 
  • De kosten die u heeft betaald voor vermogensbeheer
  • Een uitleg van het beleggingsbeleid van het afgelopen kwartaal.
 • Internet Bankieren
  Via Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in de waarde van uw beleggingsportefeuille, de transacties en het behaalde rendement.
 • Digitale Vermogensbeheer nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes van onze specialisten.
 • Fiscale opgave
  U ontvangt elk jaar een fiscale opgave van de bank waarin uw vermogensbeheerwaarde is opgenomen voor uw belastingaangifte. 
Storten en opnemen

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het al dan niet behalen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw Specialist Vermogensadvies.

Stoppen

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer.

Meer informatie en voorwaarden

Met dit mandaat beleggen onze experts voor u in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’. U heeft een portefeuille die met name bestaat uit duurzame beleggingsfondsen en individuele duurzame obligaties. Ook wordt er belegd in een impactfonds. De selectie van fondsen is altijd op basis van uw risicoprofiel.

Lees meer over duurzaam beleggen met Vermogensbeheer

 • U kunt beleggen met meer dan € 50.000.
 • U wilt beleggen voor een langere termijn.
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen.
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank.
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Specialist Vermogensadvies. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.

Bekijk alle voorwaarden van beleggen en ons beleggingsbeleid.

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille en het doorlopend adviseren, betaalt u kosten. U betaalt daar een zogenaamd all-in tarief voor. U betaalt dus geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel. De kosten bedragen tussen 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% btw).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten voor de beleggingsfondsen die door externe fondsmanagers worden beheerd. Dit kan ook ABN AMRO zijn, in dat geval is ABN AMRO ook de fondsaanbieder. Deze kosten worden betaald aan de managers voor het uitvoeren van de beleggingen en administratiekosten en worden ook wel de lopende kosten genoemd. De lopende kosten hoeft u niet apart te betalen, ze zijn verwerkt in de koers van elk beleggingsfonds. 

Elroy maakt gebruik van de beleggingsvorm 'Vermogensbeheer Duurzaam Fondsen Mandaat'. Hij is een belegger met een matig defensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2018) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage
All-in tarief (incl. btw) € 1.271 1,27%
Lopende kosten € 410 0,41%
Totale kosten € 1.681 1,68%
Rendement - € 3.519 -3,52%
Netto rendement - € 5.200 -5,20%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2018 t/m 31-12-2018.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze grafiek geeft u een overzicht van de behaalde netto rendementen in de afgelopen 5 jaar in het Duurzaam Fondsen Mandaat.

afbeelding_kenmerken_grafiek rendement 


Risico 2014 2015 2016 2017 2018 sinds 2014
Defensief 5,9% 2,2% 0,3% 1,9% -3,9% 6,3%
Matig defensief 7,2% 4,4% 0,3% 3,4% -5,2% 10,2%
Matig offensief 8,2% 7,1% 0,4% 5,6% -6,8% 14,7%
Offensief 9,3% 9,1% 0,5% 7,4% -8,5% 17,7%
Zeer offensief 9,5% 10,5% 0,4% 8,6% -9,4% 19,6%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2014 t/m 31-12-2018.
Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Een wereldwijd aanbod van duurzame beleggingsfondsen, aangevuld met duurzame individuele obligaties en overige duurzame beleggingen. De selectie wordt gedaan door ABN AMRO Advisors. 

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming, zoals bedrijven die kunnen doorgroeien en voldoen aan onze duurzaamheidscriteria.
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties vanwege het relatief lage risico. Dit kunnen obligatiefondsen zijn maar ook individuele obligaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Overige beleggingen
  Deze categorie bestaat op dit moment uit een impactfonds dat belegt in o.a. microkredieten, hernieuwbare-energieprojecten en leningen voor studenten uit ontwikkelingslanden. Ook wordt er belegd in het FMO Impact fund. 
  Impactfondsen zijn fondsen waarbij het bijdragen aan de balans tussen mens, milieu en maatschappij op gelijke voet staat met het nastreven van financieel rendement. Het zijn vaak investeringen die gedaan zijn met het bereiken van die bijdrage als doel.
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Onze beleggingsexperts zorgen ervoor dat uw beleggingsportefeuille gespreid is, op basis van uw risicoprofiel. De opbouw van uw portefeuille hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere marktspecialisten. Deze visie wordt regelmatig getoetst en - indien nodig - aangepast. Dit bepaalt de actuele verdeling over landen, sectoren, regio’s en thema’s binnen uw risicoprofiel. Met een goede verdeling heeft u op de langere termijn meer kans op rendement.

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer vijf risicoprofielen: van een laag risico (defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een portefeuillemodel. Dit is onze aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw Specialist Vermogensadvies uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure Uw risicoprofiel Vermogensbeheer

Natuurlijk neemt uw Specialist Vermogensadvies jaarlijks uw portefeuille met u door. Maar daarnaast houden we u continu op diverse manieren op de hoogte over uw portefeuille, het rendement en het beleggingsbeleid:

 • Vermogensrapportage
  U kunt hierin elk kwartaal onder meer de volgende punten bekijken:
  • Het behaalde rendement, dat we vergelijken met de bij uw profiel horende benchmark
  • De transacties in dat kwartaal  
  • De verdeling over de verschillende vermogenscategorieën 
  • De kosten die u heeft betaald voor vermogensbeheer
  • Een uitleg van het beleggingsbeleid van het afgelopen kwartaal.
 • Internet Bankieren
  Via Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in de waarde van uw beleggingsportefeuille, de transacties en het behaalde rendement.
 • Digitale Vermogensbeheer nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes van onze specialisten.
 • Fiscale opgave
  U ontvangt elk jaar een fiscale opgave van de bank waarin uw vermogensbeheerwaarde is opgenomen voor uw belastingaangifte. 

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Stortingen en opnames kunnen wel van invloed zijn op het al dan niet behalen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw Specialist Vermogensadvies.

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer.

image not availabale

Uw adviseur is er voor u

Heeft u een vraag of wilt u gewoon even weten hoe uw beleggingen ervoor staan? Uw Specialist Vermogensadvies neemt graag de tijd voor u. Zo heeft u geen omkijken naar uw beleggingen, maar wel altijd inzicht in uw beheerde vermogen.

Bekijk ook de andere 2 mandaten van Vermogensbeheer

Multi Manager Mandaat

 • Beleggen in een groot aantal beleggingsfondsen wereldwijd
 • Profiteren van expertise van onze eigen fondsbeheerders
 • Breedste beleggingsmogelijkheden van de 3 mandaten

Comfort Inkomsten Mandaat

 • Beleggen met focus op dividenduitkeringen
 • Profiteren van een extra inkomstenbron
 • Uitkeringen gebruiken als aanvulling op uw inkomen of pensioen

Komt u er niet uit?

Bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 0900-9215
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 0900-9215
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk opgebeld.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.