Vrijstelling eigenwoningschuld

Wilt u geld schenken aan uw kind voor de aflossing van zijn of haar eigenwoningschuld? Dan kan uw kind een beroep doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling. In 2021 is die verhoogd naar maximaal  € 105.302. We leggen met een paar voorbeelden uit hoe het werkt.

 

Wat is een eigenwoningschuld?

Een eigenwoningschuld is het bedrag dat iemand leent voor de woning en waarvan de rente aftrekbaar is voor de belasting. Meestal is het bedrag van de eigenwoningschuld hetzelfde als dat van de hypotheek. Maar niet altijd. Bereken de  eigenwoningschuld op de site van de Belastingdienst.

Geen eigenwoningschuld

Stel, uw kind gaat samenwonen of trouwt op huwelijkse voorwaarden en de partner heeft al een eigenwoningschuld. Kunt u dan voor deze woningschuld belastingvrij schenken aan uw kind? 

  • Niet als uw kind met de schenking de eigenwoningschuld van de partner wil aflossen. 
  • Wel als uw kind met de schenking een deel van de woning van de partner koopt.

Halve eigenwoningschuld

Heeft uw kind de woning samen gekocht met de partner en is uw kind niet getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan heeft uw kind een deel van de eigenwoningschuld. Dit kan ertoe leiden dat uw kind een lagere vrijstelling heeft dan € 105.302. 

Voorbeeld  

We geven een voorbeeld waarbij uw kind en de partner beiden voor 50% de woning en eigenwoningschuld hebben.
De gezamenlijke eigenwoningschuld is € 70.000. Het deel van uw kind is € 35.000. Heeft uw kind nog niet eerder gebruikgemaakt van een verhoogde schenkingsvrijstelling? Dan geldt voor uw kind een vrijstelling van maximaal € 61.881. Dit is de optelsom van de eenmalig verhoogde jaarlijkse vrijstelling van € 26.881 en de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van maximaal € 105.302, in dit geval beperkt tot de helft van de eigenwoningschuld: € 35.000.

Hele eigenwoningschuld

Is uw kind getrouwd in gemeenschap van goederen? Of heeft uw kind een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen? Dan is de eigenwoningschuld 100% van uw kind en partner. 

Voorbeeld 
De gezamenlijke eigenwoningschuld is € 70.000. Het deel van uw kind is ook  € 70.000. Heeft uw kind nog niet eerder een beroep gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling? Dan geldt voor uw kind een vrijstelling van maximaal € 96.881. Dit is de optelsom van de eenmalig verhoogde jaarlijkse vrijstelling van € 26.881 en de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van € 70.000. Kijk op tarieven en vrijstellingen schenkbelasting voor een overzicht van alle vrijstellingen van dit jaar bij schenken aan kinderen.

Schenking voor verbouwing of onderhoud

Wilt u schenken aan uw kind voor een verbouwing of onderhoud? Dan is het volgende van belang: 

  • Woont uw kind samen of is het getrouwd op huwelijkse voorwaarden? En woont uw kind in de woning van de partner? Dan heeft uw kind geen vrijstelling voor een schenking. Er is bij uw kind dan geen sprake van een eigenwoning. 
  • Woont uw kind samen of is het getrouwd op huwelijkse voorwaarden? En heeft uw kind de woning samen gekocht met de partner? Dan geldt de vrijstelling voor maximaal de helft van de schenking. Wilt u dit anders regelen? Schenk dan aan uw kind én partner. 
  • Is uw kind getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan geldt de vrijstelling voor het hele schenkingsbedrag.

Privé houden van de schenking

Wilt u dat de schenking van uw kind blijft? Bijvoorbeeld omdat u wilt voorkomen dat uw kind bij een eventuele echtscheiding het geld moet delen met de partner zodat de schenking privë blijft? Dat kan als u schenkt met een uitsluitingsclausule

Goed om te weten: als uw kind de schenking besteedt aan de aflossing van een gezamenlijke woningschuld, heeft u geen 100% zekerheid. Uw kind lost immers niet alleen zijn of haar eigen schuld af, maar ook de schuld van de partner. Profiteert de partner hiervan mee? Het is verstandig als uw kind en zijn of haar partner hierover duidelijke, schriftelijke afspraken maken. Want duidelijkheid over de situatie voorkomt verrassingen bij een eventuele echtscheiding.

We helpen u graag verder

Heeft u vragen over de eigenwoningschuld en wat deze voor u of uw kind betekent? Onze adviseurs beantwoorden ze graag. ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Wilt u specifiek advies over schenken en/of erven en belasting? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.