Veelgestelde vragen over schenken aan kinderen

 • Voor de jaarlijkse vrijstelling en de eenmalig verhoogde vrijstelling van  € 27.231  geldt geen bestedingseis. Uw kinderen mogen de schenking dus vrij besteden, tenzij uzelf anders bepaalt.
 • Voor de eenmalig verhoogde  vrijstelling voor de studie  geldt dat het meerdere boven  € 27.231  moet worden besteed aan de studie.
 • Voor de verhoogde vrijstelling voor het  schenken aan eigen woning  van  € 106.671  geldt dat het meerdere boven  € 27.231  moet worden besteed aan de eigen woning.
 • Het is mogelijk om de verhoogde vrijstelling van € 106.671  te spreiden over een periode van maximaal drie achtereenvolgende kalenderjaren. Een ontvanger kan dus van dezelfde schenker vrijgestelde schenkingen voor de eigen woning krijgen in 2022 en in 2023 of in 2022, 2023 en 2024.
 • Voor de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geldt dat  € 29.493  aan de eigen woning moet worden besteed. 

De inhaalvrijstelling geldt als de eenmalig verhoogde reguliere vrijstelling is gebruikt vóór 2010, er daarna geen beroep meer is gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling én als de ontvanger nog aan de voorwaarden voldoet, zoals de leeftijdseis.

Voor 2022 bestaat het bedrag uit de jaarlijkse vrijstelling van € 5.677  en de inhaalvrijstelling uit het overgangsrecht van  € 29.493 . Dit is samen dus  € 35.170 . Het bedrag van € 29.493 moet worden besteed aan de woning. 

 • Is uw kind of is een van uw kinderen 40 jaar of ouder? Dan geldt alleen de jaarlijkse vrijstelling van  € 5.677  in 2022. 
 • Is de partner jonger dan 40? Dan geldt er mogelijk toch een verhoogde vrijstelling. Partners worden voor de schenkbelasting namelijk gezien als 1 persoon en mogen daardoor de leeftijd aanhouden van de jongste partner. 

Voor de schenkbelasting worden kinderen van uw partner hetzelfde behandeld als uw eigen kinderen.

Overige vragen over schenken

 • Ontvangt u een schenking? Dan moet u aangifte doen voor de schenkbelasting als u meer krijgt dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag. 
 • Wilt u gebruikmaken van een verhoogde schenkingsvrijstelling? Dan moet u dat aangeven bij de aangifte. U kunt ook samen met de schenker aangifte doen. 
 • Wilt u schenken in 2022? Dan moet u de aangifte vóór 1 maart 2023 indienen.

Als u schenkbelasting en erfbelasting met elkaar vergelijkt, ziet u dat de ontvanger of uw erfgenaam mogelijk minder erfbelasting betaalt wanneer u tijdens uw leven al schenkt. Onderstaande voorbeelden gelden voor 2022.

Voorbeeld 1: schenken met vrijstelling aan kinderen

 • De jaarlijkse vrijstelling voor schenkbelasting is  € 5.677 .
 • Het maximale tarief voor de erfbelasting is 20%. 
 • U bespaart maximaal € 1.135 (20% van  € 5.677  aan erfbelasting.

Wilt u schenken aan uw kleinkinderen, partner of anderen? Dan is de vrijstelling  € 2.274 . Wilt u weten wat de ontvanger dan maximaal bespaart aan erfbelasting? Lees meer over erfbelasting berekenen. Ook als u meer wilt schenken dan het bedrag van de vrijstelling kan het interessant zijn schenkbelasting en erfbelasting te vergelijken.

Voorbeeld 2: meer schenken dan de vrijstelling aan kinderen

 • U wilt meer schenken dan de jaarlijkse vrijstelling van  € 5.677 . Uw kinderen betalen 10% schenkbelasting over de eerste € 130.425 .
 • Het maximale tarief dat uw kinderen na uw overlijden aan erfbelasting betalen is 20%.
 • U bespaart maximaal € 130.42 (10% van € 130.425  .

Als iemand binnen 180 dagen nadat de ontvanger de schenking heeft gekregen overlijdt, wordt de schenking soms gezien als onderdeel van de erfenis. 

 • Woont u als schenker in Nederland maar de ontvanger in het buitenland? Dan is de ontvanger verplicht in Nederland schenkbelasting te betalen en misschien ook in het buitenland. Dat hangt af van het land waar de ontvanger woont. Ga na welke regels voor u gelden in het betreffende land als deze situatie voor u geldt. 
 • Bent u als schenker geëmigreerd uit Nederland? Dan gelden aparte regels.

ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Wilt u specifiek advies over schenken en/of erven en belasting? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Kijk ook op de site van de Belastingdienst voor meer informatie over schenken.

De inhaalvrijstelling geldt als de eenmalig verhoogde reguliere vrijstelling is gebruikt vóór 2010, er daarna geen beroep meer is gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling én als de ontvanger nog aan de voorwaarden voldoet, zoals de leeftijdseis.

Voor 2022 bestaat het bedrag uit de jaarlijkse vrijstelling van € 5.677  en de inhaalvrijstelling uit het overgangsrecht van  € 29.493 . Dit is samen dus  € 35.170 . Het bedrag van € 29.493 moet worden besteed aan de woning. 

 • Is uw kind of is een van uw kinderen 40 jaar of ouder? Dan geldt alleen de jaarlijkse vrijstelling van  € 5.677  in 2022. 
 • Is de partner jonger dan 40? Dan geldt er mogelijk toch een verhoogde vrijstelling. Partners worden voor de schenkbelasting namelijk gezien als 1 persoon en mogen daardoor de leeftijd aanhouden van de jongste partner. 

Voor de schenkbelasting worden kinderen van uw partner hetzelfde behandeld als uw eigen kinderen.