Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Veelgestelde vragen over schenken aan kinderen

Onderstaande tarieven gelden voor 2024

 • Voor de jaarlijkse vrijstelling van € 6.633 en de eenmalig verhoogde reguliere vrijstelling van € 31.813 geldt geen bestedingseis. Uw kinderen mogen de schenking dus vrij besteden, tenzij uzelf anders bepaalt.
 • Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de studie geldt dat het meerdere boven € 31.813 moet worden besteed aan de studie.
 • De ontvanger moet een beroep doen op een verhoogde schenkingsvrijstelling in de aangifte schenkbelasting .
 • Is uw kind of is een van uw kinderen 40 jaar of ouder? Dan geldt alleen de jaarlijkse vrijstelling van € 6.633 in 2024. 
 • Is de partner jonger dan 40? Dan geldt er mogelijk toch een verhoogde vrijstelling. Partners worden voor de schenkbelasting namelijk gezien als 1 persoon en mogen daardoor de leeftijd aanhouden van de jongste partner. 

Voor de schenkbelasting worden kinderen van uw partner hetzelfde behandeld als uw eigen kinderen. Huwelijkspartners zijn automatisch partner van elkaar voor de schenkbelasting. Voor samenwonende partners gelden voorwaarden .

Overige vragen over schenken

 • Ontvangt u een schenking? Dan moet u aangifte doen voor de schenkbelasting als u meer krijgt dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag. 
 • Wilt u gebruikmaken van een verhoogde schenkingsvrijstelling? Dan moet u dat aangeven bij de aangifte. U kunt ook samen met de schenker aangifte doen. 
 • Wilt u schenken in 2024? Dan moet u de aangifte vóór 1 maart 2025 indienen.

Als u schenkbelasting en erfbelasting met elkaar vergelijkt, ziet u dat de ontvanger of uw erfgenaam mogelijk minder erfbelasting betaalt wanneer u tijdens uw leven al schenkt. Onderstaande voorbeelden gelden voor 2024.

Voorbeeld 1: schenken met vrijstelling aan kinderen

 • De jaarlijkse vrijstelling voor schenkbelasting is € 6.633.
 • Het maximale tarief voor de erfbelasting is 20%. 
 • U bespaart maximaal € 1.326 (20% van € 6.633 aan erfbelasting).

Wilt u schenken aan uw kleinkinderen, partner of anderen? Dan is de vrijstelling € 2.658. Wilt u weten wat de ontvanger dan maximaal bespaart aan erfbelasting? Lees meer over erfbelasting berekenen. Ook als u meer wilt schenken dan het bedrag van de vrijstelling kan het interessant zijn schenkbelasting en erfbelasting te vergelijken.

Voorbeeld 2: meer schenken dan de vrijstelling aan kinderen

 • U wilt meer schenken dan de jaarlijkse vrijstelling van € 6.633. Uw kinderen betalen 10% schenkbelasting over de eerste € 152.368. 
 • Het maximale tarief dat uw kinderen na uw overlijden aan erfbelasting betalen is 20%.
 • U bespaart maximaal € 15.236 (10% van € 152.368).
Als een schenker binnen 180 dagen nadat de ontvanger de schenking heeft gekregen overlijdt, wordt de schenking voor de berekening van de erfbelasting soms gezien als onderdeel van de erfenis.

Woont u als schenker in Nederland maar de ontvanger in het buitenland? Dan is de ontvanger verplicht in Nederland schenkbelasting te betalen en misschien ook in het buitenland. Dat hangt af van het land waar de ontvanger woont. Ga na welke regels voor u gelden in het betreffende land als deze situatie voor u geldt. 

Bent u als schenker geëmigreerd uit Nederland? Dan gelden aparte regels .

ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Wilt u specifiek advies over schenken en/of erven en belasting? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Kijk ook op de site van de Belastingdienst voor meer informatie over schenken.