Schenken begint met inzicht

5 tips bij schenken

Dineke Hoogeveen, adviseur inkomen en vermogen bij ABN AMRO, spreekt vaak met klanten die erover denken te gaan schenken. En dan vooral aan hun kinderen of kleinkinderen. Dineke merkt dat veel mensen ervan uitgaan dat schenken makkelijk is. Maar schenken kan ook complex zijn en de belastingregels over schenken zijn soms lastig te begrijpen. Daarom geeft Dineke een aantal tips voor wie erover denkt te gaan schenken.

 

1. Zorg voor inzicht

‘Eigenlijk is de eerste stap bij een schenking: “Krijg zicht in je eigen situatie’. Ik raad iedereen die wil schenken daarom altijd aan het Financieel Inzicht aan te vragen. Want wie nu geld gaat weggeven wat hij later niet kan missen, heeft straks misschien niet genoeg. Ik sprak eens met een oudere dame die graag wilde schenken aan een goed doel. Nadat zij het Financieel Inzicht had ingevuld, bleek dat ze als ze een grote schenking zou doen en 100 jaar oud zou worden, ze niet genoeg geld zou hebben om van te leven. Ze heeft toen een klein bedrag geschonken en de instelling opgenomen in haar testament. Dat inzicht bieden we dus. Verder raad ik ook altijd aan om de Schenkwijzer in te vullen’.

2. Denk nu aan later

‘Ik krijg soms te maken met complexe gezinssituaties. Samengestelde gezinnen, of ouders die willen schenken aan één kind terwijl er meer kinderen in het gezin zijn. Ik wijs deze klanten dan op de mogelijke problemen die nu of later kunnen ontstaan. In dit soort gevallen is een goed testament ontzettend belangrijk. Ook kun je met een notariële volmacht en een levenstestament veel regelen. We maken die aktes overigens niet zelf en geven geen advies, maar we geven wél inzicht in de procedures. De verantwoordelijkheid voor de aktes ligt uiteraard bij de notaris.’

3. Schenk slim

‘Natuurlijk is een schenking doen of ontvangen ontzettend fijn. Maar doe dat dan op een verstandige manier en zorg dat u goed geïnformeerd bent. Stel, u overweegt € 10.000 te schenken aan uw kind. Als u dat bedrag verdeelt over 2 kalenderjaren, dan kan dat belastingvrij. Of wie een flink bedrag wil schenken, kan dat ook doen via een onderhandse lening. De ontvanger leent bijvoorbeeld € 40.000 en betaalt rente over dat bedrag. Als het daarnaast elk jaar de maximale belastingvrije schenking ontvangt, kunnen de rente en aflossing daarvan worden betaald. Verder wijs ik ouders erop dat de studie- en onderhoudskosten die zij voor hun kinderen betalen, in de regel geen schenking zijn. Zij kunnen dus naast deze betalingen, jaarlijks nog de maximale belastingvrije schenking doen.'

4. Vergeet de belastingen niet

‘De Belastingdienst gaat ervan uit dat u op de hoogte bent van de regels. Klanten die een schenking ontvangen, vertel ik daarom dat zij dit zelf vóór 1 maart van het volgende kalenderjaar moeten opgeven bij de Belastingdienst. Anders kan de Belastingdienst een boete opleggen. Ik ken iemand die een schenking op papier had gekregen. De schenker had over dat bedrag elk jaar keurig 6% rente betaald, maar was dat het laatste jaar vóór overlijden vergeten. Toen heeft de ontvanger erfbelasting moeten betalen over het hele bedrag. Dat is natuurlijk erg jammer.’
 

Kom in gesprek

‘De meeste klanten hebben zich goed voorbereid op het onderwerp schenken, maar hebben vaak nog praktische vragen. Ze kunnen dan gerust een afspraak maken. Zo'n gesprek kan tegenwoordig gewoon thuis via Beeldbankieren. De gesprekken zijn gratis. We hebben geen gegevens of documenten nodig en u kunt het beeld uitschakelen. We willen alleen weten hoeveel iemand wil schenken en wat de relatie is tot de ontvanger. Of de schenking bijvoorbeeld aan een kind is of aan een goed doel. Dat is belangrijk voor de schenkbelasting. De gesprekken duren maximaal 2 uur, maar soms is een half uur voldoende. Als er later nog meer vragen zijn, maken we gewoon een nieuwe afspraak. Want wie wil schenken, moet goed voorbereid zijn’.