Schenken aan goede doelen

Een gift doen aan uw favoriete goede doel: een mooie gedachte. Wist u dat zo’n donatie u én de instelling waaraan u schenkt belastingvoordeel kan opleveren? We geven graag uitleg.

 

Belastingvoordeel voor het goede doel

Bent u er uit aan welk goed doel u een bedrag wilt schenken? Als u kiest voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)   ̶  een goed doel dat is goedgekeurd door de Belastingdienst  ̶ hoeft deze instelling geen schenk- of erfbelasting te betalen. Hierdoor krijgt het goede doel het hele bedrag dat u schenkt of nalaat. 

Wilt u weten of uw gekozen doel een ANBI is? Kijk dan op de site van de Belastingdienst . Heeft u nog geen concreet goed doel voor ogen? Het donatieplan helpt u om vragen als ‘Waarom geef ik?’ en ‘Wat wil ik veranderen?’ te beantwoorden. Hierdoor wordt het makkelijker om goede doelen te kiezen.

Uw belastingvoordeel

Schenkt u eenmalig een bedrag aan een goed doel? Of wilt u dat voor een langere periode in delen doen? In veel gevallen kunt u uw donatie aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook hier is het van belang dat het gaat om een donatie aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI of een culturele ANBI).

Voor eenmalige schenkingen geldt een minimum- en een maximumbedrag, voor periodieke giften niet. Wel geldt bij een periodieke gift dat u zich voor ten minste vijf jaar een gelijk bedrag aan dezelfde ANBI schenkt. Voor schenkingen aan culturele ANBI’s krijgt u een extra aftrek.

Wilt u meer weten over schenken of nalaten aan goede doelen? De Geefwijzer geeft u meer informatie over alle vormen van schenken en nalaten.

Deze informatie is een algemene beschrijving van de mogelijke fiscale aandachtspunten. Fiscale gevolgen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor een fiscaal advies toegesneden op uw situatie dient u een eigen fiscaal adviseur te raadplegen.