Vermogensgroei Hypotheek

Vermogensgroei Hypotheek

De Vermogensgroei Hypotheek is niet meer verkrijgbaar

U kunt de Vermogensgroei Hypotheek niet meer afsluiten. Heeft u een Vermogensgroei Hypotheek en heeft u vragen? Lees meer of neem contact op met uw hypotheekadviseur.

 

Zo werkt de Vermogensgroei Hypotheek

Deze hypotheekvorm bestaat uit een leningdeel en een beleggingsverzekering. Voor het leningdeel van de Vermogensgroei Hypotheek betaalt u maandelijks rente. Tijdens de looptijd betaalt u het leningdeel niet terug. Terugbetalen doet u pas aan het einde van de looptijd, in één keer. Deze aflossing doet u met het opgebouwde vermogen op een daarvoor bedoelde polis, de VermogensGroeiRekening. Het is mogelijk dat u aan het einde van de looptijd niet voldoende vermogen heeft (opgebouwd), waardoor u het leningdeel niet volledig kunt terugbetalen. In dat geval betaalt u het overgebleven bedrag met ander eigen vermogen of met de verkoopopbrengst van uw woning.

 

Dit is wanneer de Vermogensgroei Hypotheek uitkomst voor u bood

De Vermogensgroei Hypotheek bood uitkomst voor u als u een woning wilde financieren en de lening wilde aflossen door vermogen op te bouwen in een beleggingsverzekering, om zo te profiteren van hogere beleggingsresultaten met als gevolg vaak lagere maandlasten. U kon het risico lopen dat het gewenste geldbedrag in uw opbouwproduct niet werd gehaald, waardoor de hypotheek aan het einde van de looptijd niet (volledig) kan worden afgelost.

 

Past de Vermogensgroei Hypotheek nog bij u?

Dat hangt af van uw persoonlijke huidige situatie. We zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

 

Wanneer het wel bij u past

 • U heeft ander eigen vermogen om uw hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen als het geldbedrag dat u als doel had niet wordt gehaald, of 
 • U heeft voldoende inkomen om vanaf 2031 (datum waarop de hypotheekrente misschien niet meer aftrekbaar is) en aan het einde van de looptijd van de Vermogensgroei Hypotheek  de lasten van uw hypotheek te kunnen betalen, of
 • U wilt uw woning verkopen als dit nodig blijkt. Dit kan het geval zijn als de opgebouwde waarde van uw Vermogensgroei Hypotheek tegenvalt en er een te hoge schuld overblijft aan het einde van de looptijd van uw hypotheek. Hierdoor is het verlengen van uw hypotheek niet mogelijk.
 • U wilt uw verzekering houden zoals deze is. Dit kan te maken heb met:
  - lagere premies op de bestaande verzekering
  - de opgebouwde waarde in uw verzekering
  - een belastingvrije uitkering
  - het afgedekte risico van overlijden in de verzekering

Wanneer het niet bij u past

 • U kunt tegenvallende beleggingsresultaten niet opvangen en daardoor houdt u een mogelijke schuld over aan het einde van de looptijd van uw hypotheek, en:
  - U heeft geen ander eigen vermogen om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen, of
  - U heeft in de toekomst onvoldoende inkomen om de lasten van de overgebleven hypotheek te betalen (waarbij rekening gehouden moet worden met een minder wordende hypotheekrenteaftrek), en
  - U wilt uw woning niet verkopen als de schuld aan het einde van de looptijd van uw hypotheek te hoog is 
 • U voelt zich niet comfortabel bij de (onzekerheid van) beleggen;
 • U wilt zekerheid dat uw spaardoel wordt gehaald om daarmee (een deel) van de hypotheek af te lossen.
 

Houd rekening met restschuld

Met de Vermogensgroei Hypotheek loopt u het risico dat u niet voldoende vermogen opbouwt tijdens de looptijd. U houdt dan een restschuld over. Deze moet u altijd terugbetalen. U kunt dit risico tijdens de looptijd al verkleinen. Check online of uw hypotheek voor u betaalbaar blijft: nu én in de toekomst.

 

Uw hypotheekvorm wijzigen

Soms is een andere hypotheekvorm een oplossing om het risico op een restschuld te verkleinen. U kunt uw hypotheek bijvoorbeeld omzetten naar een annuïtaire of lineaire vorm. Zo weet u zeker dat u elke maand een gedeelte van uw hypotheek terugbetaalt.

Veelgestelde vragen over de Vermogensgroei Hypotheek

Bij de Vermogensgroei Hypotheek kunt u kiezen uit alle rentevaste periodes.

De looptijd is minimaal 10 jaar en maximaal 30 jaar.

Beleggen: beheerskosten van de beleggingsfondsen.
Poliskosten: €6,00 per maand.

U betaalt de hypotheek terug aan het eind van de looptijd. Dat doet u met het vermogen dat u opgebouwd heeft met de VermogensGroeiRekening. Heeft u niet genoeg vermogen opgebouwd? Dan houdt u een restschuld over. Deze moet u terugbetalen.

Ja, dat kan. Daarvoor betaalt u dan wel advieskosten.

Als wij u adviseren over uw hypotheek, heeft dat advies geen betrekking op uw beleggingen. We zullen u dus ook niet adviseren over de duurzaamheid van uw beleggingen*. Wilt u wel graag duurzaam beleggen, bespreekt u dit dan met een (onafhankelijk) beleggingsadviseur.

U kunt kiezen uit de 6 ABN AMRO Profielfondsen.
Mogelijk belegt u al in één of meerdere andere fondsen.

Box 3: U betaalt soms belasting over het opgebouwde vermogen.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw belastingadviseur of kijk op de website van de Belastingdienst.

De keuze om periodiek te kunnen opnemen is gemaakt bij de start van de VermogensGroeiRekening. Verhoging van het opnamebedrag of verlenging van de opnameperiode is alleen mogelijk in geval van verhuizing. Dit wordt beoordeeld door ABN AMRO.

In de VermogensGroeiRekening is (vaak) een overlijdensdekking opgenomen. Of er een bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden en welk bedrag dit is, is afhankelijk van de dekking die u heeft gekozen binnen uw verzekering. Als op uw polis staat dat een bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden, kan dit een vast bedrag zijn. Dit kan ook een percentage van de opgebouwde poliswaarde zijn, als dat meer is dan het vaste bedrag. U krijgt naast het bedrag dat volgens uw polis uitgekeerd wordt bij overlijden, niet ook nog de op dat moment opgebouwde poliswaarde uitgekeerd. Bekijk uw polis en de voorwaarden om na te gaan of er een uitkering is bij uw overlijden en hoe hoog deze uitkering is.

Uw nabestaanden kunnen uw lening onder voorwaarden terugbetalen of voortzetten. Soms moeten nabestaanden belasting betalen. Vraag een belastingadviseur om hulp.

Heeft u vragen over uw VermogensGroeiRekening? Bel dan 0900 - 9210 of maak een afspraak met een adviseur.

Als een VermogensGroeiRekening wordt afgelost, bijvoorbeeld vanwege de verkoop van uw woning, kan de beleggingsrekening worden voortgezet.

 • Ongewijzigde voortzetting
  Tot 6 maanden na verkoop van uw woning én als u heeft aangegeven de verzekering te willen meenemen, dan blijven de voorwaarden ongewijzigd.
 • Gewijzigde voortzetting
  Wilt u de verzekering niet meenemen of is er na 6 maanden na aflossing nog geen nieuwe Vermogensgroei Hypotheek gesloten? Dan gelden voor deze verzekering na deze 6 maanden de op dat moment geldende voorwaarden voor poliskosten, risicopremies, beheerskoten en investeringspercentages. Op het moment dat u de polis weer aan een lening wilt koppelen, kan deze weer worden omgezet naar een Vermogensgroei Hypotheek.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Inzicht in uw hypotheek

Bekijk uw hypotheek in  Internet Bankieren of via de ABN AMRO app . Veilig en makkelijk.

Zelf uw hypotheek aanpassen

Van rente aanpassen tot extra aflossen. Wijzig online uw hypotheek makkelijk zelf.

Voordelen hypotheekklant

Als trouwe hypotheekklant heeft u een streepje voor bij ABN AMRO. Bekijk de 5 voordelen.