Naar de navigatie Naar de inhoud

Woningmarktmonitor juli 2018

woningmarktmonitor

Rente blijft langer laag: huizenprijzen stijgen meer dan gedacht

5 juli 2018

De woningmarkt is verhit. De huizenprijzen stijgen in 2018 en 2019 nog meer dan aanvankelijk gedacht, omdat de hypotheekrente waarschijnlijk langer laag blijft. De huizenprijzen stijgen met name hard door een tekort aan woningen en het gebrek aan nieuwbouw. Het Economisch Bureau van ABN AMRO denkt dat huizen dit jaar uiteindelijk gemiddeld 8,5% duurder worden in vergelijking met 2017. Tot voor kort gingen de economen uit van een prijsstijging van 8%, zo staat in de nieuwe Woningmarktmonitor van juli 2018 (pdf, 281kB)

Huizenprijzen stijgen harder dan verwacht

Het Economisch Bureau van ABN AMRO stelt de verwachting van de huizenprijzen voor 2018 en 2019 naar boven bij. De economen verwachten dat huizen dit jaar uiteindelijk gemiddeld 8,5% duurder worden in vergelijking met 2017. Tot voor kort gingen zij nog uit van een prijsstijging van 8%. Voor 2019 verwacht het Economisch Bureau zelfs een prijsstijging van 7%. Dat is fors hoger dan de 5% die zij eerder voorspelden. Dat komt vooral door het tekort aan woningen én door de hypotheekrente die voorlopig nog laag blijft.

Verwacht aantal woningverkopen en huizenprijzen

Hypotheekrente blijft nog langer laag

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "De algehele verwachting is dat de hypotheekrente op termijn gaat stijgen, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) het monetair beleid wil normaliseren. Maar wij vermoeden dat de ECB hier vanwege de lage inflatie alle tijd voor gaat nemen. Bovendien hebben we te maken met de reeks tegenvallende, internationale conjunctuurcijfers, de hernieuwde twijfels over Italië en de toegenomen dreiging van een mondiale handelsoorlog. Daarom hebben we onze renteramingen naar beneden bijgesteld. De lage rente blijft de prijsontwikkeling dus voorlopig steunen. Bovendien stijgt het reëel besteedbaar inkomen, hoewel de loonontwikkeling in het algemeen nog achterblijft. Ook is het voor potentiële kopers door het beperkte woningaanbod steeds lastiger om een geschikt huis te vinden. Deze ontwikkelingen samen vormden de aanleiding om onze prijsramingen te verhogen."

Gebrek aan woningen

Het aantal huizen dat te koop staat, slinkt en ook het aanbod van nieuwe woningen blijft erg beperkt. Het woningaanbod krimpt, omdat verkopers langer wachten met hun huis te koop zetten. Zij willen er zeker van zijn dat zij kunnen doorstromen naar een volgende woning en kopen daarom liever eerst een nieuw huis voordat zij hun huidige verkopen. Daar komt bij dat wachten met verkopen momenteel loont. In de huidige markt is de kans reëel dat de woning in een latere fase tegen een hogere prijs kan worden verkocht.
Door een gebrek aan nieuwbouw blijft de woningvoorraad achter bij het aantal huishoudens. Het probleem dat de woningbouw traag op de vraag reageert, speelt al lang. Met de Nationale Woonagenda, waarin veel aandacht uitgaat naar versnelling van de bouwplannen, zet de regering een eerste stap om hier wat aan te doen.

Aantal woningverkopen daalt door

Het aantal woningtransacties daalt nog steeds. Volgens het Kadaster zijn er in de eerste vijf maanden van dit jaar 87.000 bestaande woningen gekocht. Dat zijn er 6.000 minder dan in dezelfde periode van 2017. De historie leert dat de transacties vaak voorlopen op de prijsontwikkeling. De daling vormt dus een signaal dat de woningmarkt een hoogtepunt heeft bereikt en daar mogelijk al overheen is. De afname van het aantal transacties is in geheel Nederland zichtbaar. In vrijwel alle provincies lagen de woningaankopen in het eerste kwartaal lager dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. In de Randstad is de afname het sterkst. De aankopen dalen enerzijds doordat de inhaalvraag na de crisis aan kracht inboet en anderzijds doordat het woningaanbod krimpt. Uit huizenzoeker.nl cijfers blijkt dat er in juni slechts 76.000 woningen te koop stonden. Dezelfde maand een jaar geleden waren dat er nog 104.000. Kopers hebben door het slinkende aanbod minder keus en moeten meer moeite doen om een geschikte woning te vinden.

Sterke behoefte aan nieuwbouw

Net als bij de bestaande bouw staat het aantal transacties van nieuwbouwwoningen onder druk. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 14.000 nieuwbouwwoningen aangekocht. Dat is 3% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen van nieuwbouwwoningen stijgen wel. In het eerste kwartaal steeg de aankoopprijs volgens de NVM met 16%. Dat is nog forser dan bij de bestaande bouw, waar de prijzen op basis van NVM-cijfers met zowat 10% stegen. Een belangrijke reden voor het verschil is de veranderde samenstelling van de gekochte nieuwbouwwoningen. Eerder waren deze veelal bestemd voor starters. Nu voor doorstromers.
De regering onderkent het probleem en probeert samen met de bij de bouw betrokken partijen iets aan het woningtekort te doen. Onlangs ondertekenden zij de Nationale Woonagenda, waarin de gezamenlijke ambities voor de woningmarkt beschreven staan, zowel ten aanzien van de terugdringing van het tekort als ten aanzien van de kwaliteit van woningen en de omgeving daarvan. Hiermee is het gebrek aan woningen nog niet verholpen, maar het is wel een goede eerste stap.

Weer meer hypotheken met korte looptijd?

De economen van ABN AMRO volgen met grote interesse het effect dat renteveranderingen op de rentevastperiode van hypotheken gaan hebben. De afgelopen jaren hadden consumenten een sterke voorkeur voor een hypotheek met een lange looptijd, waarbij twintig jaar of langer eerder regel dan uitzondering was. Het Economisch Bureau vermoedt dat hierin verandering kan komen als de lange rente oploopt en de korte rente laag blijft.

Banken soepeler met hypotheekverstrekking

Banken versoepelen ondertussen hun acceptatiecriteria. De verbetering van de economie zorgt voor een toename van de werkgelegenheid, een daling van de werkloosheid en een stijging van het besteedbaar inkomen. Hierdoor daalt het aantal huizenbezitters met een betalingsachterstand. Het Waarborgfonds Eigen Woningen probeert met maatwerkoplossingen nieuwe doelgroepen te bereiken. Voortaan zal het klanten die binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken of al met pensioen zijn toetsen op de werkelijke lasten in plaats van de nu gangbare annuïtaire toets. Zo komen ouderen sneller in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voorwaarde is wel dat de maandlasten niet hoger mogen zijn dan de huidige maandlasten en dat de rente voor minimaal 20 jaar wordt vastgezet. De wijziging moet het ouderen makkelijker maken naar een andere, vaak kleinere woning te verhuizen en draagt zo bij aan een betere doorstroming op de woningmarkt.

Negatieve invloed

Als internationale dreigingen, zoals een handelsoorlog, werkelijkheid worden, dan kunnen die volgens het Economisch Bureau overigens alsnog een negatieve invloed op de woningmarkt hebben. Het gevaar bestaat dat het vertrouwen van consumenten in de economie daalt en zij terughoudender worden met het doen van grote aankopen (zoals een woning). In eerste instantie heeft een verslechtering van het sentiment een nadelige invloed op de woningverkopen. Op termijn geldt dat tevens voor de huizenprijzen.

infographic woningmarktmonitor juli 2018

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.