Erfbelasting berekenen

Hoeveel erfbelasting u of uw erfgenamen betalen bij een overlijden, hangt van verschillende dingen af. Hier leest u meer over het berekenen van de erfbelasting die erfgenamen betalen aan de Belastingdienst. 

 

Om hoeveel erfbelasting het gaat, hangt af van:

  1. de hoogte van het bedrag van de erfenis
  2. wie erfgenaam is
  3. de relatie tot de overledene

Bij echtparen met kinderen is erfbelasting berekenen iets ingewikkelder. De precieze berekening verschilt namelijk per situatie. Wilt u een berekening op maat? Dan kunt u het beste  contact opnemen met een notaris.

Vrijstellingen erfbelasting 2019

Alle erfgenamen krijgen tot een bepaald bedrag vrijstelling. Dit betekent dat zij over dat bedrag geen erfbelasting betalen.

Erfgenamen Bedrag vrijstelling
Partners € 650.913
Invalide kinderen € 61.840
Ouders € 48.821
Kinderen € 20.616
Kleinkinderen € 20.616
Andere erfgenamen € 2.173

Voor vermogen uit een onderneming en landgoederen kunnen bijzondere vrijstellingen gelden.

Tarieven erfbelasting 2019

Is het bedrag van de erfenis hoger dan de vrijstelling? Bekijk dan in onderstaande tabel wat de erfgenamen betalen.

Erfgenamen Percentage
Partner of kinderen 10% over de eerste € 124.727 boven de vrijstelling
20% over alle bedragen daarboven
Kleinkinderen of achterkleinkinderen 18% over de eerste € 124.727 boven de vrijstelling
36% over alle bedragen daarboven
Andere erfgenamen 30% over de eerste € 124.727 boven de vrijstelling
40% over alle bedragen daarboven

Erfbelasting betalen uit de erfenis

In de meeste gevallen betalen erfgenamen zelf erfbelasting. In sommige gevallen hoeven ze dit bedrag niet uit eigen zak te betalen. De erfbelasting wordt dan betaald uit de erfenis. Dat noemen we ook wel een netto erfenis of vrij van recht. Een netto erfenis is alleen mogelijk wanneer de overledene dit in het testament heeft opgenomen.

Nabestaandenpensioen en erfbelasting

Ontvangt u als partner een nabestaandenpensioen? Dan betaalt u daarover geen erfbelasting. Dit geldt voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) én het aanvullend nabestaandenpensioen.

Wel komt het aanvullend nabestaandenpensioen in mindering op de vrijstelling voor partners. In 2019 is de partnervrijstelling minimaal € 168.155 en maximaal € 650.913.

Rekenhulp erfbelasting

Weten wat u betaalt aan erfbelasting?