Erfbelasting berekenen

Hoeveel erfbelasting u of uw erfgenamen betalen bij een overlijden, hangt af van verschillende dingen. Hier leest u meer over het berekenen van de erfbelasting die erfgenamen betalen aan de Belastingdienst.

 

Om hoeveel erfbelasting het gaat, hangt af van:

  1. de hoogte van het bedrag van de erfenis
  2. wie erfgenaam is
  3. de relatie tot de overledene

Bij echtparen met kinderen is erfbelasting berekenen iets ingewikkelder. De precieze berekening verschilt namelijk per situatie. Wilt u een berekening op maat? Dan kunt u het beste  contact opnemen met een notaris.

Vrijstellingen erfbelasting 2021

Alle erfgenamen krijgen tot een bepaald bedrag vrijstelling. Dit betekent dat zij over dat bedrag geen erfbelasting hoeven te betalen.

Erfgenamen Bedrag vrijstelling
Partners € 671.910
Invalide kinderen € 63.836
Ouders € 50.397
Kinderen € 21.282
Kleinkinderen € 21.282
Andere erfgenamen € 2.244

Voor vermogen uit een onderneming en landgoederen kunnen bijzondere vrijstellingen gelden.

Tarieven erfbelasting 2021

Is het bedrag van de erfenis hoger dan de vrijstelling? In onderstaande tabel staat wat de erfgenamen dan betalen.

Erfgenamen Percentage
Partner of kinderen 10% over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling
20% over alle bedragen daarboven
Kleinkinderen of achterkleinkinderen 18% over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling
36% over alle bedragen daarboven
Andere erfgenamen 30% over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling
40% over alle bedragen daarboven

Erfbelasting betalen uit de erfenis

In de meeste gevallen betalen erfgenamen zelf erfbelasting. In sommige gevallen hoeven ze dit bedrag niet uit eigen zak te betalen. De erfbelasting wordt dan betaald uit de erfenis. Dat noemen we ook wel een netto erfenis of vrij van recht. Een netto erfenis is alleen mogelijk wanneer de overledene dit in het testament heeft opgenomen.

Nabestaandenpensioen en erfbelasting

Ontvangt u als partner een nabestaandenpensioen? Dan betaalt u daarover geen erfbelasting. Dit geldt voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) én het aanvullend nabestaandenpensioen. Wel wordt het aanvullend nabestaandenpensioen in mindering gebracht op de vrijstelling voor partners. In 2021 is de partnervrijstelling minimaal € 173.580 en maximaal € 671.910.

Rekenhulp erfbelasting

Weten wat u betaalt aan erfbelasting?

Andere suggesties voor u

Wie betaalt de erfbelasting als een ouder overlijdt?

Moet er al erfbelasting worden betaald na het overlijden van de eerste ouder? Zo ja, hoeveel is de erfbelasting dan precies en kan dat worden voorkomen? Het valt nog niet mee om een helder antwoord te geven op deze relatief eenvoudige en logische vragen.

Erfenis accepteren of weigeren

U kunt een erfenis zuiver accepteren, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u eenmaal een keuze maakt, kunt u deze niet meer wijzigen. Lees meer over de mogelijkheden.