Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

oudere man en vrouw achter laptop

Erfbelasting berekenen

Hoeveel erfbelasting u of uw erfgenamen betalen bij een overlijden hangt af van de hoogte van het bedrag van de erfenis, wie erfgenaam is en van de relatie tot de overledene. 

Bij echtparen met kinderen is erfbelasting berekenen iets ingewikkelder. De precieze berekening verschilt namelijk per situatie. Neem contact op met een notaris als u een berekening op maat wilt.

 

Vrijstellingen erfbelasting 2024

Alle erfgenamen krijgen tot een bepaald bedrag vrijstelling. Dit betekent dat zij over dat bedrag geen erfbelasting hoeven te betalen.

Erfgenamen Bedrag vrijstelling
Partners € 795.156
Invalide kinderen € 75.546
Ouders € 59.643
Kinderen € 25.187
Kleinkinderen € 25.817
Goede doelen* 0%
Andere erfgenamen € 2.658

*Goede doelen met een ANBI-status

Tarieven erfbelasting 2024

Is het bedrag van de erfenis hoger dan de vrijstelling? In onderstaande tabel staat wat de erfgenamen dan betalen.

Erfgenamen Percentage
Partner of kinderen 10% over de eerste € 152.368 boven de vrijstelling
20% over alle bedragen daarboven
Kleinkinderen of achterkleinkinderen 18% over de eerste € 152.368 boven de vrijstelling
36% over alle bedragen daarboven
Andere erfgenamen 30% over de eerste € 152.368 boven de vrijstelling
40% over alle bedragen daarboven

Erfbelasting betalen uit de erfenis

In de meeste gevallen betalen erfgenamen zelf erfbelasting. In sommige gevallen hoeven ze dit bedrag niet uit eigen zak te betalen. De erfbelasting wordt dan betaald uit de erfenis. Dat noemen we ook wel een netto erfenis of vrij van recht. Een netto erfenis is alleen mogelijk wanneer de overledene dit in het testament heeft opgenomen.

Nabestaandenpensioen en erfbelasting

Ontvangt u als partner een nabestaandenpensioen? Dan betaalt u daarover geen erfbelasting. Dit geldt voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) én het aanvullend nabestaandenpensioen. Wel wordt het aanvullend nabestaandenpensioen in mindering gebracht op de vrijstelling voor partners. In 2024 is de partnervrijstelling minimaal € 205.156 en maximaal € 795.156.

Andere suggesties voor u

Wie betaalt de erfbelasting?

Moeten nabestaanden al erfbelasting betalen na het overlijden van de eerste ouder? Zo ja, hoeveel is deze erfbelasting dan precies en kunt u dat al voorkomen?

Erfenis accepteren of weigeren

U kunt een erfenis zuiver accepteren, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u eenmaal een keuze maakt, kunt u deze niet meer wijzigen. Lees meer over de mogelijkheden.