Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Verklaring van executele

ABN AMRO kan de bankzaken van een overledene onder bepaalde voorwaarden ook afhandelen met een verklaring van executele. Een verklaring van executele maakt de notaris als er een executeur is benoemd in een testament of in een losse akte. In de verklaring schrijft de notaris wie er is benoemd en wat de bevoegdheden zijn van de executeur. 

 

Wanneer een verklaring van executele?

U kunt een verklaring van executele aan ons opsturen als de overledene een testament had waarin staat wie de is. Weet u niet of de overledene een testament heeft opgesteld? U kunt bij het Centraal Testamentenregister een verklaring van het Centraal Testamentenregister (CTR) aanvragen. In het uittreksel staat of er een testament is, de datum van het laatste testament en de gegevens van de notaris.

Een verklaring van executele aanvragen via ABN AMRO

ABN AMRO werkt samen met DoeHetZelfNotaris, zodat u als nabestaande of als klant van ABN AMRO voordelig een verklaring van executele kunt aanvragen. U krijgt dan 10% korting op de notariskosten. Hier kunnen nog andere kosten bijkomen. Kijk op de site van doehetzelfnotaris.nl  welke kosten dat zijn. 

Neem rechtstreeks contact op met DoeHetZelfNotaris als u vragen heeft over de gemaakte afspraken of over de inhoud van uw overeenkomst met DoeHetZelfNotaris? Bijvoorbeeld omdat uw gegevens verkeerd zijn gebruikt.

ABN AMRO

Verklaring van erfrecht

Had de overledene geen testament? Dan hebben we een verklaring van erfrecht nodig voor het afhandelen van de bankzaken van de overledene. Hierin staat wie de erfgenamen zijn bij een erfenis.