Erfenis accepteren of weigeren

U kunt een erfenis zuiver accepteren, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u eenmaal een keuze maakt, kunt u deze niet meer wijzigen. Daarom leggen we graag uit waar u rekening mee moet houden.

 

Erfenis zuiver aanvaarden

Als u zuiver aanvaardt, accepteert u alles: dus eigendommen én schulden. Dat hoeft geen probleem te zijn als er in de erfenis genoeg middelen zijn om die schulden te betalen. Weet u dit niet (zeker)? Dan is het aan te raden om te kiezen voor beneficiair aanvaarden.

Wilt u zuiver aanvaarden? Dan kunt u hiervoor een verklaring afleggen bij de griffier van de rechtbank. Dit is niet verplicht. Als u zich 'gedraagt' als eigenaar van de erfenis, dan is dit voldoende om de erfenis zo automatisch zuiver te aanvaarden. U gedraagt zich als eigenaar als u:

  • spullen uit de erfenis wegdoet
  • een volmacht geeft om de erfenis af te handelen
  • vanuit de rekening van de overledene geld overboekt naar uzelf
  • de erfenis verdeelt
  • de woning van de overledene verkoopt

Voorkom dus dat u de erfenis zuiver aanvaardt zónder dat u zich hiervan bewust bent.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Wat als de overledene meer schulden had dan geld of andere eigendommen van waarde? Dan is het aan te raden om te kiezen voor beneficiair te aanvaarden. In dat geval bent u wel erfgenaam, maar niet verantwoordelijk voor schulden uit de erfenis. Schuldeisers kunnen openstaande schulden dus niet op u verhalen. Alle schulden worden wel eerst uit de erfenis betaald. Blijft er daarna nog iets over? Dan wordt dat verdeeld over u en eventuele andere erfgenamen.

Als u de erfenis beneficiair wilt aanvaarden, moet u of uw notaris een schriftelijke verklaring naar de rechtbank sturen. 

Erfenis verwerpen (weigeren)

U kunt de erfenis ook weigeren. Dat wordt ook wel verwerpen genoemd. U bent dan geen erfgenaam meer. U krijgt dan niets, maar bent ook niet verantwoordelijk voor de eventuele schulden uit de erfenis. 

Bij het weigeren van de erfenis, moet u een schriftelijke verklaring naar de rechtbank te sturen. Uw notaris kan dat ook voor u doen. Verwerpt u de erfenis en heeft u kinderen of kleinkinderen? Dan krijgen zij mogelijk de erfenis. Ook zij kunnen ervoor kiezen om deze te verwerpen.

Twijfelt u?

Weet u nog niet waarvoor u moet kiezen? Maak dan gebruik van 'het recht van beraad'. Hiermee krijgt u 3 maanden de tijd om er over na te denken. Neem hierover contact op met uw notaris.