Testament

Een Dit is een document waarin iemand verklaart wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. is een document waarin iemand aangeeft wat er na overlijden met de erfenis moet gebeuren. Een notaris stelt een testament op. Is er geen testament? Dan bepaalt het wettelijke erfrecht wie de erfenis krijgt.

Wie zijn de erfgenamen?

Erfgenamen kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn van de overledene. Maar ook vrienden, kennissen, een goed doel of stichting kunnen aangewezen zijn als erfgenamen. Als er geen testament is, verdeelt de wet erfgenamen in deze 4 groepen:

  1. echtgenoot/geregistreerd partner, kinderen en daarna hun kinderen
  2. ouders, broers en zussen en daarna hun kinderen
  3. grootouders met hun (klein)kinderen; ooms, tantes, neven en nichten
  4. overgrootouders en daarna hun kinderen

Check: is er wel of geen testament?

Wilt u weten of de overledene een testament heeft? Vraag dit dan na bij een notaris of bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Kijk voor meer informatie op: www.centraaltestamentenregister.nl.

Is er een executeur?

In een testament kan iemand aangewezen zijn om de erfenis te regelen; een executeur. Soms is dit een van de erfgenamen, maar het kan ook iemand anders zijn die door de overledene is aangewezen bij het opmaken van het testament. 

Getrouwd: ja of nee

Was u met uw overleden partner getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan kan dit invloed hebben op uw erfenis. Was u niet getrouwd? Dan wilt u waarschijnlijk weten wat u mogelijk erft. We leggen het u uit.

Gescheiden?

Is uw ex-partner komen te overlijden en wilt u weten of u recht heeft op een deel van de erfenis? Dat hangt af van zijn of haar testament. Bent u er nog in opgenomen? Dan heeft u recht op een deel van de erfenis.

Onterfd?

Erft u niets van uw ouder of partner omdat u bent onterfd? Dan kunt u binnen 5 jaar na het overlijden een beroep doen op het wettelijke kindsdeel of uw legitieme portie.

 

Zelf een testament opstellen

Wilt u alvast een testament opstellen voor uw eigen nabestaanden? Dan kunt u terecht bij een notaris.