Waarom een testament of levenstestament?

Heeft u er wel eens aan gedacht om een testament of levenstestament te laten opstellen? Misschien vraagt u zich af waarom dat nodig is. Dineke Hoogeveen, adviseur inkomen & vermogen, spreekt regelmatig met klanten over deze onderwerpen. Zij vertelt met welke situaties zij te maken krijgt en waarom een testament of levenstestament verstandig kan zijn.

 

‘Vroeger wilden klanten niet over hun nalatenschap praten. Zij vonden dat de bank daar niets mee te maken had. Gelukkig is dit onderwerp steeds bespreekbaarder geworden. De aanleiding voor een gesprek is meestal een belangrijke verandering in het leven van de klant. Iemand gaat bijvoorbeeld samenwonen, trouwen of scheiden. Of er zijn grote veranderingen op financieel gebied, bijvoorbeeld het kopen van een huis of het starten van een onderneming. Ik probeer deze klanten dan ook aan het denken te zetten over de vraag: ‘Wat gebeurt er als u wegvalt?‘ Klanten vertellen mij dan wel dat zij hun wensen al op papier hebben gezet. Zij weten niet dat deze wensen alleen rechtsgeldig zijn als deze zijn vastgelegd bij een notaris. Want wie het anders wil regelen dan in de wet staat, moet dat vastleggen in een   of 

Samenwonen met een samenlevingscontract

‘Veel stellen die gaan samenwonen en een gezamenlijke hypotheek hebben, sluiten een samenlevingscontract af. Zij denken dat ze dan alles goed geregeld hebben, mocht een van de partners wegvallen. Maar de afspraken die je in een samenlevingscontract vastlegt, zijn niet altijd toereikend als een van de partners overlijdt. Omdat er meestal alleen een in is opgenomen, erft de familie van degene die is overleden zijn of haar privé-vermogen. Dat kan al erg lastig zijn, en wordt een groot probleem als het om de woning zou gaan. Het kan dan gebeuren dat de achterblijvende partner niet in de woning kan blijven wonen. En als beide partners kort na elkaar overlijden, bijvoorbeeld na een ongeval, dan erft alleen de familie van degene die als laatste overlijdt. Dit zijn voorbeelden uit de praktijk die de meeste mensen als onrechtvaardig ervaren.’

Wetgeving en nalatenschap

‘Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Kortgezegd komt het hierop neer:

  • Getrouwd of een geregistreerd partnerschap, zonder kinderen? Dan is de langstlevende de enige erfgenaam.
  • Zijn er kinderen geboren uit deze relatie of zijn er geadopteerde kinderen en was het vermogen gezamenlijk bezit? Degene die als eerste overlijdt, laat dan de helft van het vermogen na waarbij de langstlevende partner en de kinderen een gelijk deel erven. De nalatenschap wordt overeenkomstig de wettelijke verdeling verdeeld.
  • Zijn er geen kinderen, is iemand ongetrouwd of is er geen geregistreerd partnerschap? Dan wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke 4 groepen erfgenamen.'

En komt u in een situatie dat u door ziekte of andere omstandigheden niet meer zelfstandig kunt beslissen? Dan beslist de rechter wie namens u beslissingen mag nemen.

Testament of levenstestament aanpassen

‘‘Helaas vergeten veel mensen hun testament of levenstestament te wijzigen als er iets verandert in hun levenssituatie. Stel, iemand heeft vastgelegd in een levenstestament dat de partner gevolmachtigde is en in een testament dat deze eerste erfgenaam is. Als de relatie wordt verbroken, wordt vaak vergeten het testament hierop aan te passen. En wie samenleeft met iemand die kinderen heeft uit een vorige relatie, laat nooit na aan deze stiefkinderen. Dus ook als ze zijn getrouwd of al tientallen jaren samenwonen. De stiefkinderen (of pleegkinderen) erven alleen als zij worden opgenomen in een testament.’

Heeft u ook vragen over wat u nu kunt regelen voor later? Vraag gerust een gesprek aan. Want uw nalatenschap regelt u nooit te vroeg.