Eerste hulp bij uw belastingaangifte

Peter Pleijsant
Expert Kenniscentrum ABN AMRO
24-02-2021

Veel belastingbetalers vinden het niet zo moeilijk om belastingaangifte te doen. Lastiger is het als er in 2020 iets is veranderd ten opzichte van 2019. Zoals een wijziging van de hypotheek, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, echtscheiding, ziekte of overlijden. Deze gebeurtenissen hebben vaak gevolgen voor de belastingaangifte.

 

Boxenstelsel

Sinds 2001 kennen we het boxenstelsel in de inkomstenbelasting. Iedere box kent eigen regels en tarieven. Er is ook een regeling die de volgorde binnen het boxenstelsel bepaalt. We moeten dan eerst kijken of bepaalde inkomsten belastbaar zijn in box 1 en welke kosten eventueel aftrekbaar zijn, voordat we naar de andere boxen kijken. Zo hoort bijvoorbeeld uw eigen huis (uw hoofdverblijf) tot box 1. Dit is dan bijvoorbeeld geen bezit voor box 3. Voor uw woningfinanciering moet u dan wel afzonderlijk nog bepalen of het een eigenwoningschuld is in box 1 of een schuld in box 3.

Persoonsgebonden aftrekposten
Voor de  persoonsgebonden aftrekposten  geldt een afwijkende regeling. Het gaat bijvoorbeeld om betaalde partneralimentatie, specifieke zorgkosten en aftrekbare giften. Als u deze kosten boven een bepaalde drempel kunt aftrekken, kunt u ze eerst in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1, en voor zover nog niet verrekend, daarna op uw belastbaar inkomen in box 3 en daarna met uw belastbaar inkomen in box 2. Het restant kunt u eventueel in uw belastingaangifte van volgend jaar verrekenen.

Box 1

In box 1 wordt het belastbaar inkomen uit werk en woning belast. Er zijn twee tarieven voor belastingbetalers onder de AOW-leeftijd. In 2020 waren deze tarieven 37,35% en 49,5% (dat laatste tarief geldt voor zover het belastbaar inkomen hoger is dan € 68.507). Voor belastingbetalers met AOW is er nog een lager tarief van 19,45% voor de eerste ongeveer € 35.000 aan belastbaar inkomen. Denk bij ‘werk’ bijvoorbeeld aan salaris, pensioen en winst uit onderneming. Ook ontvangen partneralimentatie valt daaronder. En misschien heeft u inkomsten uit overig werk.  

Als u een eigen huis heeft, dan heeft u, zoals hierboven al opgemerkt, ook te maken met deze box. Denk bijvoorbeeld aan de bijtelling voor eigenwoningbezitters, het eigenwoningforfait. Is uw financieringsschuld een eigenwoningschuld in box 1? Denk dan aan de (rente)kostenaftrek voor uw eigen woning. Lees ook ons artikel ‘Hypotheek blijkt lastig in de belastingaangifte’. 

Betaalstop of betaalpauze
Heeft u vorig jaar gebruikgemaakt van een betaalstop- of betaalpauzeregeling voor de betaling van (hypotheek)rente, aflossing en/of inleg/premie? Dan is dat ook een belangrijk aandachtspunt in uw belastingaangifte. U leest hier meer over in 'Tijdelijke betaalstop hypotheek en betaalpauze lening in uw belastingaangifte'.

Woonruimte verhuurd?
Box 1 is ook belangrijk voor u als u bijvoorbeeld tijdelijk woonruimte heeft verhuurd aan derden voor korte tijd. In het artikel ‘Verhuur via Airbnb: wat mag wel en niet?’ leest u daar meer over.

Box 2

In box 2 wordt het belastbaar inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’ belast. Bij ‘aanmerkelijk belang’ gaat het kortweg om een aandelenbezit vanaf 5 procent. Meestal geldt dit voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn of haar familie. U leest hier meer over in 'Ondernemers en de belastingaangifte'.

Box 3

In box 3 wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast. De algemene vrijstelling is in 2020 € 30.846, voor fiscaal partners samen geldt het dubbele bedrag van € 61.692. Over het vermogen in box 3 tot genoemd bedrag hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Nu betalen alle belastingbetalers in box 3 inkomstenbelasting over een forfaitair (lees: vast) rendement waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van het vermogen binnen drie vermogensschijven. De belastingdruk in deze box varieert in 2020 van 0,54 tot 1,58% van het belaste vermogen in box 3.

 • Denk er aan dat belastingschulden in principe geen schulden voor box 3 zijn. Een uitzondering geldt voor erfbelastingschulden en onder bepaalde voorwaarden belastingschulden van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Op de pagina ‘ Belastingschulden ’ van de Belastingdienst leest u daar meer over. 
 • Moest u op 1 januari 2020 nog erfbelasting betalen? Dan kunt u het bedrag van deze schuld meestal in box 3 opnemen, ongeacht of u toen al daarvoor een aanslag erfbelasting van de Belastingdienst had ontvangen. 
 • Had u in 2020 te maken met een overlijden? Dan had u daarvoor op 1 januari 2020 om 0:00 uur nog geen erfbelastingschuld. U kunt deze schuld opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 die u vanaf maart 2022 kunt indienen bij de Belastingdienst.

Goed om te weten

 • Houd rekening met de heffingskortingen
  Misschien kunt u gebruikmaken van heffingskortingen zodat u minder inkomstenbelasting betaalt. Lees meer hierover op de pagina ‘ Alle heffingskortingen op een rij ’ van de Belastingdienst.
 • Let op de verrekening van Nederlandse dividendbelasting 
  Heeft u in 2020 dividend ontvangen van Nederlandse bedrijven? U kunt dit bedrag volledig verrekenen met de inkomstenbelasting die u moet betalen. Het gaat dan om 15% van het brutobedrag. Dit bedrag geeft u op onder ‘te verrekenen bedragen’ onder ‘ingehouden dividendbelasting’. Hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen? Dan krijgt u het bedrag van de ingehouden dividendbelasting van de Belastingdienst terug.
 • Heeft u dividend ontvangen van een buitenlands bedrijf?

  U kunt een verzoek doen om belasting te verminderen als u dividend heeft ontvangen van een buitenlands bedrijf. De vermindering hangt af van de afspraken die Nederland in een belastingverdrag heeft gemaakt met het land waarin het betreffende bedrijf is gevestigd. In de aangifte is hiervoor de rubriek ‘vrijstellingen en verminderingen’ en dan ‘aftrek om dubbele belasting te voorkomen’ opgenomen. Daar vermeldt u het gedeelte van de ingehouden buitenlandse dividendbelasting waar het andere land volgens het belastingverdrag recht op heeft (in veel gevallen: 15%). Dat deel komt in mindering op de te betalen inkomstenbelasting in box 3. 

  Overigens is deze vermindering gemaximeerd tot de inkomstenbelasting die u over de onderliggende effecten in box 3 moet betalen. Is meer ingehouden dan het afgesproken percentage in het belastingverdrag? Dan moet u dat meerdere zelf terugvragen bij de belastingautoriteiten in het buitenland.

 

Veranderingen in 2020

In dit artikel bespreken we een aantal belangrijke onderwerpen in de belastingaangifte. Zo voorkomt u dat u bepaalde zaken over het hoofd ziet. De informatie in dit artikel is een eerste hulp bij uw belastingaangifte. We kunnen uiteraard niet alles behandelen. En belastingaangifte doen blijft maatwerk. Lees meer op de pagina ‘ Belastingaangifte ’ van de ‘Belastingdienst’.

Aangifte doen
In maart en april 2021 kunt u uw aangifte inkomstenbelasting indienen bij de Belastingdienst over het belastingjaar 2020. De uitnodiging daarvoor heeft u waarschijnlijk al ontvangen. Soms moet u zelf om een belastingaangifte vragen aan de Belastingdienst. Lees meer op de pagina ‘Moet ik aangifte inkomstenbelasting doen?’ van de Belastingdienst. Gelukkig heeft de Belastingdienst het zo makkelijk mogelijk voor u gemaakt om belastingaangifte te doen. Enkele bedragen heeft de Belastingdienst namelijk vooraf voor u ingevuld. U moet deze gegevens wel goed nakijken en veranderen waar nodig.

Vastgoed
Bij vastgoed moet u goed opletten tot welke box het vastgoed en de financiering horen en welk bedrag u daarvoor moet opgeven in de belastingaangifte. Dat is voor vastgoed afhankelijk van het type vastgoed dat u bezit en hoe het wordt gebruikt. Bijvoorbeeld voor eigen gebruik of voor verhuur of voor lange of korte tijd, aan derden of aan uw kind(eren).

Wilt u belastinguitstel?

U kunt eventueel uitstel vragen voor uw belastingaangifte. Bijvoorbeeld omdat u nog niet over alle informatie beschikt en meer tijd nodig heeft. Vaak kunt u tot 1 september 2021 (soms langer) uitstel krijgen voor de aangifte inkomstenbelasting over 2020. U moet dan wel vóór 1 mei 2021 om uitstel vragen aan de Belastingdienst. Op de pagina ‘Uitstel aanvragen belastingaangifte 2020 – hoe doe ik dat?’ van de Belastingdienst leest u er meer over. Als u bijvoorbeeld niet op tijd of niet volledig aan uw verplichtingen voldoet, kunt u een boete krijgen.

 • Houd er rekening mee dat u bij belastinguitstel (minimaal) 4% belastingrente moet betalen over de belasting die u nog moet betalen als de Belastingdienst pas na 30 juni 2021 (deze datum geldt voor particulieren) een aanslag inkomstenbelasting kan opleggen over het belastingjaar 2020. Deze belastingrente is voor veel belastingbetalers een belangrijke reden om de belastingaangifte over het belastingjaar 2020 vóór 1 mei 2021 in te dienen bij de Belastingdienst. 
 • Verwacht u een teruggave? Dan wilt u de belastingaangifte waarschijnlijk ook snel indienen. Over een teruggave krijgt u meestal geen belastingrente vergoed. Sparen bij de Belastingdienst is er dan ook niet (meer) bij! 
 • Laat u uw belastingaangifte door een ander invullen? Dan kan het verstandig zijn een belastingaanslag eerder aan te vragen. Geef ook alle belangrijke gegevens voor de aangifte over het belastingjaar 2020 en eventuele veranderingen in uw situatie door aan degene die de belastingaangifte voor u invult.
Stel uw vermogensvraag

Hoe staat u er financieel voor?

Met het Financieel Inzicht weet u hoe u er financieel voor staat, wat er met uw inkomen na uw pensioen gebeurt en welke risico's u loopt. Of wilt u verder praten over uw financiële situatie? Plan een gratis oriëntatiegesprek.

Andere suggesties voor u

Erfrechtelijke aanspraken in de belastingaangifte

Bij het overlijden van een ouder krijgen kinderen vaak een niet-opeisbare vordering op hun langstlevende ouder. Dat is een bezitting, ook al krijgt het kind nog niet daadwerkelijk geld in handen. Hoe pakt dat uit voor de heffing van inkomstenbelasting? Moet het kind daar wel of niet belasting over betalen?

Uw bitcoins en de belastingaangifte

Vraagt u zich af of u uw bitcoins en eventueel andere cryptovaluta in uw aangifte inkomstenbelasting moet vermelden? En maakt het dan uit hoe u hieraan kwam en of u er inkomsten uit haalt? Lees waar u op moet letten.

Uw vakantiehuis en de belastingaangifte

Vraagt u zich af of u uw vakantiehuis in uw aangifte inkomstenbelasting moet vermelden? En maakt het dan nog uit of dat vakantiehuis in Nederland of in het buitenland staat? Lees waar u op moet letten.