Uw bouwdepot beheren

Makkelijk declaraties indienen via Internet Bankieren

Wilt u het saldo, de rente, de looptijd van uw bouwdepot weten? Of een overzicht van uw online ingediende declaraties? Via uw persoonlijke en beveiligde omgeving in Internet Bankieren kunt u op elk moment uw bouwdepot bekijken. Ook kunt u hier makkelijk en snel een declaratie indienen. 

 

Heeft u nog geen bouwdepot?

Wilt u een nieuwbouwwoning kopen, uw huidige woning verbouwen of energiebesparende voorzieningen aanbrengen? Lees dan de algemene informatie over een bouwdepot.

Heeft u nog geen Internet Bankieren?

Wilt u bijvoorbeeld online uw bouwdepot bekijken of een andere aanpassing doen? Vraag dan eerst Internet Bankieren makkelijk online aan.

 

Welke rekeningen betaal ik uit mijn bouwdepot?

U betaalt uit uw bouwdepot de rekeningen voor de verbouwing van uw woning, voor het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen aan uw woning of voor uw nieuwbouwwoning. Via een verbouwingsplan heeft u hierover afspraken met ons gemaakt. Bij nieuwbouw maakt u afspraken over het betalen van de termijnen en/of de meerwerklijst.

Wanneer betaalt ABN AMRO een rekening uit?

Als uw declaratie goed is ontvangen, duurt het maximaal 2 werkdagen voordat uw declaratie is verwerkt. Na goedkeuring wordt het bedrag aan u overgemaakt. U kunt de status van uw declaraties volgen in de 'Mijn Hypotheek' omgeving in Internet Bankieren.

Aan wie betalen wij uit?

  • Bouwdepot voor een verbouwing of energiebesparende voorzieningen 
    We betalen de declaraties uit aan uzelf. U betaalt vervolgens de aannemer of de leverancier.
  • Bouwdepot voor nieuwbouw 
    We betalen de termijnbedragen en de rekeningen van het meerwerk rechtstreeks aan de aannemer of aan uzelf. Rekeningen van andere leveranciers betaalt u daarna zelf aan hen.

Heeft u een bouwdepot en bouwt u zelf uw woning?

Als u 50% uit uw bouwdepot heeft gedeclareerd, moet er tussentijds een inspectie gebeuren. Een taxateur moet deze inspectieverklaring maken. Uw bouwdepot wordt tijdelijk geblokkeerd, totdat de inspectieverklaring is goedgekeurd.

Hoelang loopt mijn bouwdepot?

Bouwdepot bij nieuwbouw

Als u na 28 januari 2019 een bouwdepot afsluit, doet u dat voor 2 jaar. Drie maanden voor de einddatum van uw bouwdepot, ontvangt u een brief dat uw bouwdepot afloopt. U kunt er dan voor kiezen uw bouwdepot te verlengen of te beëindigen via 'Mijn Hypotheek' in Internet Bankieren. Of u kunt het formulier 'verlengen/beëindigen bouwdepot' invullen om uw bouwdepot met 1 jaar te verlengen. Bij een verlenging van 12 maanden ontvangt u het laatste half jaar geen rente meer over het bedrag dat in uw bouwdepot staat. 

Wilt u uw bouwdepot verlengen en maakt u gebruik van renteaftrek (de tweejaarsregeling) voor uw bouwdepot? Dan gelden na twee jaar andere fiscale regels voor de aftrekbaarheid van de rente. Op de site van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden. Laat u hier goed over informeren en adviseren  door een (belasting)adviseur.
Voor hypotheken die voor 28 januari 2019 zijn aangevraagd, geldt het beleid zoals hieronder staat vermeld bij  ‘Verbouw van een bestaande woning’.

Bouwdepot bij verbouw van een bestaande woning

Een bouwdepot sluit u af voor 1,5 jaar. Drie maanden voor de einddatum van uw bouwdepot, ontvangt u een brief dat uw bouwdepot afloopt. U kunt er dan voor kiezen uw bouwdepot te verlengen of te beëindigen via 'Mijn Hypotheek' in Internet Bankieren. Of u kunt het formulier 'verlengen/beëindigen bouwdepot' invullen om uw bouwdepot met een half jaar te verlengen. Bij een verlenging van 6 maanden ontvangt u het laatste half jaar geen rente meer over het bedrag dat in uw bouwdepot staat.

Stuur het verzoek in beide gevallen naar: 

ABN AMRO Bank N.V.
Postbus 547
3800 AM Amersfoort

Veelgestelde vragen over uw bouwdepot

Als uw bouwdepot leeg is of als de looptijd voorbij is, eindigt uw bouwdepot automatisch. Wilt u uw bouwdepot tussentijds stopzetten? Dat doet u eenvoudig via 'Mijn Hypotheek' in Internet Bankieren. Of u kunt het formulier 'verlengen/beëindigen bouwdepot' gebruiken. Vink in dat geval aan dat de verbouwing klaar is.

Tijdens de looptijd van het nieuwbouwdepot schrijven we maandelijks een bedrag af van uw rekening. Dit bedrag bestaat uit aflossing en/of rente.

Van de rente die u betaalt, trekken we elke maand achteraf de rentevergoeding die u ontvangt af. Naarmate u meer opneemt, daalt de rentevergoeding die u ontvangt. Hierdoor stijgt het bedrag dat wij maandelijks aan rente afschrijven. Wijzigt het afgeschreven bedrag? Dan ontvangt u vooraf bericht wat het bedrag van de komende afschrijving wordt. 

Voorbeeld:

Uw maandbedrag is € 600-. Hiervan is € 525,- rente en € 75,- aflossing. De rentevergoeding over uw bouwdepot is € 400,-. Dan betaalt u ons € 525,- - € 400,- = € 125,- rente. Het bedrag dat we van uw rekening afschrijven is dan € 75,- + € 125,- = € 200,-.  

Tijdens de looptijd van het verbouwdepot schrijven wij elke maand de volledige maandtermijn voor uw lening van uw bankrekening af. De rentevergoeding over het bouwdepot storten wij in uw bouwdepot.

Vanaf de dag dat uw hypotheek beschikbaar is, betaalt u rente. De eerste incasso gebeurt vaak nog niet op de eerste werkdag van de volgende maand. Stel uw hypotheek passeert op 18 juli. Dan betaalt u de verschuldigde rente voor het eerst op 1 september. U moet dan rente, en eventueel aflossing, betalen over de periode van 18 juli tot 1 september. Daarom is de 1e maandtermijn dus vaak wat hoger. De rentevergoeding over het geld in het bouwdepot wordt voor het eerst bij de 2e termijn verrekend. In dit voorbeeld dus op 1 oktober. Over het geld in depot ontvangt u rente vanaf het moment dat uw hypotheek beschikbaar is.

Het resterende saldo wordt uitbetaald. U ontvangt een brief met daarin de som van het restant en het uitbetaalde bedrag. Het overgebleven bedrag van de factuur, betaalt u zelf.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Afspraak zelf inplannen

Plan online zelf een afspraak in: soms nog dezelfde dag.

Videogesprek met adviseur

Waar en wanneer u wilt. Via uw computer, telefoon of laptop.

Zelf uw hypotheek aanpassen

Van rente aanpassen tot extra aflossen. Bij ABN AMRO doet u dat zelf online.