Uw bouwdepot beheren

Zo werkt uw bouwdepot

Wilt u het saldo, de rente, de looptijd van uw bouwdepot weten? Of een overzicht van uw online ingediende declaraties? Via uw persoonlijke en beveiligde omgeving in Internet Bankieren kunt u op elk moment uw bouwdepot bekijken. Ook kunt u hier makkelijk en snel een declaratie indienen. 

 

Rekeningen betalen uit uw bouwdepot

Welke rekeningen betaal ik uit mijn bouwdepot?

U betaalt uit uw bouwdepot de rekeningen voor de verbouwing van uw bestaande- of nieuwbouwwoning. Via een verbouwingsplan heeft u hierover afspraken met ons gemaakt. Bij nieuwbouw maakt u afspraken over het betalen van de termijnen en/of de meerwerklijst.

Wanneer betaalt ABN AMRO een rekening uit?

Als uw declaratie goed is ontvangen, duurt het maximaal 2 werkdagen voordat uw declaratie is verwerkt. Na goedkeuring wordt het bedrag aan u overgemaakt. U kunt de status van uw declaraties volgen in de 'Mijn Hypotheek' omgeving in Internet Bankieren.
 

Maandbedrag van uw bouwdepot

Wat is mijn maandbedrag bij nieuwbouwdepot?

U betaalt maandelijks een bedrag aan aflossing en/of rente.

Van de rente die u betaalt, wordt elke maand achteraf de rentevergoeding die u ontvangt afgetrokken. Neemt u meer op? Dan daalt de rentevergoeding die u ontvangt. Hierdoor betaalt u maandelijkse meer rente. Wijzigt het afgeschreven bedrag? Dan ontvangt u vooraf bericht. 

Voorbeeld:

Opbouw van het maandbedrag van uw bouwdepot
Uw maandbedrag is:  € 525 rente + € 75  aflossing = € 600 totaal
U ontvangt:  € 400 rentevergoeding
U betaalt:  € 600 - € 400 = € 200 (€ 125 rente + € 75 aflossing)

Wat is mijn maandbedrag bij verbouwdepot?

Tijdens de looptijd van het verbouwdepot schrijven wij elke maand de volledige maandtermijn voor uw lening van uw bankrekening af. De rentevergoeding over het bouwdepot storten wij in uw bouwdepot.

Hoe is mijn eerste maandbedrag opgebouwd?

De 1e incasso wordt vaak nog niet op de 1e werkdag van de volgende maand afgeschreven, maar een maand later. Daarom is de 1e maandtermijn dus vaak hoger.

Voorbeeld:

Stel uw hypotheek passeert op 18 juli:
1 september U betaalt rente, en eventueel aflossing, over de periode 18 juli tot 1 september.
1 oktober U betaalt rente, en eventueel aflossing, over de periode 1 september tot 1 oktober. En u ontvangt nu ook de rentevergoeding over het geld in het bouwdepot.

Algemene vragen over uw bouwdepot

Bouwdepot bij nieuwbouw

Als u na 28 januari 2019 een bouwdepot afsluit, doet u dat voor 2 jaar. Drie maanden voor de einddatum van uw bouwdepot, ontvangt u een brief dat uw bouwdepot afloopt. U kunt er dan voor kiezen uw bouwdepot te verlengen of te beëindigen via 'Mijn Hypotheek' in Internet Bankieren. Of u kunt het formulier  'verlengen/beëindigen bouwdepot'  invullen om uw bouwdepot met 1 jaar te verlengen. Bij een verlenging van 12 maanden ontvangt u het laatste half jaar geen rente meer over het bedrag dat in uw bouwdepot staat. 

Wilt u uw bouwdepot verlengen en maakt u gebruik van renteaftrek (de tweejaarsregeling) voor uw bouwdepot? Dan gelden na twee jaar andere fiscale regels voor de aftrekbaarheid van de rente. Op de site van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden. Laat u hier goed over informeren en adviseren  door een (belasting)adviseur.
Voor hypotheken die voor 28 januari 2019 zijn aangevraagd, geldt het beleid zoals hieronder staat vermeld bij  ‘Verbouw van een bestaande woning’.

Bouwdepot bij verbouw van een bestaande woning

Een bouwdepot sluit u af voor 1,5 jaar. Drie maanden voor de einddatum van uw bouwdepot, ontvangt u een brief dat uw bouwdepot afloopt. U kunt er dan voor kiezen uw bouwdepot te verlengen of te beëindigen via 'Mijn Hypotheek' in Internet Bankieren. Of u kunt het formulier  'verlengen/beëindigen bouwdepot'  invullen om uw bouwdepot met een half jaar te verlengen. Bij een verlenging van 6 maanden ontvangt u het laatste half jaar geen rente meer over het bedrag dat in uw bouwdepot staat.

Stuur het verzoek in beide gevallen naar: 

ABN AMRO Bank N.V.
Postbus 547
3800 AM Amersfoort

Als uw bouwdepot leeg is of als de looptijd voorbij is, eindigt uw bouwdepot automatisch. Wilt u uw bouwdepot tussentijds stopzetten? Dat doet u eenvoudig via 'Mijn Hypotheek' in Internet Bankieren. Of u kunt het formulier 'verlengen/beëindigen bouwdepot'  gebruiken. Vink in dat geval aan dat de verbouwing klaar is.

Als u 50% uit uw bouwdepot heeft gedeclareerd, moet er tussentijds een inspectie gebeuren. Een taxateur moet deze inspectieverklaring maken. Uw bouwdepot wordt tijdelijk geblokkeerd, totdat de inspectieverklaring is goedgekeurd.

 

Heeft u nog geen bouwdepot?

Wilt u een nieuwbouwwoning kopen, uw huidige woning verbouwen of energiebesparende voorzieningen aanbrengen? Lees dan de algemene informatie over een bouwdepot.

Heeft u nog geen Internet Bankieren?

Wilt u bijvoorbeeld online uw bouwdepot bekijken of een andere aanpassing doen? Vraag dan eerst Internet Bankieren makkelijk online aan.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Afspraak zelf inplannen

Plan online zelf een afspraak in : soms nog dezelfde dag.

Hypotheekgesprek vanuit huis

Binnen 24 uur, ook 's avonds of in het weekend, met beeldbankieren.

Scherpe hypotheekrentes

Bekijk onze scherpe hypotheekrentetarieven.