Naar de navigatie Naar de inhoud

MiFID II - De Voorwaarden Beleggen wijzigen

Op 3 januari 2018 wijzigen de voorwaarden van uw beleggingen, als gevolg van de Europese richtlijn ‘Markets in Financial Instruments Directive II’ (MiFID II). In de veelgestelde vragen hieronder kunt u meer lezen over de achtergronden van MiFID II. MiFID II richt zich in hoofdlijnen op:
 • het vergroten van de bescherming van beleggers
 • meer transparantie
 • betere aansluiting van producten en diensten bij uw persoonlijke situatie.
Daarnaast heeft u vanaf 2018 meer inzicht in uw transactiekosten.

Markets in Financial Instruments Directive
 

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Beleggen

De Voorwaarden Beleggen wijzigen per 3 januari 2018. De belangrijkste veranderingen zijn:
 • Wanneer de totale waarde van uw beleggingsportefeuille met 10% of meer daalt (vergeleken met de waarde in uw laatste portefeuilleoverzicht), ontvangt u van ons een bericht.
 • We hebben verduidelijkt in welke gevallen wij de voorwaarden en deelovereenkomsten mogen aanpassen en hoe wij u daarover informeren. Dit kan bijvoorbeeld met een bankmail via Internet Bankieren.
 • Maakt u gebruik van beleggingsadvies? Dan ontvangt u van ons een beleggingsvoorstel met daarin een verklaring of het beleggingsadvies aansluit bij uw beleggersprofiel.

 

Meer inzicht in uw transactiekosten

Met ingang van 2018 ontvangt u minimaal één keer per kwartaal een rapportage. De transactiekosten van uw beleggingen staan hierin uitgesplitst. Zo heeft u beter inzicht in de kosten van uw beleggingsproducten. De tarieven voor beleggen veranderen niet door MiFID II.

Belangrijk voor ondernemers en rechtspersonen

Ondernemingen en rechtspersonen hebben vanaf 3 januari 2018 een Legal Entity Identifier (LEI) nodig om orders te kunnen blijven plaatsen. Heeft u nog geen LEI? Regel dit dan snel.

 

Meer informatie en aanvragen gewijzigde voorwaarden op papier

Heeft u vragen over MiFID II en wat dit betekent voor uw situatie? Of wilt u een papieren versie van de gewijzigde voorwaarden ontvangen? Bel dan met een van onze adviseurs op 020-5176 566 (maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 22:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 17:30 uur).

Veelgestelde vragen over MiFID

 • Waarom MiFID II?

  MiFID II is een aanscherping van de MiFID I wetgeving. De nieuwe MiFID II richtlijnen zorgen voor verdere regulering van beleggingsactiviteiten: 
  • De Europese beurshandel en beleggingsmarkt harmoniseren.
  • Beleggers beschermen en de integriteit van de financiële markten verbeteren.
  • Transparante en efficiënte financiële markten bevorderen.
  De doelstellingen van MiFID II sluiten aan bij de belangrijkste strategische pijler van ABN AMRO, namelijk dat we het klantbelang centraal te stellen bij alles wat we doen.

 • Wilt u meer weten over MiFID II?

  Meer informatie over MiFID II vindt u op de website van de AFM en ESMA.

Gewijzigde Voorwaarden Beleggen

 • Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de gewijzigde Voorwaarden Beleggen?

  Heeft u bezwaar tegen de wijziging van de Voorwaarden Beleggen? Stuurt u ons dan binnen 30 kalenderdagen na de datum op de brief over MiFID II een brief met uw bezwaar. Dit betekent dat wij onze beleggingsdiensten aan u beëindigen. Zie hiervoor artikel 1.6 en 12.4 van de huidige Voorwaarden Beleggen.

Nieuwe alerts bij advisering en orders plaatsen

 • Ontvangt u een beleggingsvoorstel van ABN AMRO, dan staat op de eerste pagina’s de uitkomst van de geschiktheidstoets. Wat houdt dit precies in?

  ABN AMRO toetst het advies aan het door u gekozen risicoprofiel (van zeer defensief tot en met zeer offensief). Het voorstel is een onderbouwing van het advies. Zie ook artikel 3.2 Voorwaarden Beleggen Geschiktheidsverklaring.

 • Hoe informeren wij u wanneer uw beleggingsportefeuille met 10% of meer gedaald is?

  Is de waarde van uw beleggingsportefeuille met 10% of meer gedaald vergeleken met de waarde op uw laatste portefeuilleoverzicht? Dan informeren wij u hierover. Dit doen wij als volgt:
  • Belegt u zelf dus zonder advies van ons, dan krijgt u van ons een bericht via Internet Bankieren (bankmail). 
  • Krijgt u advies over uw beleggingen van ons, dan krijgt u een bericht via e-mail. Of wij sturen u een brief, als wij geen e-mailadres van u hebben.  
  • Laat u uw vermogen door ons beheren, dan ontvangt u van ons een brief.

 • U krijgt een signaal dat de waarde van uw beleggingsportefeuille met 10% of meer gedaald is. Wat moet u nu doen?

  Belegt u zelf, zonder advies van ons, dan raden we aan om naar Internet Bankieren te gaan om uw portefeuille te bekijken. Krijgt u beleggingsadvies van ons of laat u uw vermogen door ons beheren, dan vragen wij u om contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Deze bekijkt dan samen met u of het nodig en mogelijk is dat u:
  • meer geld stort,
  • uw doelstellingen naar beneden bijstelt, 
  • uw risicoprofiel naar boven aanpast, of 
  • niets doet, omdat u nog op koers ligt om uw doelstellingen te halen.

Vernieuwd transactieoverzicht

 • Uw transactieoverzicht ziet er anders uit. Wat is er precies veranderd?

  Sommige kosten (zoals valutakosten) staan apart op diverse transactiekostenoverzichten. Voorheen stonden deze kosten niet apart op dit soort overzichten, terwijl ze er wel waren.

  Vergeleken met uw huidige transactieoverzicht verschijnen de volgende kostensoorten op uw afschrift:
  • Valutakosten
  • Herbeleggingskosten (DRIP)
  • In- en uitstapkosten

 • Is het nu duurder geworden om te beleggen?

  Nee, de tarieven voor beleggen veranderen niet door MiFID II. U ziet alleen de kosten duidelijk op uw transactieoverzicht staan.

Overige MiFID II wijzigingen

 • Banken moeten vaststellen of zij afhankelijk of onafhankelijk beleggingsadvies geven. Waarom heeft ABN AMRO gekozen om onafhankelijk beleggingsadvies te geven?

  Banken en vermogensbeheerders zijn als gevolg van MiFID II vanaf 2018 verplicht aan te geven of hun beleggingsadviezen onafhankelijk zijn of niet. Bij de meeste beleggingsadviesvormen van ABN AMRO is het advies onafhankelijk. Dit betekent dat ABN AMRO, in het belang van onze klanten, gekozen heeft om onafhankelijk beleggingsadvies te geven. Daarnaast biedt ABN AMRO ook afhankelijk advies aan, bijvoorbeeld als het gaat om Treasury-advies.

 • Wanneer is er sprake van onafhankelijk beleggingsadvies?

  Beleggingsadvies is onafhankelijk als voor het advies: 
  • een toereikend aantal en diverse typen beleggingsproducten wordt beoordeeld en het advies zich niet beperkt tot beleggingsproducten die worden uitgegeven of aangeboden door: 
   • ABN AMRO zelf of door aan ABN AMRO verbonden (beleggings)ondernemingen
   • andere (beleggings)ondernemingen die een sterke (contractuele) relatie hebben met ABN AMRO
  • ABN AMRO geen provisies, commissies, financiële- of non-financiële voordelen van de productaanbieder ontvangt.