Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II)

 

Belangrijke informatie

Op 3 januari 2018 is de Europese richtlijn ‘Markets in Financial Instruments Directive II’ (MiFID II) in werking getreden. 

MiFID II richt zich in hoofdlijnen op:

 • het vergroten van de bescherming van beleggers
 • meer transparantie
 • betere aansluiting van producten en diensten bij uw persoonlijke situatie.

In de veelgestelde vragen hieronder kunt u meer lezen over de achtergronden van MiFID II.

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Beleggen

Als gevolg van MiFID II zijn de Voorwaarden Beleggen per 3 januari 2018 gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Wanneer de totale waarde van uw beleggingsportefeuille met 10% of meer daalt (vergeleken met de waarde in uw laatste portefeuilleoverzicht), ontvangt u van ons een bericht.
 • We hebben verduidelijkt in welke gevallen wij de voorwaarden en deelovereenkomsten mogen aanpassen en hoe wij u daarover informeren. Dit kan bijvoorbeeld met een bankmail via Internet Bankieren.
 • Maakt u gebruik van beleggingsadvies? Dan ontvangt u van ons een beleggingsvoorstel met daarin een verklaring of het beleggingsadvies aansluit bij uw beleggersprofiel. 
 • U ontvangt minimaal één keer per kwartaal een rapportage. De transactiekosten van uw beleggingen staan hierin uitgesplitst. Zo heeft u beter inzicht in de kosten van uw beleggingsproducten.

Klik hier om de Voorwaarden Beleggen en bijbehorende documenten na te lezen.

 

Belangrijk voor ondernemers en rechtspersonen

Ondernemingen en rechtspersonen hebben vanaf 3 januari 2018 een Legal Entity Identifier (LEI) nodig om orders te kunnen blijven plaatsen. Heeft u nog geen LEI? Regel dit dan snel.

Belangrijk voor particuliere beleggers

Sinds 3 januari 2018 zijn wij verplicht om alle beleggingstransacties te rapporteren aan de toezichthouders met vermelding van een persoonlijk identificatienummer, zoals het nummer van uw paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs mogen wij helaas niet (meer) accepteren als legitimatiebewijs.

 

Best execution

De bank streeft bij het uitvoeren van uw orders om het best mogelijke resultaat te behalen. Denk hierbij aan de prijs, de kosten van de uitvoering en de snelheid van het uitvoeren van uw order. Dit wordt de best execution-verplichting genoemd. Ook brokers, fondshuizen of handelplatformen, moeten zich hieraan houden.

Wij publiceren eens per jaar onze best execution-rapporten. In deze documenten vindt u de resultaten van onze top 5 plaatsen van uitvoering. Daarnaast brengen wij één keer per jaar een jaarverslag uit.

Meer informatie over best execution kunt u terugvinden op de landingspagina van Global Markets.

Veelgestelde vragen over MiFID

MiFID II is een aanscherping van de MiFID I wetgeving. De nieuwe MiFID II richtlijnen zorgen voor verdere regulering van beleggingsactiviteiten: 

 • De Europese beurshandel en beleggingsmarkt harmoniseren.
 • Beleggers beschermen en de integriteit van de financiële markten verbeteren.
 • Transparante en efficiënte financiële markten bevorderen.

De doelstellingen van MiFID II sluiten aan bij de belangrijkste strategische pijler van ABN AMRO, namelijk dat we het klantbelang centraal te stellen bij alles wat we doen.

Meer informatie over MiFID II vindt u op de website van de AFM en ESMA.

Nieuwe alerts bij advisering en orders plaatsen

ABN AMRO toetst het advies aan het door u gekozen risicoprofiel (van zeer defensief tot en met zeer offensief). Het voorstel is een onderbouwing van het advies. Zie ook artikel 3.2 Voorwaarden Beleggen Geschiktheidsverklaring.

Is de waarde van uw beleggingsportefeuille met 10% of meer gedaald vergeleken met de waarde op uw laatste portefeuilleoverzicht? Dan informeren wij u hierover. Dit doen wij als volgt:

 • Belegt u zelf dus zonder advies van ons, dan krijgt u van ons een bericht via Internet Bankieren (bankmail). 
 • Krijgt u advies over uw beleggingen van ons, dan krijgt u een bericht via e-mail. Of wij sturen u een brief, als wij geen e-mailadres van u hebben.  
 • Laat u uw vermogen door ons beheren, dan ontvangt u van ons een brief.

Belegt u zelf, zonder advies van ons, dan raden we aan om naar Internet Bankieren te gaan om uw portefeuille te bekijken. U beoordeelt zelf wat deze daling voor uw situatie betekent en of u iets aan uw portefeuille moet veranderen. Krijgt u beleggingsadvies van ons of laat u uw vermogen door ons beheren, dan vragen wij u om contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Deze bekijkt dan samen met u of het nodig en mogelijk is dat u:

 • meer geld stort,
 • uw doelstellingen naar beneden bijstelt, 
 • uw risicoprofiel naar boven aanpast, of 
 • niets doet, omdat u nog op koers ligt om uw doelstellingen te halen.

Vernieuwd transactieoverzicht

Sommige kosten (zoals valutakosten) staan apart op diverse transactiekostenoverzichten. Voorheen stonden deze kosten niet apart op dit soort overzichten, terwijl ze er wel waren.

Vergeleken met uw huidige transactieoverzicht verschijnen de volgende kostensoorten op uw afschrift:

 • Valutakosten
 • Herbeleggingskosten (DRIP)
 • In- en uitstapkosten

Overige MiFID II wijzigingen

ABN AMRO geeft graag invulling aan de toenemende aandacht voor gespecialiseerd te beleggen in segmenten zoals in duurzaamheid, impact, niche fixed income (bijv. quant duration) en in private equity. Dit realiseren wij onder andere door samen te werken met externe vermogensbeheerders in de beleggingsfondsen die ABN AMRO beheert. Dit kan alleen onder de niet-onafhankelijke beleggingsadvies status.

Bij niet-onafhankelijk beleggingsadvies hebben beleggingsadviseurs meer mogelijkheden om in de bovengenoemde segmenten, waar het aanbod beperkt is, de beleggingsfondsen van ABN AMRO en/of fondsen die door ABN AMRO geadviseerd worden, aan te bieden.