Weer open

Beleggingsstrategie

De maatschappij gaat weer open – en daarmee ook de economie. Tegen deze achtergrond blijven wij de voorkeur geven aan aandelen boven obligaties. Aandelen hebben in de afgelopen maanden al flinke terreinwinst geboekt. Maar wij zien genoeg redenen om positief te blijven over deze beleggingscategorie.

Beleggen in de tweede helft van 2021: weer open

Het jaar is goed begonnen voor beleggers. De economie gaat verder open. We verwachten dat de groei van de wereldeconomie in de tweede helft van het jaar gaat versnellen. Tegen deze positieve achtergrond blijven wij de voorkeur geven aan aandelen boven obligaties. In deze video geeft Hoofd Beleggingsstrategie Ralph Wessels een concrete en beknopte toelichting bij onze beleggingsstrategie voor de tweede helft van 2021.

Strategische inrichting

Strategische richting: weer open

In onze jaarlijkse Beleggingsstrategie (december 2020) hintten we er al op: er lag een economische ‘herstart’ in het verschiet. Die herstart is nu in volle gang. Stap voor stap gaat de maatschappij weer open – en daarmee ook de economie.
Macro-economisch: het handelsconflict

Economie: inflatie is het risico om in de gaten te houden

Risicovolle beleggingen zijn in 2021 goed van start gegaan. Een opleving van de wereldwijde groei, het vooruitzicht dat die groei zal aanhouden en steun van centrale banken en overheden vormden een prima vertrekpunt voor beleggers. Wat kan er misgaan?
Aandelen

Aandelen: zoeken naar het juiste evenwicht

De eerste maanden van dit jaar hebben heel positief uitgepakt voor risicovolle beleggingen. Aandelenmarkten hebben hun opmars voortgezet. In Europa en de VS bereikten verschillende aandelenindices zelfs nieuwe recordstanden.
Obligaties

Obligaties: de rente hoeft geen spelbreker te zijn

Beleggers in veilige staatsobligaties zullen moeten wennen aan een negatieve rente. De rol van veiligheidsbuffer in de portefeuille lijkt voor Europese staatsobligaties uitgespeeld. Voor beleggers liggen de beste mogelijkheden in risicopremies.

Meer informatie
Valuta

Valuta's: de euro gaat weer dalen versus de dollar

Wij verwachten een verdere daling van de euro versus de dollar (EUR/USD). Dit onder meer omdat de Amerikaanse economie het beter doet dan de eurozone-economie en omdat de Amerikaanse centrale bank op termijn een minder ondersteunend beleid gaat voeren.
Meer informatie
Aandelen

De waterstofeconomie: van grijs naar groen

Waterstof biedt mogelijkheden als energiedrager. Nu de landen die de meeste CO₂ uitstoten ernaar streven om over ongeveer 30 jaar CO₂-neutraal te zijn, wordt de waterstofeconomie eindelijk haalbaar. Voor beleggers kunnen hiermee kansen ontstaan.

Meer informatie
Grondstoffen

Grondstoffenmarkten hebben weinig profijt van economisch herstel

Het economisch herstel, geholpen door stimuluspakketten van overheden en centrale banken, biedt kansen in risicovolle beleggingen. Maar in grondstoffenmarkten kunnen de positieve gevolgen van het economisch herstel worden geremd door aanbod-gerelateerde omstandigheden of stijgende rentes.

Meer informatie
Impactbeleggen

Circulaire economie: strategie om klimaatverandering tegen te gaan

Circulariteit: wat is dat eigenlijk? Bij circulariteit zijn producten van nu de grondstoffen voor straks. De circulaire economie is een van de oplossingen voor de klimaatproblemen, zowel ecologisch als economisch. En tegelijk een uitdaging voor ons allemaal.
Meer informatie
Portfolio allocatie

Assetallocatie: alternatieve beleggingen onder de loep

Belangrijk voor beleggers: de risico- en rendementsverwachtingen van elke beleggingscategorie op lange termijn. Die verwachtingen wijzen uit dat het – bij de huidige lage rentes – misschien niet genoeg is om alleen te beleggen in aandelen, obligaties, grondstoffen en cash.
Meer informatie

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk de uitzending ‘De waterstofeconomie: van grijs naar groen’ terug

Heeft u de online uitzending 'De waterstofeconomie; van grijs naar groen' met presentator Roelof Hemmen op 22 juni gemist, of wilt u die nog een keer bekijken? Wij hebben de uitzending voor u opgenomen.