Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Overlijden melden bij instanties

Gemeente, verzekeringen en social media

Naast overlijden melden aan de bank, is het belangrijk dat u het overlijden ook meldt aan andere instanties. Zoals bij de gemeente, verzekeraars en de verschillende social media. Wij helpen u graag op weg. 

 

Overlijden melden bij instanties

Gemeente

Heeft u een verklaring van overlijden gekregen van de arts of huisarts? Doe dan overlijdensaangifte bij het stadsloket in de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Of laat de uitvaartondernemer dat voor u doen. De afdeling burgerlijke stand of burgerzaken maakt dan een overlijdensakte op. Die heeft u bijvoorbeeld nodig om de bankzaken af te handelen (behalve als u een verklaring van erfrecht heeft). Of voor toestemming om de overledene te begraven of te cremeren.

Uitvaartondernemer

Een uitvaartondernemer kan u helpen met het regelen van de begrafenis of crematie. Het is niet verplicht om een uitvaartondernemer in te schakelen. Maar het kan wel helpen om de uitvaart soepel te laten verlopen.

Notaris

Een notaris kan voor u uitzoeken of de overledene een testament had opgesteld. Dat is belangrijk voor de vraag wie de erfgenamen zijn. En hoe de erfenis wordt geregeld. De notaris legt dit vast in een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele. Die heeft u misschien nodig om de erfenis van de overledene af te handelen bij een bank of hypotheekverstrekker. 

U kunt ook zelf controleren of de overledene een testament had gemaakt. Dat doet u bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Kijk voor meer informatie op www.centraaltestamentenregister.nl.

Banken

Was de overledene klant bij ABN AMRO of een andere bank? Geef het overlijden dan meteen door. Lees het stappenplan: een overlijden melden bij ABN AMRO. Hierin staat hoe u een overlijden meldt, wat er daarna gebeurt en hoe het proces daarna in een paar stappen verloopt.

Verzekeraars

Neem contact op met alle instanties waar de overledene verzekeringen had. U kunt aangeven of u de polis(sen) wilt wijzigen of opzeggen. Had de overledene een verzekering bij ABN AMRO? Dan ontvangt u na de melding van het overlijden bericht over de afhandeling.

Had de overledene een levensverzekering bij een andere verzekeraar, bijvoorbeeld Nationale Nederlanden, en is ABN AMRO de tussenpersoon? Neem in dat geval ook contact op met de verzekeraar om het overlijden te melden.

Overlijden melden op social media

Het staat waarschijnlijk niet bovenaan de prioriteitenlijst, maar het is wel fijn om geregeld te hebben. U wilt natuurlijk voorkomen dat de overledene over een tijdje 'jarig' in uw timeline verschijnt. Hieronder leest u hoe u een overlijden moet melden aan Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter bij een sterfgeval.

Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter

Als een naaste van u overlijdt, heeft u verschillende mogelijkheden. Als u het formulier 'Speciaal verzoek voor account van overleden persoon' invult, kunt u kiezen voor:

 • Het verwijderen van het Facebookprofiel
 • Het Facebookprofiel een herdenkingsstatus geven.

Zelf kunt u het nabestaanden makkelijker maken door op Facebook een contactpersoon aan te wijzen. Na uw overlijden kan deze voor uw Facebook-profiel zorgen.

Wat gebeurt er met een Facebookprofiel bij de herdenkingsstatus?

Bij de herdenkingsstatus van een Facebookprofiel blijft het profiel zichtbaar voor de Facebook-vrienden van de overledene. De zin Ter nagedachtenis aan komt naast de naam van de overledene te staan, en eventueel kunnen vrienden berichten ter nagedachtenis op de tijdlijn plaatsen. Profielen met herdenkingsstatus tonen geen verjaardagsherinneringen meer.

Als u een naaste verliest, kunt u er bij Instagram voor kiezen om

 • Het account te verwijderen
 • Een herdenkingsstatus voor het account aan te vragen.

Wat gebeurt er met een Instagramprofiel bij de herdenkingsstatus?

Als een account de herdenkingsstatus heeft op Instagram, kunnen de vind-ik-leuks, volgers, tags, berichten en reacties niet meer worden aangepast.

Als u het LinkedIn-account van een naaste wilt laten verwijderen, moet u een formulier invullen. Het formulier is opgesteld in het Engels.

Waar wordt op LinkedIn om gevraagd in het Engelstalige formulier?

 • Uw voornaam, achternaam en e-mailadres
 • De naam van de overledene en de link naar zijn of haar profiel
 • Uw relatie met de overledene

Bij 'Additional Information' wordt verder gevraagd om:

 • Het e-mailadres van de overledene waarmee hij/zij inlogde op LinkedIn
 • De datum van overlijden
 • Eventueel een link naar een artikel over het overlijden
 • Eventuele extra informatie, bijvoorbeeld over de werkgever van de overledene.

Als u uw volledige naam in het laatste veld invult, geldt dat als digitale handtekening.

Als u het Twitter-account van een naaste wilt laten verwijderen, moet u een formulier invullen. Het formulier is opgesteld in het Engels. Kies in het formulier voor 'I want to request the deactivation of a deceased user's account'. U krijgt na het invullen een e-mail met verdere instructies.

Waar wordt bij Twitter om gevraagd in het Engelstalige formulier?

 • De 'username' van de overledene
 • De volledige naam van de overledene
 • Verdere informatie (optioneel)

Dan moet u nog iets over uzelf vertellen:

 • Uw relatie tot de overledene
 • Uw volledige naam
 • Uw e-mailadres

Overige veelgestelde vragen

Bij de herdenkingsstatus van een Facebookprofiel blijft het profiel zichtbaar voor de Facebookvrienden van de overledene. Naast de naam van de overledene komt ‘Ter nagedachtenis aan’ te staan. Eventueel kunnen vrienden berichten ter nagedachtenis op de tijdlijn plaatsen. Profielen met herdenkingsstatus tonen geen verjaardagsherinneringen meer.

Als een account de herdenkingsstatus heeft op Instagram, kunnen de vind-ik-leuks, volgers, tags, berichten en reacties niet meer worden aangepast.

In het formulier van LinkedIn wordt gevraagd om:

 • Uw voornaam, achternaam en e-mailadres
 • De naam van de overledene en de link naar zijn of haar profiel
 • Uw relatie met de overledene

Bij 'Additional Information' wordt verder gevraagd om:

 • Het e-mailadres van de overledene waarmee hij/zij inlogde op LinkedIn
 • De datum van overlijden
 • Eventueel een link naar een artikel over het overlijden
 • Eventuele extra informatie, bijvoorbeeld over de werkgever van de overledene.

Als u uw volledige naam in het laatste veld invult, geldt dat als digitale handtekening.

In het formulier van Twitter wordt gevraagd om:

 • De 'username' van de overledene
 • De volledige naam van de overledene
 • Verdere informatie (optioneel)

Dan moet u nog iets over uzelf vertellen:

 • Uw relatie tot de overledene
 • Uw volledige naam
 • Uw e-mailadres
ABN AMRO

Wat gebeurt er met uw digitale nalatenschap?

U heeft misschien veel geregeld voor uw 'gewone' nalatenschap, maar wat kunt u regelen voor uw digitale nalatenschap? Wat gebeurt er met uw sociale media, kan iemand zomaar de gehele inhoud van uw telefoon inzien en wie krijgt de beschikking over uw cryptovaluta?

icoon