Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Overlijdensakte

Overlijdensakte

Een akte van overlijden is een officieel bewijs dat iemand is overleden. U krijgt dit bewijs na aangifte van overlijden.

 

Hoe kom ik aan een akte van overlijden?

De uitvaartondernemer kan een akte van overlijden voor u regelen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Afhankelijk van uw relatie tot de overledene kunt u de aangifte ook zelf doen, of iemand anders hiervoor machtigen. Een overlijden moet uiterlijk 5 dagen na het overlijden zijn gemeld.

Heeft u een machtiging nodig?

Niet als: de overledene uw ouder, kind, getrouwde of geregistreerde partner is. Dan mag u de overlijdensakte namelijk zonder machtiging opvragen. Dat geldt ook als u erfgenaam bent. Bijvoorbeeld als u bent opgenomen in het testament van de overledene. Of als de overledene geen partner, kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders meer heeft.

Wel als: u een andere relatie heeft tot de overledene. U heeft dan toestemming nodig van de ouders, kinderen, getrouwde of geregistreerd partner. Met een machtiging kunt u de overlijdensakte opvragen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de gemeente.

Wat heeft u verder nodig bij de aangifte?

Naast een eventuele machtiging heeft u ook een overlijdensverklaring of verklaring van overlijden nodig. Dat is het document van de arts waarin de oorzaak van het overlijden staat. Na de aangifte verwerkt de gemeente het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo zijn alle organisaties van de overheid automatisch hiervan op de hoogte.

Welke instanties vragen een overlijdensakte?

De overlijdensakte is nodig om de overledene te mogen begraven of cremeren. De gemeente geeft daar alleen toestemming voor wanneer u deze akte heeft.

Maar de overlijdensakte is ook nodig voor andere zaken. Bijvoorbeeld voor het melden van een overlijden aan verschillende instanties, waaronder ABN AMRO. Naast de overlijdensakte vragen we bij uw melding ook nog andere documenten op.

Tip: vraag meerdere overlijdensaktes aan

Omdat verschillende instanties een overlijdensakte kunnen vragen, is het handig om de gemeente bij de overlijdensaangifte te vragen naar meerdere aktes van overlijden.