Kapitaalmarktindex Rekening

Uit de verkoop

De Kapitaalmarktindex Rekening is sinds 1 april 2019 opgeheven en omgezet naar Direct Sparen.
 

Heeft u een Kapitaalmarktindex Rekening?

Kort geleden heeft u van ons een brief ontvangen waarin we aankondigden dat we de Kapitaalmarktindex Rekening (KMIR) per 31 maart 2019 stopzetten. We hebben zoveel mogelijk informatie in onze brief vermeld, maar we kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Daarom geven we hieronder antwoord op een aantal veelgestelde vragen. 

Vraag en Antwoord Stopzetten Kapitaalmarktindex Rekening (KMIR)

Hiervoor zijn een aantal redenen:

  • Begin jaren negentig van de vorige eeuw hebben we deze spaarvorm geïntroduceerd. Maar sinds 1998 bieden we dit product niet meer aan. Dit betekent dat er de afgelopen jaren geen nieuwe rekeningen meer zijn geopend. En het aantal klanten met een KMIR loopt nu terug.
  • Als bank zijn we continu bezig onze producten en dienstverlening (digitaal) te verbeteren. Voor producten die niet langer verkocht worden en teruglopen in aantal is het lastig om dezelfde verbeteringen door te voeren. Daardoor kunnen wij u, als bank, voor deze producten niet het gewenste niveau van dienstverlening bieden dat u van ons mag verwachten.
  • De KMIR is door de hoge klantrentevergoeding en de negatieve geld- en kapitaalmarktrente inmiddels verlieslatend voor de bank. En de huidige lage marktrente zal naar verwachting nog langere tijd aanhouden.

In het algemeen geldt dat een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd. Daarnaast is in de spaarvoorwaarden van de KMIR is opgenomen dat zowel de rekeninghouder als de bank op ieder moment de rekening kan opzeggen. We hanteren twee maanden om u in de gelegenheid te stellen een alternatief te vinden voor uw spaargeld. 

Inmiddels heeft een aantal klanten gemeld dat deze clausule niet is opgenomen in de voorwaarden zoals zij die in hun bezit hebben. Dit kan kloppen. De bank heeft de voorwaarden van de KMIR de afgelopen jaren een aantal keren en om verschillende redenen gewijzigd. In de voorwaarden heeft echter altijd gestaan dat deze kunnen veranderen. 

In 2010 is in de KMIR voorwaarden de mogelijkheid opgenomen dat zowel de Rekeninghouder als de bank de rekening kan opzeggen.

Communicatie van gewijzigde spaarvoorwaarden publiceerde ABN AMRO tot 2011 via drie landelijke dagbladen. Dit is in overeenstemming met de in de voorwaarden vastgelegde manier van bekendmaking.

Onze resultaten zijn inderdaad positief. Maar verlieslatende producten willen we niet voor lange tijd blijven aanbieden. Zeker niet wanneer we op korte termijn geen veranderingen op de spaarmarkt verwachten. 

De KMIR wordt per 31 maart 2019 stopgezet. Dat betekent dat we de spaarrekening opheffen en daarna zetten wij op 1 april uw rekening om in Direct Sparen. Zodoende heeft u alle tijd om te besluiten wat u met uw spaargeld wilt doen. U blijft namelijk rente ontvangen over uw spaargeld. 

Doordat wij de rekening omzetten wijzigt uw rekeningnummer en saldo niet. Wel zijn vanaf dat moment de voorwaarden en het rentetarief van Direct Sparen van kracht. Uw saldo staat steeds tot uw vrije beschikking.

U ontvangt de rente over het 1e kwartaal 2019 van de KMIR gewoon op dit rekeningnummer. Dit gebeurt begin april 2019.

Direct Sparen is een flexibele spaarrekening. U kunt makkelijk storten en opnemen. Er zijn geen opnamekosten en de rente wordt 4 keer per jaar geboekt. Bekijk de voorwaarden van Direct Sparen en het huidige rentetarief.

Dit heeft te maken met de voorwaarden van de KMIR. De rente die u ontvangt op de KMIR wordt bepaald door de tarieven op de geld- en kapitaalmarkt (3 en 5 jaar eurobonds). Door de renteberekening is de rente al lange tijd veel hoger dan die van andere spaarrekeningen in Nederland.

Lees meer over waarom de spaarrente de laatste jaren zo laag is.

We zetten uw KMIR om in Direct Sparen omdat dit onze meest flexibele spaarrekening is. Van daaruit kunt u een keuze maken voor bijvoorbeeld een spaarrekening die ook bonusrente geeft. De bonusrente ontvangt u over het geld dat tot 30 december op de rekening blijft staan. Deze rekening heet de Vermogens Spaarrekening

We kunnen u geen spaarrekening bieden met een rentepercentage vergelijkbaar aan de KMIR.

Naast verder blijven sparen zijn er nog een aantal andere mogelijkheden om rendement uit uw spaargeld te behalen:

  • Uw geld beleggen. Bedenk wel dat aan beleggen meer risico’s zitten dan aan sparen.
  • Een schenking doen om te profiteren van belastingvoordelen.
  • Uw woning verduurzamen en mogelijk besparen op energiekosten.
  • Sparen voor uw pensioen.
  • Aflossen op uw hypotheek en/of lening.

Lees meer over een aantal van deze Spaarverslimmers.

Voor overleg bent u altijd welkom op één van onze kantoren of bel met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten).

In de voorwaarden staat dat u per kalenderjaar € 25.000 kostenvrij kunt opnemen van uw KMIR. Neemt u meer op? Dan betaalt u 0,5% opnamekosten. Geld opnemen voor een beperkt aantal specifieke bestedingen kan ook zonder kosten.

Omdat wij beseffen dat het stopzetten van de KMIR een vervelend bericht is, willen wij u alle vrijheid geven om uw spaargeld op te nemen. Vanaf 15 januari 2019 zullen wij dan ook geen opnamekosten meer in rekening brengen.

Wij beseffen dat onze boodschap niet positief is en u niet graag afstand doet van uw vertrouwde spaarrekening. Maar wij kunnen deze hoge creditrente niet langer volhouden in een spaarmarkt met steeds verder dalende tarieven. 

Volgens de voorwaarden van de KMIR mogen wij deze spaarrekening op elk gewenst moment en tegen elke gewenste datum opzeggen.

Door u op tijd te informeren en de opnamekosten te laten vervallen, hopen wij u voldoende mogelijkheden te geven om op zoek te gaan naar een alternatief. 

Mocht u het er niet mee eens zijn dan kunt u een klacht indienen.

 

Questions and Answers Discontinuation Kapitaalmarktindex Rekening (KMIR)

Alternatieve oplossing

U kunt natuurlijk een andere spaarrekening openen. Bekijk eerst onze spaarrekeningen.

Depositogarantiestelsel

Deze spaarrekening valt onder het depositogarantiestelsel. Dit beschermt u als ABN AMRO niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/garantiestelsel.