Spaarrekeningen uit de verkoop

Hieronder vindt u de spaarrente van spaarrekeningen die u niet meer bij ons kunt openen. Heeft u een van deze rekeningen? Dan kunt u deze natuurlijk gewoon houden. De rentepercentages kunnen op elk moment worden gewijzigd. Weet u niet welke spaarrekening u heeft? Kijk dan op uw rekeningafschrift of in Internet Bankieren bij 'Beheer' onder het kopje 'Overzicht'.

 

Groen Spaar Deposito

Het Groen Spaar Deposito kunt u op dit moment niet aanvragen. Heeft u in het verleden één of meerdere van deze deposito's afgesloten en wilt u het rentepercentage weten? Dit vindt u in het historisch renteoverzicht. U ontvangt 1 x per jaar een vaste rente.

Spaardeposito's uit de verkoop

De spaardeposito's met de looptijden 1, 2, 3, 4 en 6 jaar kunt u niet meer aanvragen. Heeft u in het verleden een of meerdere van deze deposito's afgesloten en wilt u opnieuw inleggen? Dan ziet u hier de rentepercentages die bij de verschillende looptijden horen.


Looptijd Rente
1 jaar vast 0,00%
2 jaar vast 0,00%
3 jaar vast 0,00%
4 jaar vast 0,00%
6 jaar vast 0,05%

Spaarrekeningen omgezet naar Direct Sparen

De volgende spaarrekeningen zijn omgezet naar Direct Sparen:

  • Young Professional Spaarrekening
  • Internet Spaarrekening
  • GroeiGemak Spaarrekening
  • E-SpaarExtra Rekening
  • Gewone SpaarPlus-rekening
  • 65+ Voordeel Spaarrekening
  • Kapitaalmarktindex Rekening

U houdt hetzelfde rekeningnummer.

Royaal Rekening

De Royaal Rekening kunt u niet meer aanvragen. 

Lees ook ons blog over sparen en schenken.

Maximale rente Basisrente Bonusrente
Royaal Rekening 0,17% 0,02% 0,15% *

De rentes gelden vanaf 17 juli 2019. Boven € 1.000.000 wordt geen rente vergoed. Alle getoonde rentes zijn gebaseerd op rente op jaarbasis.

*U krijgt bonusrente over het spaargeld dat tot en met 30 maart, 29 juni, 29 september of 30 december op uw Royaal Rekening staat. Ook als u het bedrag in de loop van dat kwartaal heeft gestort.

AEX Spaarrekening

De AEX Spaarrekening kunt u niet meer aanvragen.

Zilvervloot Sparen

Zilvervloot Sparen kunt u niet meer aanvragen.

Kapitaalmarktindex Rekening

De Kapitaalmarktindex Rekening kunt u niet meer aanvragen.

KinderBonus Sparen

KinderBonus Sparen kunt u niet meer aanvragen.


Rente Opmerking
0,02% Deze rente krijgt het kind elk jaar.
5,00% Deze bonusrente krijgt het kind maximaal 4 keer: als het 5, 10, 15 en 18 jaar is geworden. 
  • De eerste keer is de bonusrente 1% keer het aantal jaren dat uw kind de KinderBonus Sparen rekening heeft. Daarna is de bonusrente elke keer 5%.
  • De eerste keer wordt de bonusrente berekend over al het spaargeld. Daarna wordt de bonusrente elke keer berekend over de toename van het spaargeld sinds de vorige bonusrente-uitkering. De bijgeschreven jaarlijkse rente en de bonusrente gelden ook als toename.
  • De rentes gelden vanaf 17 juli 2019 en zijn op jaarbasis.