Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Niet meer te openen spaarrekeningen

Hieronder vindt u een overzicht van de spaarrekeningen die u niet meer bij ons kunt openen.

 

Vermogens Spaarrekening

U kunt de Vermogens Spaarrekening niet meer aanvragen.

De Vermogens Spaarrekening is een spaarrekening waar u uw spaargeld altijd op mag inleggen en opnemen.

Geen probleem, deze blijft voor u gewoon bestaan!

Bekijk hier de meest actuele rentepercentages voor de Vermogens Spaarrekening. Op de Vermogens Spaarrekening ontvangt u een basisrente en een bonusrente (indien van toepassing). De rente storten we jaarlijks op 31 december op de rekening. De rente geldt voor de saldoklasse € 0 tot en met  € 1.000.000 . Boven de genoemde saldoklasse wordt geen rente vergoed.

Toelichting bonusrente

De bonusrente wordt berekend over het saldo van het spaargeld dat een heel jaar op de spaarrekening staat: van 31 december van het ene jaar tot en met 30 december van het daarop volgende jaar. De bedragen die in de loop van het jaar ingelegd worden en tot het eind van het jaar op de rekening blijven staan tellen ook mee bij de berekening van de bonusrente. Over het bedrag dat u opneemt gedurende het lopende jaar ontvangt u alleen de basisrente. 

U kunt de Vermogens Spaarrekening altijd kosteloos stopzetten. Lees meer over het opzeggen van een spaarrekening

Alle voorwaarden vindt u in onze voorwaarden Vermogens Spaarrekening .

Uw geld is beschermd door de Nederlandse Depositogarantie.

Uw geld op rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V. wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot € 100.000. Deze bescherming geldt per persoon en is van toepassing op het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO bank. Daar hoeft u niets voor te doen. 

Lees hier meer over de Nederlandse Depositogarantie.

KinderBonus Sparen

KinderBonus Sparen kunt u niet meer aanvragen voor uw kind.

KinderBonus Sparen is een spaarrekening op naam van uw kind waarop u voor hem of haar kunt sparen. Uw kind ontvangt op deze spaarrekening maximaal vier keer een bonusrente over de toename van het spaargeld. De spaarrekening loopt door tot en met de 18e verjaardag van uw kind.

Geen probleem, deze blijft voor u gewoon bestaan! De maximale inleg op de rekening is €10.000 per jaar.

Wanneer uw kind 18 jaar wordt heffen we de KinderBonus Spaarrekening automatisch op. Dit doen we in de eerste week van de nieuwe maand nadat uw kind 18 jaar is geworden. Vanaf dit moment is het saldo op de rekening tijdelijk niet zichtbaar. Het spaargeld (inclusief de rente en de laatste bonusrente-uitkering) wordt 3 werkdagen later bijgeschreven op de nieuwe spaarrekening die wij hebben geopend óf op een al bestaande spaarrekening bij ABN AMRO op naam van uw kind. De nieuwe spaarrekening die wij openen is een Direct Sparen. 

Bekijk hier de meest actuele rentepercentages voor de KinderBonus Spaarrekening. Op de KinderBonus Spaarrekening ontvangt u een basisrente en bonusrente. De rente storten we jaarlijks op 31 december op de rekening. Uw kind ontvangt daarnaast maximaal 4 keer een bonusrente over de toename van het spaargeld. Deze bonusrente wordt uitgekeerd wanneer uw kind 5, 10, 15 en 18 jaar wordt. De rente geldt voor de saldoklasse € 0 tot en met € 1.000.000. Boven de genoemde saldoklasse wordt geen rente vergoed.

Toelichting bonusrente

  • De eerste bonusrente die uitgekeerd wordt is 1% keer het aantal jaren dat uw kind de KinderBonus Spaarrekening heeft. Daarna is de bonusrente 5%.
  • De eerste bonusrente-uitkering wordt berekend over al het spaargeld. Daarna wordt de bonusrente berekend over de toename van het spaargeld sinds de vorige bonusrente-uitkering. De bijgeschreven jaarlijkse rente en de bonusrente gelden ook als toename.
  • De laatste bonusrente wordt berekend over de toename van het saldo van de 15e verjaardag tot en met de laatste dag van de maand waarin uw kind 18 jaar wordt. Om te profiteren van de laatste bonusrente-uitkering, moet u het spaargeld niet opnemen voordat wij het spaargeld hebben bijgeschreven op de nieuwe of al bestaande spaarrekening.

Rekenvoorbeeld 1 – Eerste bonusrente

Stel, u opent een KinderBonus Spaarrekening voor uw kind op zijn 3e verjaardag. De eerste bonusrente die wordt uitgekeerd ontvangt u wanneer uw kind 5 jaar wordt. De bonusrente die wordt uitgekeerd is 1% keer het aantal jaar dat uw kind de KinderBonus Spaarrekening heeft. Uw kind heeft de spaarrekening 2 jaar, u krijgt dus een bonusrente van 2%. Op de 3e verjaardag van uw kind heeft u €500 op de rekening gestort. Wanneer uw kind 5 jaar wordt is dit saldo opgelopen tot €1000. De eerst bonusrente-uitkering wordt berekend over al het spaargeld.  De berekening van de bonusrente op uw kind zijn 5e verjaardag ziet er dan als volgt uit:

€1.000 x 2% = €20

Rekenvoorbeeld 2 – Tweede bonusrente

Uw kind heeft op zijn 5e verjaardag €1020 op zijn rekening staan. De volgende bonusrente-uitkering vindt plaats op zijn 10e verjaardag. Op dat moment staat er €1500 op zijn rekening. De bonusrente wordt nu berekend op basis van het toegenomen saldo en ziet er dan als volgt uit:

(€1.500-€1.020) x 5% = €24

Alle voorwaarden vindt u in de voorwaarden KinderBonus Sparen.

Uw geld is beschermd door de Nederlandse Depositogarantie.

Uw geld op rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V. wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot € 100.000. Deze bescherming geldt per persoon en is van toepassing op het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO bank. Daar hoeft u niets voor te doen. 

Lees hier meer over de Nederlandse Depositogarantie.

Royaal Rekening

U kunt de Royaal Rekening niet meer aanvragen.

De Royaal Rekening is een spaarrekening met bewind. De Royaal Rekening werd vaak geopend wanneer een klant een schenking wilde doen of wanneer de klant bij overlijden geld wilde nalaten aan nabestaanden. 

Op het moment dat de Royaal Rekening werd geopend, werd er een Akte van Schenking en Bewind opgesteld. In deze bewindakte werd onder meer vastgelegd wie de bewindvoerder van de rekening is en per wanneer het geld beschikbaar komt voor de rekeninghouder. Op deze manier houdt de klant zeggenschap over het moment waarop zijn kinderen of kleinkinderen over het geld op de rekening kunnen beschikken. De bewindvoerder mag tussentijds (delen van) het vermogen aan het (klein)kind ter beschikking stellen. Het bewind op dit gedeelte van het vermogen wordt dan beëindigd. 

Het (klein)kind mag bezwaar maken tegen het bewind. Voorwaarde is dat het (klein)kind meerderjarig is en het bewind minimaal 5 jaar heeft gelopen. De rechter bepaalt vervolgens of het (klein)kind het geld zelf kan beheren. De stap naar de rechter is dus noodzakelijk. 

Zodra het (klein)kind 18 jaar is moet de bewindvoerder jaarlijks, binnen 2 maanden na de start van het nieuwe kalenderjaar, het (klein)kind informeren over het saldo op de Royaal Rekening en de gegevens verschaffen die nodig zijn voor de belastingaangifte. Vanaf 18 jaar valt het spaargeld, ondanks het bewind hierop, in box 3 van het vermogen van het (klein)kind. Tot 18 jaar telt het bedrag mee in het vermogen van de wettelijke vertegenwoordigers van het (klein)kind.

Geen probleem, deze blijft voor u gewoon bestaan!

Bekijk hier de meest actuele rentepercentages voor de Royaal Rekening. Op de Royaal Rekening ontvangt u zowel een basisrente als een bonusrente (indien van toepassing). De rente storten we elk kwartaal op de rekening. De rente geldt voor de saldoklasse € 0 tot en met € 1.000.000. Boven de genoemde saldoklasse wordt geen rente vergoed.

Toelichting bonusrente

De bonusrente wordt berekend over het saldo van het spaargeld dat een heel kwartaal op de spaarrekening staat. De bedragen die in de loop van het kwartaal ingelegd worden en tot het eind van het kwartaal op de rekening blijven staan tellen ook mee bij de berekening van de bonusrente. De rente storten we elk kwartaal op de rekening. Over het bedrag dat u opneemt gedurende het lopende kwartaal ontvangt u alleen de basisrente. 

De bewindvoerder kan de Royaal Rekening altijd beëindigen. Het (klein)kind (begunstigde) kan de Royaal Rekening op zijn vroegst beëindigen wanneer de bewindtermijn is verstreken. De bewindtermijn staat vastgelegd in de Akte van Schenking en Bewind. Aan het beëindigen van de Royaal Rekening zijn geen kosten verbonden. 

Alle voorwaarden vindt u in onze voorwaarden Royaal Rekening .

Uw geld is beschermd door de Nederlandse Depositogarantie.

Uw geld op rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V. wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot € 100.000. Deze bescherming geldt per persoon en is van toepassing op het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO bank. Daar hoeft u niets voor te doen. 

Lees hier meer over de Nederlandse Depositogarantie.

Spaar Deposito met looptijd 4 en 6 jaar

De Spaar Deposito’s met looptijd 4 en 6 jaar kunt u niet meer aanvragen.

Geen probleem, uw Spaar Deposito loopt gewoon door tot de afgesproken einddatum.

Als de looptijd van uw Spaar Deposito voorbij is, wordt het bedrag overgemaakt naar uw tegenrekening.

U kunt uw Spaar Deposito niet zomaar beëindigen wanneer hier nog geld op staat. U zult het geld in dit geval eerst moeten opnemen. Vaak betaalt u hier een boete over. Lees hier meer over in onze voorwaarden.

Staat er geen geld meer op uw Spaar Deposito? Dan kunt u dit kosteloos beëindigen. U kunt dit eenvoudig online doen via opzeggen van een spaarrekening

U kunt niet opnieuw inleggen op uw Spaar Deposito.

Alle voorwaarden vindt u in onze voorwaarden Spaar Deposito .

De belangrijkste wijzigingen in voorwaarden per 1 januari 2020 zijn:

  • Inlegstop: als bank kunnen we (tijdelijk) een inlegstop hanteren. Tijdens de inlegstop kunt u geen geld inleggen op uw Spaar Deposito rekening. Er verandert niets voor het geld dat al op de rekening staat (de lopende deposito’s). Als we de inlegstop opheffen dan kunt u weer inleggen.
  • Geen maandrente: we bieden alleen nog Spaar Deposito’s aan met een jaarlijkse rente-uitkering.
  • Geen rente-op-rente: we bieden alleen nog Spaar Deposito’s aan waarbij de rente standaard wordt uitgekeerd op uw tegenrekening. De tegenrekening is de rekening die u zelf opgegeven heeft, bijvoorbeeld uw betaalrekening.
  • Spaar Deposito’s zijn alleen bedoeld voor particulieren en particuliere pensioen bv’s. Verenigingen, stichtingen en ondernemingen kunnen geen Spaar Deposito meer openen.

Uw geld is beschermd door de Nederlandse Depositogarantie.

Uw geld op rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V. wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot € 100.000. Deze bescherming geldt per persoon en is van toepassing op het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO bank. Daar hoeft u niets voor te doen. 

Lees hier meer over de Nederlandse Depositogarantie.