Rente

Bent u benieuwd naar de huidige rente van uw betaalrekening of spaarrekening? Bekijk hieronder de actuele rentes.

 

Negatieve rente

Vanaf 1 juli 2021 geldt voor u negatieve rente als u op al uw betaal- en spaarrekeningen opgeteld meer dan € 150.000 heeft staan. We bepalen in welke saldoklasse(n) u valt, door de saldo’s van al uw betaal- en spaarrekeningen bij elkaar op te tellen. U betaalt negatieve rente over het gedeelte boven de € 150.000. Bij een gezamenlijke rekening telt het saldo gedeeltelijk mee. Heeft u bijvoorbeeld een gezamenlijke rekening met uw partner? Dan telt het saldo van deze rekening voor 50% mee voor uw totaalsaldo.

Saldoklasse (totaalsaldo betaal‑ en spaarrekeningen)* Rente*
€ 0 t/m € 100.000 0%
€ 100.000 t/m € 150.000 0%
Vanaf € 150.000 -0,50%

*Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen. De rente is op jaarbasis.

Let op: Vanaf 1 januari 2022 verlagen we de grens waarboven u negatieve rente betaalt. Lees hier meer over deze verlaging.

Spaarrekeningen

Spaarrekening Maximale rente Basisrente Bonusrente
Vermogens Spaarrekening* 0,00% 0,00% 0,00%
Direct Sparen 0,00% 0,00% n.v.t.
Direct Kwartaal Sparen* 0,00% 0,00% 0,00%
Beleggers Spaarrekening 0,00% 0,00% n.v.t.
KinderToekomst Spaarrekening 0,15% 0,15% 0,00%
KinderBonus Sparen** n.v.t. 0,00% 5,00% ***
Royaal Rekening**** 0,05% 0,00% 0,05%

Rente voor de spaarrekeningen van ABN AMRO MeesPierson vindt u hier.

*Deze spaarrekening is sinds augustus 2021 niet meer te openen.
**Deze spaarrekening is sinds juni 2013 niet meer te openen.
***Deze bonusrente krijgt het kind maximaal 4 keer: als het 5, 10, 15 en 18 jaar is geworden.
****Deze spaarrekening is sinds september 2018 niet meer te openen.

De rentes gelden vanaf 1 april 2020 .

Sparen met vaste rente

Spaarrekening Rente Looptijd
Spaar Deposito 0,05% 10 jaar vast

De rentes gelden vanaf 12 maart 2020 en zijn gebaseerd op rente op jaarbasis.