Spaargeld belast in box 3

Hoeveel belasting betaalt u in box 3?

U kunt elk jaar vanaf 1 maart belastingaangifte doen voor de inkomstenbelasting. Ook spaargeld boven een bepaalde grens is belast, namelijk in box 3. De belasting die u hierover betaalt, wordt berekend over een 'forfaitair’ (lees: vast) rendement'. In dit blog leest u hoe dit werkt en hoe u berekent hoeveel belasting u moet betalen.

 

Box 3: sparen en beleggen

In box 3 betaalt u belasting over inkomsten die niet in box 1 en 2 vallen. In box 1 betaalt u belasting over het inkomen uit werk en woning. Uw salaris bijvoorbeeld, of het bezit van uw eigen woning. Heeft u ’aanmerkelijk belang’ in een onderneming, zoals een bv (kortweg bij een belang van minimaal 5%)? Dan betaalt u in box 2 belasting over het voordeel dat u hiervan heeft. De Belastingdienst noemt dit inkomen uit aanmerkelijk belang. Tot slot wordt in box 3 uw vermogen belast. Denk hierbij onder andere aan spaargeld, effecten of een tweede huis. Heeft uw minderjarige kind spaargeld en beleggingen? Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst die bij uw eigen vermogen in box 3 optelt voor de berekening van de belasting.

Spaargeld of beleggingen waarover u geen belasting betaalt

Over het eerste deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen. De Belastingdienst noemt dat 'heffingsvrij vermogen'. Als u over 2020 aangifte doet, is het heffingvrije vermogen € 30.846. Heeft u een fiscale partner? Dan is de vrijstelling voor uw gezamenlijk vermogen € 61.692. Ook schulden boven € 3.100, zoals bepaalde leningen, mag u van de Belastingdienst op uw vermogen in mindering brengen. Voor fiscale partners is de grens € 6.200. Maar over welk vermogen betaalt u nu eigenlijk belasting in box 3? Trek altijd eerst schulden boven de € 3.100 (€ 6.200 bij fiscale partners) van uw vermogen af. Vervolgens haalt u daar het heffingvrije vermogen van af.

Wat betaalt u over 2020?

De Belastingdienst gaat ervan uit dat mensen met een groter vermogen ook een hoger rendement behalen. De achterliggende gedachte is dat bij grotere vermogens men in theorie meer zou kunnen beleggen, afgezien van de vraag of dat in uw situatie verstandig is. Het uitgangspunt van de Belastingdienst is dat over een deel van het vermogen 0,07% rendement wordt berekend en over een deel 5,28%. Hoe hoger het vermogen, hoe meer wordt gerekend met het percentage van 5,28%. Bekijk onderstaand schema voor de precieze verdeling.

Vermogen box 3 boven heffingsvrij vermogen Weging laag rendement Weging hoog rendement Gewogen gemiddelde
Tot en met € 72.797 67% x 0,07% 33% x 5,28% 1,789%
€ 72.798 t/m € 1.005.572 21% x 0,07% 79% x 5,28% 4,185%
Boven € 1.005.573 0% x 0,07% 100% x 5,28% 5,28%

Belastingvriendelijk sparen

U kunt uw vermogen ook belastingvriendelijk opbouwen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvullen van uw pensioen. Bij banksparen betaalt u geen vermogensrendementsheffing over het geld op uw bankspaarrekening. De belasting betaalt u pas als u het geld laat uitkeren. Dat kan financieel gunstig zijn. Belastingvriendelijk kan overigens samen gaan met milieuvriendelijk door bijvoorbeeld groen beleggen.

Groen beleggen is een vorm van duurzaam beleggen. U krijgt dan een vrijstelling in box 3 en mogelijk extra heffingskorting. Lees meer over groene beleggingen op de website van de Belastingdienst. Ten slotte kan het in uw voordeel werken om uw spaargeld te schenken. Door slim om te gaan met de regels van de schenkbelasting zorgt u ervoor dat de ontvangers van uw schenking minder of geen schenkbelasting betalen. Natuurlijk moet u het geld van de schenkingen wel kunnen missen. Lees meer over sparen en schenken.

Andere suggesties voor u

Is sparen alleen nog geschikt voor vermogensgroei?

Vroeger spaarden we met z’n allen om ons vermogen te laten groeien, tegenwoordig zijn andere keuzes wellicht interessanter. We leggen uit waarom Vermogensbeheer interessant kan zijn als u meer dan € 50.000 spaargeld heeft.

Schenken op papier en box 3

De schenking op papier heeft voor de inkomstenbelasting gevolgen in box 3. Daar is de laatste tijd veel over te doen geweest. Er zou een nieuw stelsel komen voor box 3, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Wat is nu de stand van zaken?

Hoeveel wordt mijn spaargeld minder waard?

U wilt uw vermogen graag behouden en zet uw vermogen daarom veilig op een spaarrekening. Door de lage spaarrente kan uw vermogen dan minder waard worden. Maar hoe zit dat precies? En wat kunt u doen om dit tegen te gaan?