Groen sparen

Sparen bij een groene bank

Wilt u graag sparen bij een groene bank? Denk dan ook aan sparen bij ABN AMRO. Want wist u dat wij in de top 10% duurzaamste banken van de wereld staan? We werken bijvoorbeeld hard aan het energiezuinig maken van alle woningen en kantoren die we helpen financieren. En zetten ons volop in voor een circulaire economie, waarbij bewuster en efficiënter met grondstoffen wordt omgegaan. In dit blog leest u meer over onze duurzame activiteiten en ambities.
 

Top 10% duurzame banken

Duurzaamheid staat bij ABN AMRO hoog op de agenda omdat een groot bedrijf een maatschappelijke plicht heeft om hieraan bij te dragen. En dit heeft resultaat want volgens de Dow Jones Sustainability index behoort ABN AMRO inmiddels tot de top 10% duurzaamste banken wereldwijd. Deze Dow Jones Sustainability index is een belangrijke wereldwijd gehanteerde index en geeft aan hoe duurzaam een bedrijf is. Vooral bij impact measurement (het bepalen van de gevolgen van een actie) en mensenrechten scoort ABN AMRO hoger dan de gemiddelde bank. Ook krijgen we een hoge waardering voor ons milieubeleid.

Missie 2030

Een mooi voorbeeld van ons duurzame milieubeleid is de Missie 2030 van augustus 2017. Deze missie houdt in dat alle woningen en kantoren met een ABN AMRO financiering in het jaar 2030 gemiddeld een energielabel A moeten hebben. Bijvoorbeeld met goede isolatie, dubbel glas of zonnepanelen.

Waarom Missie 2030?
40% van de totale CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig van gebouwen en huizen. ABN AMRO financiert ruim 10% van deze gebouwen en huizen, die ongeveer 6 megaton COper jaar uitstoten. Door deze CO2-uitstoot drastisch terug te dringen, kunnen we de uitstoot in Nederland met ongeveer 2 megaton verminderen. Dit is gelijk aan de uitstoot van bijna 800.000 personenauto’s per jaar. Samen met onze klanten kunnen we dus een flinke impact maken.

Circulaire economie

Behalve met de Missie 2030, willen we hard werken aan een circulaire economie. Hierbij wordt bewuster en efficiënter met grondstoffen omgegaan. En dat gaat goed: in januari kregen we tijdens het Wereld Economic Forum een prijs voor onze voorbeeldrol op het gebied van circulaire economie. Zo zijn bijvoorbeeld alle materialen van het paviljoen de Circl aan de Zuidas in Amsterdam oneindig te recyclen en is alle energie van dit gebouw afkomstig van hernieuwbare of duurzame bronnen. Maar de ambitie is groter. Doel is dat al onze kantoren in 2020 volledig klimaatneutraal zijn. Ook willen we in 2020 samen met onze klanten voor minimaal 1 miljard aan circulaire bedrijfsmiddelen (zoals machines, gereedschap en transportmiddelen) financieren.

Groen Sparen

Liever sparen op een speciale groen spaarrekening? Tot voor kort konden spaarders bij ABN AMRO Groenbank voor een groendeposito terecht bij Moneyou. In augustus 2020 is gemeld dat Moneyou stopt met het grootse deel van haar activiteiten. Het is daardoor niet meer mogelijk om via Moneyou een nieuw groendeposito te openen. In de loop van 2021 zal ABN AMRO een nieuw groendeposito aanbieden via de ABN AMRO website.

Duurzaam beleggen

Beleggen met meer aandacht voor mens, milieu en maatschappij? Bij ABN AMRO kunt u duurzaam beleggen, waarbij goed gekeken wordt naar de gevolgen van de belegging op het gebied van milieu, mensenrechten en onderwijs. Bovendien leveren duurzame bedrijven vaak goede rendementen omdat het doorgaans vooruitstrevende bedrijven zijn. En zijn ze op zoek naar innovaties om mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor te zijn. Maar let op: beleggen heeft altijd risico's. Beleg daarom alleen met geld dat u niet direct nodig heeft.