Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Pensioenaanvulling

Informatie en voorwaarden

Met Pensioenaanvulling spaart u voor aanvullend pensioen op een geblokkeerde bankspaarrekening met een variabele rente. Zo komt u in de tussentijd ook niet in de verleiding om geld op te nemen. Het bedrag dat u jaarlijks stort mag u bij uw belastingaangifte aftrekken tot maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte.

 

Zo werkt Pensioenaanvulling

Pensioenaanvulling is een bankspaarproduct. U bouwt fiscaal voordelig een vermogen op. Het is een geblokkeerde spaarrekening. Het vermogen moet gebruikt worden om een aanvullend pensioen te kopen.

Hoe kan ik het regelen

U kunt jaarlijks uw jaarruimte storten. De jaarruimte is het bedrag dat u elk jaar in aftrek kunt brengen op uw inkomen als u een tekort aan pensioenopbouw heeft. Heeft u de afgelopen jaren uw jaarruimte niet benut, dan kunt u uw reserveringsruimte benutten. De reserveringsruimte is de jaarruimte van de afgelopen 10 jaren die u niet heeft gebruikt. U kunt het bedrag direct op uw Pensioenaanvullingrekening storten. 

Bereken uw jaarruimte

Met het geld koopt u een periodieke uitkering aan bij ABN AMRO of een andere bank of verzekeraar. U kunt ook verder sparen tot en met 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Gebruikt u het geld niet voor de periodieke pensioenuitkeringen, dan betaalt u belasting en sociale premies over het opgenomen bedrag én een boete aan de Belastingdienst (zie daarvoor de Productwijzer ).

Bij ABN AMRO bieden we Leefrente aan voor een periodieke uitkering.

Voor het aanvragen van Pensioenaanvulling heeft u een ABN AMRO bankrekening nodig. Heeft u deze al?

Pensioenaanvulling kunt u zelf eenvoudig online afsluiten in 4 stappen:

 1. Een kennistest om er zeker van te zijn dat u voldoende met het product bekend bent om het af te sluiten.
 2. Toevoegen van opgebouwd vermogen, zoals jaar- of reserveringsruimte, banksparen bij een andere bank, lijfrente bij een verzekeraar, stakingswinst of oudedagsvoorziening. Dit kan geld van binnen of buiten ABN AMRO zijn.
 3. Betaalrekening koppelen.
 4. Voorwaarden ontvangen, lezen en digitaal ondertekenen.

Vraag Pensioenaanvulling aan

Pensioenaanvulling is bedoeld om extra pensioen op te bouwen. Als u langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt bent, kunt u mogelijk tussentijds geld opnemen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden:

 • U heeft een doktersverklaring nodig waaruit blijkt dat u niet in staat bent te werken. Het gaat dan om het werk dat u verrichtte tot het moment dat u arbeidsongeschikt werd. Let op: de medische reden mag niet in deze doktersverklaring genoemd worden.
 • U bent vermoedelijk in de 12 maanden na de afgifte van deze doktersverklaring ook niet in staat om werkzaamheden te verrichten. Dit is opgenomen in de doktersverklaring.
 • Als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid heeft u aantoonbaar niet het inkomen dat u had voordat u arbeidsongeschikt werd.
 • Het bedrag dat u opneemt mag u zelf kiezen, maar het mag niet meer zijn dan het fiscaal toegestane bedrag. U heeft een verklaring van de Belastingdienst nodig als u meer wilt opnemen. Uit die verklaring moet blijken welk bedrag u op mag nemen.
 • De (gedeeltelijke) afkoop moet plaatsvinden vóór uw AOW-leeftijd.
 • De (gedeeltelijke) afkoop wordt in één keer uitgekeerd.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u via het formulier de aanvraag starten. Zie voor meer informatie de productvoorwaarden .

Een scheiding heeft invloed op uw pensioen.

Bij een scheiding moeten u en uw ex-partner het opgebouwde extra pensioen verdelen. U maakt met uw ex-partner afspraken over de verdeling van het vermogen. Het bedrag op de Pensioenaanvulling valt hier ook onder. Het bedrag op uw rekening of een deel ervan kunt u aan uw ex-partner toewijzen. Deze verdeling neemt u op in het echtscheidingsconvenant. Er zijn dan 3 mogelijkheden:

 1. Uw ex-partner opent een eigen Pensioenaanvulling en laat het toegekende saldo van Pensioenaanvulling via een waardeoverdracht overboeken.
 2. Uw ex-partner mag en wil het toegekende saldo laten uitbetalen en opent hiervoor een eigen Leefrente. Het toegekende saldo kan hier naartoe worden overgeboekt via een waardeoverdracht.
 3. Uw ex-partner kan ervoor kiezen om door te gaan met de opbouw of de periodieke uitkeringen bij een andere bank of verzekeringsmaatschappij. Uw ex-partner betaalt hiervoor administratiekosten.

Om dit te regelen maakt u een afspraak met een medewerker bij de bank.

Maak een afspraak

Bij overlijden gaat het vermogen in Pensioenaanvulling nooit verloren. Het gespaarde bedrag gaat naar uw erfgenaam of erfgenamen. Zij moeten dit bedrag gebruiken om een nabestaandenuitkering te kopen.

Als u overlijdt, kunnen uw nabestaanden dit via onze website melden. We informeren hen over de stappen die ze moeten nemen en welke documenten wij nodig hebben om de melding correct te verwerken. Meer informatie hierover kunt u nalezen op onze informatiepagina.

Wilt u meer weten? Lees dan de productwijzer

Verhuist u tijdens de looptijd van uw Pensioenaanvulling naar het buitenland? Het opgebouwde bedrag kan op de rekening blijven staan. Op de einddatum kunt u van het bedrag periodieke uitkeringen kopen bij een bank of verzekeraar in Nederland. Dat kan alleen als het land waarin u woont een SEPA (Single Euro Payments Area) land is. Goed om te weten: in deze landen gelden speciale belastingregels die per land verschillen. Neem daarvoor contact op met uw belastingadviseur. 

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen als u naar het buitenland verhuist? Lees onze informatiepagina over wonen en werken in het buitenland.

Wil u het bedrag overbrengen naar een andere bank of verzekeringsmaatschappij? Dan zijn er 2 mogelijke situaties:

 • U doet dat in of na het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Dan betaalt u geen kosten voor de waardeoverdracht.
 • U zit nog voor het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt. Dan betaalt u € 150 administratiekosten. 

Heeft u een klein bedrag op uw Pensioenaanvulling en wilt u dit afkopen? Dan hoeft u waarschijnlijk geen revisierente te betalen. Het maximumbedrag waarvoor dit geldt kan per jaar verschillen. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl .

Voor afkoop kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Wilt u het geld op uw Pensioenaanvulling in één keer opnemen? Dit heet afkoop. Het is mogelijk, maar meestal niet gunstig.

Het is belangrijk dat u hier goed over nadenkt, omdat er afkoopkosten aan verbonden zijn. Bovendien betaalt u belasting en mogelijk een boete aan de Belastingdienst over het afkoopbedrag. Dat komt doordat u de inleg van uw inkomen heeft afgetrokken. Bij afkoop krijgt u dus veel minder uitgekeerd dan wat er op dit moment op uw rekening staat.

Overweegt u geld op te nemen, maak dan een afspraak.

 

Variabele rente

De rente die u krijgt op uw ABN AMRO Pensioenaanvulling is variabel. Dat betekent dat de rente hoger en lager kan worden. We schrijven de rente ieder jaar op 1 januari bij op uw Pensioenspaarrekening. Het gaat dan om de rente over het afgelopen jaar.

De variabele rente is nu 1,90% (op jaarbasis).

Inzicht in vermogen

U kunt uw spaarsaldo altijd online inzien via Internet Bankieren. Heeft u geen Internet Bankieren? Dan ontvangt u jaarlijks een schriftelijk overzicht. 

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Pensioenaanvulling?
 • U wilt graag extra pensioen opbouwen zodat u later ook leuke dingen kunt blijven doen. 
 • U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en kunt uw jaarruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U kunt uw reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U heeft al voor een aanvullend pensioen gespaard, bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling en u wilt het bedrag overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO. 
 • U bent zelfstandig ondernemer en u wilt graag (met uw oudedagsreserve en/of stakingswinst) inkomen voor later opbouwen.
 • U bent een DGA en wilt uw oudedagsverplichting overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO.
 • U wilt eerder stoppen met werken.

Voor wie is Pensioenaanvulling minder geschikt?

 • U kunt uw geld niet voor langere tijd missen of u heeft het geld mogelijk op korte termijn nodig om van te leven.
 • U heeft geen fiscaal pensioentekort. U heeft geen jaar- of reserveringsruimte.
 • U heeft geen tekort aan inkomen na pensionering.
 • U wilt vrij over uw geld kunnen beschikken, nu en/of na pensionering.
Wat houdt Pensioenaanvulling in?
 • Pensioenaanvulling is een geblokkeerde rekening. Het is bestemd voor uw pensioen. U kunt het geld wel opnemen, maar dat is meestal financieel niet slim.
 • Het geld is bedoeld als reservering voor een pensioeninkomen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk met ABN AMRO Leefrente. Maar u kunt ook bij iedere andere aanbieder een pensioeninkomen kopen.
 • U kunt Pensioenaanvulling vanaf uw AOW-leeftijd laten uitkeren. U kunt tot 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd fiscaal vriendelijk starten met de uitkering.
 • Over het pensioeninkomen betaalt u belasting.
Wat is het verschil tussen banksparen en gewoon sparen?

Met Pensioenaanvulling spaart u voor (extra) pensioen op een geblokkeerde rekening. Dat heet banksparen, ofwel fiscaal sparen. De belangrijkste verschillen met ‘gewoon’ sparen zijn:

 • Bij banksparen staat uw geld vast tot uw AOW-leeftijd, op een gewone spaarrekening kiest u zelf wanneer u het geld opneemt.
 • Op een gewone spaarrekening kunt u voor elk doel sparen, bij banksparen spaart u voor een aanvulling op uw pensioen.
 • Mogelijk belastingvoordeel bij banksparen; u kunt uw inleg (maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte) aftrekken in uw belastingaangifte en betaalt geen vermogensrendementsheffing over uw geld op een bankspaarrekening. Bij een gewone spaarrekening is de inleg niet aftrekbaar en betaalt u vermogensrendementsheffing als u meer dan € 50.650 (2022) aan spaargeld heeft.
Wat is het belastingvoordeel van Pensioenaanvulling?
 • U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, bij uw belastingaangifte aftrekken van uw inkomen in box 1. 
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel. Let op: mogelijk is het nu aftrekken van de belasting in een lagere schaal nadelig als straks de uitkeringen in een hogere schaal vallen.  
 • U betaalt over het bedrag dat u heeft opgebouwd met de ABN AMRO Pensioenaanvulling geen vermogensrendementsheffing in box 3.
Pensioenspaarrekening met variabele rente

U krijgt altijd een spaarrekening met variabele rente. Dit is de rekening waar u uw geld naar overmaakt.

U ontvangt een variabele rente over het geld dat op deze spaarrekening staat. De hoogte van de rente is afhankelijk van de marktrente. De rente wordt ieder jaar op 1 januari bijgeschreven op uw rekening.

Wat zijn de kosten van Pensioenaanvulling?

Afhandelingskosten

U betaalt bij het openen onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten in rekening te brengen voor het openen van de rekening.

Online € 40

Voor het overboeken van het saldo naar een andere bank of verzekeraar brengen wij € 150 in rekening.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Pensioenaanvulling?

 • U wilt graag extra pensioen opbouwen zodat u later ook leuke dingen kunt blijven doen. 
 • U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en kunt uw jaarruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U kunt uw reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U heeft al voor een aanvullend pensioen gespaard, bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling en u wilt het bedrag overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO. 
 • U bent zelfstandig ondernemer en u wilt graag (met uw oudedagsreserve en/of stakingswinst) inkomen voor later opbouwen.
 • U bent een DGA en wilt uw oudedagsverplichting overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO.
 • U wilt eerder stoppen met werken.

Voor wie is Pensioenaanvulling minder geschikt?

 • U kunt uw geld niet voor langere tijd missen of u heeft het geld mogelijk op korte termijn nodig om van te leven.
 • U heeft geen fiscaal pensioentekort. U heeft geen jaar- of reserveringsruimte.
 • U heeft geen tekort aan inkomen na pensionering.
 • U wilt vrij over uw geld kunnen beschikken, nu en/of na pensionering.

Wat houdt Pensioenaanvulling in?

 • Pensioenaanvulling is een geblokkeerde rekening. Het is bestemd voor uw pensioen. U kunt het geld wel opnemen, maar dat is meestal financieel niet slim.
 • Het geld is bedoeld als reservering voor een pensioeninkomen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk met ABN AMRO Leefrente. Maar u kunt ook bij iedere andere aanbieder een pensioeninkomen kopen.
 • U kunt Pensioenaanvulling vanaf uw AOW-leeftijd laten uitkeren. U kunt tot 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd fiscaal vriendelijk starten met de uitkering.
 • Over het pensioeninkomen betaalt u belasting.

Wat is het verschil tussen banksparen en gewoon sparen?

Met Pensioenaanvulling spaart u voor (extra) pensioen op een geblokkeerde rekening. Dat heet banksparen, ofwel fiscaal sparen. De belangrijkste verschillen met ‘gewoon’ sparen zijn:

 • Bij banksparen staat uw geld vast tot uw AOW-leeftijd, op een gewone spaarrekening kiest u zelf wanneer u het geld opneemt.
 • Op een gewone spaarrekening kunt u voor elk doel sparen, bij banksparen spaart u voor een aanvulling op uw pensioen.
 • Mogelijk belastingvoordeel bij banksparen; u kunt uw inleg (maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte) aftrekken in uw belastingaangifte en betaalt geen vermogensrendementsheffing over uw geld op een bankspaarrekening. Bij een gewone spaarrekening is de inleg niet aftrekbaar en betaalt u vermogensrendementsheffing als u meer dan € 50.650 (2022) aan spaargeld heeft.

Wat is het belastingvoordeel van Pensioenaanvulling?

 • U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, bij uw belastingaangifte aftrekken van uw inkomen in box 1. 
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel. Let op: mogelijk is het nu aftrekken van de belasting in een lagere schaal nadelig als straks de uitkeringen in een hogere schaal vallen.  
 • U betaalt over het bedrag dat u heeft opgebouwd met de ABN AMRO Pensioenaanvulling geen vermogensrendementsheffing in box 3.

Pensioenspaarrekening met variabele rente

U krijgt altijd een spaarrekening met variabele rente. Dit is de rekening waar u uw geld naar overmaakt.

U ontvangt een variabele rente over het geld dat op deze spaarrekening staat. De hoogte van de rente is afhankelijk van de marktrente. De rente wordt ieder jaar op 1 januari bijgeschreven op uw rekening.

Wat zijn de kosten van Pensioenaanvulling?

Afhandelingskosten

U betaalt bij het openen onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten in rekening te brengen voor het openen van de rekening.

Online € 40

Voor het overboeken van het saldo naar een andere bank of verzekeraar brengen wij € 150 in rekening.

Wat zijn de voorwaarden van Pensioenaanvulling?

Bekijk onze voorwaarden:

Algemene voorwaarden Pensioenaanvulling
Aanvullende voorwaarden Pensioenspaarrekening
Productwijzer Pensioenaanvulling

Heeft u Pensioenaanvulling afgesloten na 2013 en vóór 17 oktober 2019? Dan gelden deze voorwaarden:

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variable rente