Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Jaarruimte berekenen

Om te kunnen profiteren van belastingvoordeel, moet u voordat u inlegt eerst uw jaarruimte berekenen. Uw jaarruimte is het maximumbedrag dat u in een bepaald jaar van de Belastingdienst op uw pensioenrekening mag storten met belastingvoordeel. Bereken binnen 10 minuten uw jaarruimte. 

Dit heeft u nodig om uw jaarruimte te berekenen

Voor het bereken van uw jaarruimte, wordt er gekeken naar uw jaarsalaris van het jaar ervoor.

 • Ga naar  Mijn Belastingdienst en log in met uw DigiD.
 • Klik op ‘Inkomstenbelasting', kies het meest recente belastingjaar en download vervolgens de aangifte.
 • In deze aangifte staat ‘Inkomsten uit loondienst’. Hieronder staat onder andere uw werkgever en ‘Loon’. U kunt het bedrag dat onder loon staat overnemen. 

Het kan zijn dat u nog andere inkomsten heeft. Hier staan wat voorbeelden: 

 • Inkomsten uit uw werk als zzp'er
 • Pensioen en andere uitkeringen 

 • Inkomsten uit overig werk 

 • Inkomsten uit het beschikbaar stellen van bezittingen aan eigen bv of aan een onderneming van een fiscaal partner 

 • Ontvangen partneralimentatie  

 

Zo vindt u wat uw overige inkomsten van het vorige jaar waren:

 • Ga naar  Mijn Belastingdienst  en log in met uw DigiD.
 • Klik op ‘Inkomstenbelasting', kies het meest recente belastingjaar en download vervolgens de aangifte.
 • De hierboven genoemde inkomsten staan apart vermeld op uw aangifte. Als deze inkomsten niet op uw aangifte staan, heeft u ze niet ontvangen en hoeft u ze ook niet mee te nemen in de jaarruimte berekening.
 • Had u inkomsten uit uw werk als zzp’er? Neem dat het bedrag naast ‘Fiscalewinstberekening’ over.

De Factor A is het bedrag waarmee uw pensioen is gestegen in een kalenderjaar. U vindt uw Factor A op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). U ontvangt uw UPO jaarlijks van uw pensioenuitvoerder.

Heeft u vorig jaar geen pensioen opgebouwd? Dan vult u bij het berekenen van uw jaarruimte bij Factor A het getal 0 in.

Had u vorig jaar meerdere werkgevers? Tel dan de Factor A's van uw verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar op. 


Zo vindt u uw huidige pensioenuitvoerder

 • Ga naar Mijn Pensioenoverzicht en log in met uw DigiD.
 • Check het overzicht van uw pensioenuitvoerders en vul een paar vragen in.
 • U ziet direct het verwachte pensioenbedrag dat u (straks) ontvangt. Klik op ‘Download Pensioenoverzicht’ en kies bijvoorbeeld voor ‘Nederlandse PDF’.
 • In het document dat u gedownload heeft, staan onder ‘Pensioen bij pensionering’ uw huidige en eventueel eerdere pensioenuitvoerder(s).
 • Voor uw huidige (actieve) pensioenuitvoerder staat een blauwe stip.

Zo vindt u uw UPO

 • Ga naar de website van uw huidige pensioenuitvoerder en log in met uw DigiD.
 • Vaak staat uw UPO bij de documenten.
 • Download de UPO. De meeste werkgevers verzenden deze vanaf juli.

Zo vindt u uw Factor A (pensioenaangroei)

 • Vaak ontvangt u uw UPO halverwege het jaar.
 • Ga naar de laatste pagina.
 • Neem het bedrag over achter ‘Pensioenaangroei factor A’.

Heeft u vorig jaar al geld ingelegd op een ABN AMRO Pensioenaanvulling of op een andere spaar- of beleggingsrekening voor uw pensioen? Tel de bedragen van wat u extra heeft gespaard voor uw pensioen bij elkaar op.

We gebruiken de persoonsgegevens die u invult alleen om de berekening voor u te kunnen maken. Meer weten over hoe we omgaan met persoonsgegevens? U leest het in onze privacyverklaring.

Extra pensioen opbouwen met pensioensparen

Met pensioensparen via ABN AMRO Pensioenaanvulling spaart u zelf voor extra pensioen, met mogelijk belastingvoordeel. Zo kunt u straks ook genieten van het leven. Zet nu de eerste stap voor een goed pensioen.