Man en vrouw onderzoeken aanvullend pensioen op laptop

Pensioenaanvulling

Banksparen voor extra pensioen

Variabele rente
0,30%
 • Lage online afsluitkosten
 • Inleg mogelijk aftrekbaar bij uw belastingaangifte
 • Gratis oriëntatiegesprek

Extra pensioen opbouwen?

Hoeveel geld u na uw pensionering nodig heeft, is lastig te bepalen. Vaak is uw AOW-uitkering en werkgeverspensioen samen niet voldoende. U heeft dan een pensioentekort of pensioengat. Met Pensioenaanvulling kunt u dit binnen de fiscale grenzen aanvullen door te banksparen voor extra pensioen.

Met mogelijk belastingvoordeel

U spaart voor aanvullend pensioen op een geblokkeerde bankspaarrekening met een variabele rente. Zo komt u in de tussentijd ook niet in de verleiding om geld op te nemen. Het bedrag dat u jaarlijks stort mag u bij uw belastingaangifte aftrekken tot maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte.

Waarom aanvullend pensioen opbouwen bij ABN AMRO?

Lage kosten bij online afsluiten

Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening. Dit is eenmalig € 40 .

Inleg mogelijk aftrekbaar

U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, aftrekken bij uw belastingaangifte.

Gratis oriëntatiegesprek

Kijkt u liever samen met een specialist naar uw situatie? Dat kan tijdens een gratis oriëntatiegesprek.
Pensioen
Een stel maakt op de laptop een berekening van hun jaarruimte

Jaarruimte gebruiken

Het maximale bedrag dat u dit jaar met belastingaftrek voor aanvullend pensioen mag sparen kunt u zelf berekenen. Het bestaat uit uw jaarruimte over 2022 en uw niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. U kunt jaarlijks uw jaarruimte zelf via Internet Bankieren inleggen of bijstorten. U kunt daarbij kiezen of u dit in één keer inlegt of verspreidt over het jaar.

Start in 3 stappen met aanvullend pensioen opbouwen

icoon

Jaarruimte berekenen

Door uw jaar- en/of reserveringsruimte te berekenen, weet u hoeveel u kunt inleggen.

icoon

Bankspaarrekening openen

U opent gemakkelijk een bankspaarrekening en kunt dan direct geld storten.

icoon

Periodiek bijstorten

Door binnen de fiscale grenzen periodiek bij te storten, zorgt u voor constante aanvulling.

Start in 3 stappen met aanvullend pensioen opbouwen

icoon

Jaarruimte berekenen

Door uw jaar- en/of reserveringsruimte te berekenen, weet u hoeveel u kunt inleggen.

icoon

Bankspaarrekening openen

U opent gemakkelijk een bankspaarrekening en kunt dan direct geld storten.

icoon

Periodiek bijstorten

Door binnen de fiscale grenzen periodiek bij te storten, zorgt u voor constante aanvulling.

Een vrouw berekent hoeveel pensioen zij heeft opgebouwd

Voorbeeldsituatie

Stel, u bent 35 jaar (uw AOW-leeftijd is dan 69 jaar) en u heeft voldoende geld over om iedere maand  100 opzij te zetten als aanvulling op uw pensioen.

U heeft dan bij het bereiken van uw AOW-leeftijd in totaal  42.330 gespaard, wat betekent dat u vanaf dat moment 10 jaar lang iedere maand  370 bruto extra ontvangt als aanvulling op uw pensioen.

Hoe eerder u begint, hoe meer u voor uw pensioen kunt sparen

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Pensioenaanvulling?
 • U wilt graag extra pensioen opbouwen zodat u later ook leuke dingen kunt blijven doen. 
 • U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en kunt uw jaarruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U kunt uw reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U heeft al voor een aanvullend pensioen gespaard, bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling en wilt het bedrag overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO. 
 • U bent zelfstandig ondernemer en u wilt graag (met uw oudedagsreserve en/of stakingswinst) inkomen voor later opbouwen.
 • U bent een DGA en wilt uw oudedagsverplichting overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO.
 • U wilt eerder stoppen met werken.

 

Voor wie is Pensioenaanvulling minder geschikt?

 • U kunt uw geld niet voor langere tijd missen of u heeft het geld mogelijk op korte termijn nodig om van te leven.
 • U heeft geen fiscaal pensioentekort. U heeft geen jaar- of reserveringsruimte.
 • U heeft geen tekort aan inkomen na pensionering.
 • U wilt vrij over uw geld kunnen beschikken, nu en/of na pensionering.
Wat is het verschil tussen banksparen en gewoon sparen?

Met ABN AMRO Pensioenaanvulling spaart u voor (extra) pensioen op een geblokkeerde rekening. Dat heet banksparen, ofwel fiscaal sparen. De belangrijkste verschillen met ‘gewoon’ sparen zijn:

 • Bij banksparen staat uw geld vast tot uw AOW-leeftijd, op een gewone spaarrekening kiest u zelf wanneer u het geld opneemt
 • Op een gewone spaarrekening kunt u voor elk doel sparen, bij banksparen spaart u voor een aanvulling op uw pensioen
 • Mogelijk belastingvoordeel bij banksparen; u kunt uw inleg (maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte) aftrekken in uw belastingaangifte en betaalt geen vermogensrendementsheffing over uw geld op een bankspaarrekening. Bij een gewone spaarrekening is de inleg niet aftrekbaar en betaalt u vermogensrendementsheffing als u meer dan € 50.650 (2022) aan spaargeld heeft.
Hoe behaalt u belastingvoordeel met banksparen?
 • U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, bij uw belastingaangifte aftrekken van uw inkomen in box 1. 
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel. Let op: mogelijk is het nu aftrekken van de belasting in een lagere schaal nadelig als straks de uitkeringen in een hogere schaal vallen.  
 • U betaalt over het bedrag dat u heeft opgebouwd met de ABN AMRO Pensioenaanvulling geen vermogensrendementsheffing in box 3.
Wat zijn de rente en kosten van Pensioenaanvulling?

Variabele rente

ABN AMRO Pensioenaanvulling is een bankspaarrrekening met een variabele spaarrente van  0,30% (op jaarbasis). Deze rente kan gewijzigd worden en krijgt u ieder jaar op 31 december op uw Pensioenaanvulling gestort.

Afhandelingskosten

U betaalt onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening.

Online & telefonisch € 40
Hoe kunt u geld inleggen, opnemen en uitkeren?

Geld inleggen 

U kunt jaarlijks uw jaarruimte en/of reserveringsruimte zelf via Internet Bankieren inleggen of bijstorten. U kunt daarbij kiezen of u dit in 1 keer inlegt of verspreid over het jaar. Meer informatie over geld inleggen vindt u op Inleggen op uw pensioenaanvulling

 

Geld opnemen bij arbeidsongeschiktheid 

De Pensioenaanvulling is bedoeld om in de toekomst extra pensioen mee te kopen. Tussentijds geld opnemen is wettelijk alleen toegestaan wanneer u langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt bent. Hier zijn voorwaarden aan verbonden (zie daarvoor de Productwijzer ). Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt zelf geld opnemen

 

Afkoop kleine lijfrente

Heeft u een klein bedrag op uw Pensioenaanvulling en wilt u dit afkopen? Dan hoeft u waarschijnlijk geen revisierente te betalen. Het maximumbedrag waarvoor dit geldt kan per jaar verschillen. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl .

 

Pensioengeld uitkeren 

Met het geld koopt u een periodieke uitkering aan bij ABN AMRO of een andere bank of verzekeraar. U kunt ook verder sparen tot 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Gebruikt u het geld niet voor de periodieke pensioenuitkeringen, dan betaalt u belasting en sociale premies over het opgenomen bedrag én een boete aan de belastingdienst (zie daarvoor de Productwijzer ). 

 

Bij overlijden

Bij overlijden gaat het vermogen in de Pensioenaanvulling nooit verloren. Het gespaarde bedrag gaat naar uw erfgenaam of erfgenamen. Zij moeten dit bedrag gebruiken om een nabestaandenuitkering te kopen.

 

Pensioenaanvulling voor uw partner

U kunt de bankspaarrekening alleen op uw eigen naam openen. Pensioenaanvulling opbouwen voor uw partner kan alleen als uw partner zelf een extra bankspaarrekening opent.

 

Wijzigingen doorgeven

Met het wijzigingsformulier ( download hier als pdf ) kunt u de einddatum van uw Pensioenaanvulling wijzigen en uw rekening opheffen als het saldo € 0 is.

Hoe kunt u overstappen naar ABN AMRO?

Waardeoverdracht

Heeft u een bankspaarproduct of lijfrenteverzekering bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u hiermee overstappen naar ABN AMRO. Dit heet ook wel waardeoverdracht. Een reden om over te stappen is het aflopen van de lijfrenteverzekering of het bankspaarproduct waardoor het saldo vrijvalt. Of u vindt de voorwaarden en rente bij ABN AMRO beter dan bij uw huidige bank of verzekeraar. Brengt u de waarde van een lijfrenteverzekering of -rekening in en heeft u de inleg hiervan in het verleden al afgetrokken? Dan kan dat niet nog een keer. Lees meer over waardeoverdracht

Pensioenaanvulling 2008-2013

Heeft u voor 2014 een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening afgesloten bij een andere bank of verzekeraar? En heeft u sinds 1 januari 2014 geen geld meer gestort? Dan kunt u de waarde overboeken naar een Pensioenaanvulling 2008-2013 met variabele rente. Interesse? Maak een afspraak of laat uw nummer achter, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Hoe vraagt u Pensioenaanvulling aan?

U vraagt Pensioenaanvulling met variabele rente aan met Internet Bankieren. Heeft u dit al? Log in en start de aanvraag

In het begin van de aanvraag stellen wij u maximaal 6 vragen. Hiermee weet u wat de risico’s en gevolgen van Pensioenaanvulling voor uw financiële situatie zijn. En zo weet u of Pensioenaanvulling goed bij u past.

Na het afsluiten krijgt u meteen uw rekeningnummer en kunt u geld storten. 

U kunt maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte storten op uw Pensioenaanvulling. Doe dit voor het einde van het jaar met de Mobiel Bankieren app of Internet Bankieren. 

Spreekt u toch liever eerst een adviseur? Maak gerust een afspraak.

 

Zo vraagt u Pensioenaanvulling 2008-2013 aan

Het aanvragen van Pensioenaanvulling 2008-2013 kan met beeldbankieren of op een kantoor bij u in de buurt. Eerst doet u een toets, zodat u weet wat de risico’s en gevolgen van Pensioenaanvulling 2008-2013 voor uw financiële situatie zijn. De toets:

 • is wettelijk verplicht
 • bestaat uit 15 vragen
 • duurt ongeveer 10 minuten 

Start de toets

Hulp nodig bij uw pensioen?

Gratis oriëntatiegesprek

Wilt u meer inzicht in uw pensioen? In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelen en de mogelijke risico's. Maak een afspraak.

Hoe werkt het depositogarantiestelsel?

Op Pensioenaanvulling met variabele rente is het depositogarantiestelsel van toepassing. Bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel wordt het geld dat u heeft bij ABN AMRO Bank, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou bij elkaar opgeteld. Meer informatie over het depositogarantiestelsel leest u op abnamro.nl/garantieregeling.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is Pensioenaanvulling?

 • U wilt graag extra pensioen opbouwen zodat u later ook leuke dingen kunt blijven doen. 
 • U heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en kunt uw jaarruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U kunt uw reserveringsruimte gebruiken voor belastingaftrek binnen de fiscale grenzen. 
 • U heeft al voor een aanvullend pensioen gespaard, bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling en wilt het bedrag overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO. 
 • U bent zelfstandig ondernemer en u wilt graag (met uw oudedagsreserve en/of stakingswinst) inkomen voor later opbouwen.
 • U bent een DGA en wilt uw oudedagsverplichting overboeken naar een geblokkeerde bankspaarrekening bij ABN AMRO.
 • U wilt eerder stoppen met werken.

 

Voor wie is Pensioenaanvulling minder geschikt?

 • U kunt uw geld niet voor langere tijd missen of u heeft het geld mogelijk op korte termijn nodig om van te leven.
 • U heeft geen fiscaal pensioentekort. U heeft geen jaar- of reserveringsruimte.
 • U heeft geen tekort aan inkomen na pensionering.
 • U wilt vrij over uw geld kunnen beschikken, nu en/of na pensionering.

Wat is het verschil tussen banksparen en gewoon sparen?

Met ABN AMRO Pensioenaanvulling spaart u voor (extra) pensioen op een geblokkeerde rekening. Dat heet banksparen, ofwel fiscaal sparen. De belangrijkste verschillen met ‘gewoon’ sparen zijn:

 • Bij banksparen staat uw geld vast tot uw AOW-leeftijd, op een gewone spaarrekening kiest u zelf wanneer u het geld opneemt
 • Op een gewone spaarrekening kunt u voor elk doel sparen, bij banksparen spaart u voor een aanvulling op uw pensioen
 • Mogelijk belastingvoordeel bij banksparen; u kunt uw inleg (maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte) aftrekken in uw belastingaangifte en betaalt geen vermogensrendementsheffing over uw geld op een bankspaarrekening. Bij een gewone spaarrekening is de inleg niet aftrekbaar en betaalt u vermogensrendementsheffing als u meer dan € 50.650 (2022) aan spaargeld heeft.

Hoe behaalt u belastingvoordeel met banksparen?

 • U mag uw inleg, maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte, bij uw belastingaangifte aftrekken van uw inkomen in box 1. 
 • U betaalt inkomstenbelasting en sociale premies over de uitkeringen op het moment dat u ze ontvangt. Als u op dat moment in een lagere belastingschaal valt, heeft u een belastingvoordeel. Let op: mogelijk is het nu aftrekken van de belasting in een lagere schaal nadelig als straks de uitkeringen in een hogere schaal vallen.  
 • U betaalt over het bedrag dat u heeft opgebouwd met de ABN AMRO Pensioenaanvulling geen vermogensrendementsheffing in box 3.

Wat zijn de rente en kosten van Pensioenaanvulling?

Variabele rente

ABN AMRO Pensioenaanvulling is een bankspaarrrekening met een variabele spaarrente van  0,30% (op jaarbasis). Deze rente kan gewijzigd worden en krijgt u ieder jaar op 31 december op uw Pensioenaanvulling gestort.

Afhandelingskosten

U betaalt onderstaande afhandelingskosten voor onze werkzaamheden om uw product administratief in orde te maken. Wij zijn wettelijk verplicht u kosten te rekenen voor het openen van de rekening.

Online & telefonisch € 40

Hoe kunt u geld inleggen, opnemen en uitkeren?

Geld inleggen 

U kunt jaarlijks uw jaarruimte en/of reserveringsruimte zelf via Internet Bankieren inleggen of bijstorten. U kunt daarbij kiezen of u dit in 1 keer inlegt of verspreid over het jaar. Meer informatie over geld inleggen vindt u op Inleggen op uw pensioenaanvulling

 

Geld opnemen bij arbeidsongeschiktheid 

De Pensioenaanvulling is bedoeld om in de toekomst extra pensioen mee te kopen. Tussentijds geld opnemen is wettelijk alleen toegestaan wanneer u langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt bent. Hier zijn voorwaarden aan verbonden (zie daarvoor de Productwijzer ). Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt zelf geld opnemen

 

Afkoop kleine lijfrente

Heeft u een klein bedrag op uw Pensioenaanvulling en wilt u dit afkopen? Dan hoeft u waarschijnlijk geen revisierente te betalen. Het maximumbedrag waarvoor dit geldt kan per jaar verschillen. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl .

 

Pensioengeld uitkeren 

Met het geld koopt u een periodieke uitkering aan bij ABN AMRO of een andere bank of verzekeraar. U kunt ook verder sparen tot 5 jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd. Gebruikt u het geld niet voor de periodieke pensioenuitkeringen, dan betaalt u belasting en sociale premies over het opgenomen bedrag én een boete aan de belastingdienst (zie daarvoor de Productwijzer ). 

 

Bij overlijden

Bij overlijden gaat het vermogen in de Pensioenaanvulling nooit verloren. Het gespaarde bedrag gaat naar uw erfgenaam of erfgenamen. Zij moeten dit bedrag gebruiken om een nabestaandenuitkering te kopen.

 

Pensioenaanvulling voor uw partner

U kunt de bankspaarrekening alleen op uw eigen naam openen. Pensioenaanvulling opbouwen voor uw partner kan alleen als uw partner zelf een extra bankspaarrekening opent.

 

Wijzigingen doorgeven

Met het wijzigingsformulier ( download hier als pdf ) kunt u de einddatum van uw Pensioenaanvulling wijzigen en uw rekening opheffen als het saldo € 0 is.

Hoe kunt u overstappen naar ABN AMRO?

Waardeoverdracht

Heeft u een bankspaarproduct of lijfrenteverzekering bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u hiermee overstappen naar ABN AMRO. Dit heet ook wel waardeoverdracht. Een reden om over te stappen is het aflopen van de lijfrenteverzekering of het bankspaarproduct waardoor het saldo vrijvalt. Of u vindt de voorwaarden en rente bij ABN AMRO beter dan bij uw huidige bank of verzekeraar. Brengt u de waarde van een lijfrenteverzekering of -rekening in en heeft u de inleg hiervan in het verleden al afgetrokken? Dan kan dat niet nog een keer. Lees meer over waardeoverdracht

Pensioenaanvulling 2008-2013

Heeft u voor 2014 een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening afgesloten bij een andere bank of verzekeraar? En heeft u sinds 1 januari 2014 geen geld meer gestort? Dan kunt u de waarde overboeken naar een Pensioenaanvulling 2008-2013 met variabele rente. Interesse? Maak een afspraak of laat uw nummer achter, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Hoe vraagt u Pensioenaanvulling aan?

U vraagt Pensioenaanvulling met variabele rente aan met Internet Bankieren. Heeft u dit al? Log in en start de aanvraag

In het begin van de aanvraag stellen wij u maximaal 6 vragen. Hiermee weet u wat de risico’s en gevolgen van Pensioenaanvulling voor uw financiële situatie zijn. En zo weet u of Pensioenaanvulling goed bij u past.

Na het afsluiten krijgt u meteen uw rekeningnummer en kunt u geld storten. 

U kunt maximaal uw jaarruimte en/of reserveringsruimte storten op uw Pensioenaanvulling. Doe dit voor het einde van het jaar met de Mobiel Bankieren app of Internet Bankieren. 

Spreekt u toch liever eerst een adviseur? Maak gerust een afspraak.

 

Zo vraagt u Pensioenaanvulling 2008-2013 aan

Het aanvragen van Pensioenaanvulling 2008-2013 kan met beeldbankieren of op een kantoor bij u in de buurt. Eerst doet u een toets, zodat u weet wat de risico’s en gevolgen van Pensioenaanvulling 2008-2013 voor uw financiële situatie zijn. De toets:

 • is wettelijk verplicht
 • bestaat uit 15 vragen
 • duurt ongeveer 10 minuten 

Start de toets

Hulp nodig bij uw pensioen?

Gratis oriëntatiegesprek

Wilt u meer inzicht in uw pensioen? In een gratis oriëntatiegesprek bespreken wij uw financiële situatie, uw wensen, uw doelen en de mogelijke risico's. Maak een afspraak.

Hoe werkt het depositogarantiestelsel?

Op Pensioenaanvulling met variabele rente is het depositogarantiestelsel van toepassing. Bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel wordt het geld dat u heeft bij ABN AMRO Bank, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou bij elkaar opgeteld. Meer informatie over het depositogarantiestelsel leest u op abnamro.nl/garantieregeling.

twee vitale mannen sporten tijdens hun pensioen

Pensioen laten uitkeren met Leefrente

Met ABN AMRO Leefrente kunt u uw lijfrentekapitaal of opgebouwde pensioen omzetten in een vaste periodieke pensioenuitkering. U kiest zelf wanneer u uw uitkering wilt starten, hoe lang u wilt laten uitkeren en of u maandelijks, per kwartaal of per half jaar een uitkering wilt ontvangen.

man en vrouw in de keuken aan tafel sluiten aanvullend pensioen af

Overstappen naar ABN AMRO

Heeft u een bankspaarproduct of lijfrenteverzekering bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u overstappen naar ABN AMRO. Bijvoorbeeld als u nog niet met pensioen wilt en besluit om verder te sparen. We helpen u graag.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij onze meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.