Vrouw pakt verhuisdozen uit

Verhuisregeling

De voordelen en voorwaarden van uw hypotheek meenemen

Waarom uw hypotheek mee verhuizen?

Met de verhuisregeling kunt u mogelijk uw hypotheek meenemen naar uw nieuwe woning. U neemt dan uw huidige vaste hypotheekrente en eventueel uw hypotheekvorm mee naar uw nieuwe woning. Lees meer of maak een afspraak en bespreek uw mogelijkheden.

 

Wat zijn de voordelen van de verhuisregeling voor u?

icoon
icoon
ABN AMRO

1. Hypotheekrente meenemen

U kunt de basisrente van uw huidige hypotheek vaak meenemen naar uw nieuwe hypotheek.
Bekijk of dat ook in uw situatie mogelijk is .

2. Hypotheekvorm behouden

U kunt uw bestaande hypotheekvorm vaak meenemen naar uw nieuwe hypotheek.
Bekijk de voorwaarden .

3. U kunt tijdelijk 2 hypotheken hebben

U kunt ook tijdelijk 2 hypotheken hebben: 1 voor uw oude huis en 1 voor uw nieuwe woning.
Lees hoe dat werkt .

icoon

1. Hypotheekrente meenemen

U kunt de basisrente van uw huidige hypotheek vaak meenemen naar uw nieuwe hypotheek.
Bekijk of dat ook in uw situatie mogelijk is .

icoon

2. Hypotheekvorm behouden

U kunt uw bestaande hypotheekvorm vaak meenemen naar uw nieuwe hypotheek.
Bekijk de voorwaarden .

ABN AMRO

3. U kunt tijdelijk 2 hypotheken hebben

U kunt ook tijdelijk 2 hypotheken hebben: 1 voor uw oude huis en 1 voor uw nieuwe woning.
Lees hoe dat werkt .

Voorwaarden van de verhuisregeling

U kunt de basisrente van uw huidige hypotheek vaak meenemen naar uw nieuwe hypotheek.

Is uw hypotheekrente lager dan de actuele hypotheekrente?
Dan kan het voordelig zijn om uw lagere vaste rente mee te nemen. U neemt niet de hypotheek zelf mee, deze hoort bij uw oude woning. U neemt alleen de basisrente die hoort bij (een bepaald deel) van de huidige hypotheek mee naar de nieuwe hypotheek. Dit kan voor maximaal de schuldrest van uw huidige hypotheek. De schuldrest is het bedrag dat u nog niet heeft terugbetaald en dus nog openstaat. Ook kunt u de basisrente voor maximaal de resterende looptijd van de rentevaste periode meenemen, niet langer. De basisrente is de huidige rente zonder de oude van toepassing zijnde kortingen en opslagen. We bekijken dan wel opnieuw welke kortingen en opslagen er van toepassing zijn op uw nieuwe hypotheek. Ook bekijken we of u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie had en of dit verandert. Het kan zijn dat hierdoor de vaste rente voor uw nieuwe hypotheek niet helemaal hetzelfde is als de vaste rente die hoort bij uw huidige hypotheek. Voor de nieuwe hypotheek kan een andere opslag of korting op de basisrente gelden. Bijvoorbeeld omdat uw hypotheekbedrag hoger is in verhouding tot de waarde van uw woning. Of, omdat u bij de nieuwe hypotheek in aanmerking komt voor een duurzaamheidskorting. Ook als u gebruik maakt van de verhuisregeling bij uw aanvraag voor een nieuwe hypotheek behandelen we dit als een nieuwe hypotheekaanvraag. Dit betekent dat onder andere uw huidige inkomen en de marktwaarde van uw nieuwe woning bepalen of u in aanmerking komt voor de hypotheek.

Is de actuele hypotheekrente lager?
Dan kan het voordeliger zijn om een nieuwe hypotheekrente en rentevaste periode af te sluiten. Zo profiteert u van de lagere rente.

Verkoopt u eerst de oude woning?
Dan moet u binnen 6 maanden bij een ABN AMRO Woning Hypotheek en binnen 3 maanden bij ABN AMRO Budget Hypotheek een nieuwe lening bij de bank aanvragen voor de nieuwe woning, nadat u de woning heeft verkocht en de oude hypotheek heeft afgelost. Dat betekent dat er een renteaanbod voor de nieuwe woning uitgebracht moet zijn.

U kunt uw bestaande hypotheekvorm vaak meenemen naar uw nieuwe hypotheek.

 • Heeft u nu een hypotheekvorm waarmee u niets aflost? Of slechts een deel? Dan kunt u ook kiezen voor een hypotheekvorm waarmee u wel aflost. Bijvoorbeeld een Annuïteiten Hypotheek of een Lineaire Hypotheek. Voor de nieuwe hypotheek bekijken we altijd opnieuw welke mogelijkheden er zijn op basis van uw inkomen op dat moment en de waarde van uw nieuwe woning.
 • Is uw oude hypotheek deels aflossingsvrij? Dan mag u deze hypotheekvorm niet automatisch houden. Tegenwoordig mag u nog maximaal 50% van de marktwaarde aflossingsvrij lenen. Heeft u bij uw oude hypotheek een groter deel aflossingsvrij? Dan mag u deze tot 50% meenemen. Voor het overige deel moet u dan  een annuïtaire of lineaire hypotheek afsluiten.
 • U kunt geen gebruik maken van de verhuisregeling als de oude lening een Woning Hypotheek en de nieuwe lening een Budget Hypotheek is of omgekeerd.
 • Heeft u voor uw nieuwe koopwoning een hogere hypotheek nodig? Dan sluit u voor het bedrag dat u meer leent een nieuw leningdeel of leningdelen af met een hypotheekvorm van uw keuze. Hiervoor gelden dan de hypotheekrentepercentages van dat moment.
 • Wilt u wel de rente meenemen maar de hypotheekvorm wijzigen? Dan is de basisrente van de nieuwe hypotheekvorm de basisrente die gold voor deze hypotheekvorm op het moment van afsluiten van het leningdeel waarvan u de rente mee wil nemen.

  Een voorbeeld:

  U wilt de rente van een leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek (afgesloten op 1 juli 2010) meenemen en de hypotheekvorm wijzigen in een Annuïteiten Hypotheek. De basisrente voor het leningdeel Annuïteiten Hypotheek is de basisrente die er gold voor een Annuïteiten Hypotheek  op het moment van afsluiten van het mee te nemen leningdeel Aflossingsvrije Hypotheek op 1 juli 2010.  

U kunt tijdelijk 2 hypotheken hebben.

 • 1 hypotheek voor uw oude huis, en
 • 1 hypotheek voor uw nieuwe woning. 
 • Eventueel nog in combinatie met een overbruggingshypotheek.
 
We toetsen dan bij de aanvraag van de nieuwe hypotheek wel of u de dubbele hypotheeklasten kunt betalen. En wat de verwachting is van de verkoop en de opbrengst van de oude woning. Hiervoor hebben we een verklaring van een makelaar nodig. Maakt u voor 1 of meerdere leningdelen van uw huidige hypotheek gebruik van de verhuisregeling? Dan zetten wij uw oude leningdeel of leningdelen om naar een overgangslening. Dit is een aflossingsvrije lening met variabele rente. Daarnaast passen wij de resterende looptijd van het oude leningdeel (de oude leningdelen) aan naar 24 maanden.

Heeft u tijdelijk twee woningen? In een aantal situaties heeft u tot maximaal drie jaar recht op hypotheekrenteaftrek voor twee woningen:

 • Uw oude woning staat leeg én te koop en u woont in uw nieuwe woning. De renteaftrek geldt dan voor het jaar waarin u uw oude woning leeg te koop heeft gezet en de daaropvolgende drie jaar;
  Let op! Bij (tijdelijke) verhuur gelden afwijkende fiscale regels. Lees hiervoor op de pagina van  de belastingdienst .
 • U woont nog in uw oude woning, omdat uw nieuwe woning in aanbouw is of wordt verbouwd. De renteaftrek geldt dan als uw nieuwe woning in het jaar van aankoop of in de daaropvolgende drie jaar uw hoofdverblijf wordt.
Algemeen
 • Uw nieuwe woning wordt beoordeeld en moet voldoen aan de acceptatieregels van dat moment.
 • Voor de nieuwe hypotheek zijn de meest actuele voorwaarden van toepassing en dus niet de voorwaarden van uw oude, huidige hypotheek.
 • U heeft een nieuwe hypotheekakte nodig die u bij een notaris moet ondertekenen.
 • Uw oude hypotheek loopt door totdat u deze aflost, bijvoorbeeld door de verkoop van uw oude woning.
 • De ABN AMRO Verhuisregeling is mogelijk voor zowel 'verhuizen' naar een bestaande woning als een nieuwbouwwoning.
 • Bij een (echt)scheiding is het niet mogelijk dat beide ex-partners een deel van de gezamenlijke oude hypotheek meeverhuizen naar twee afzonderlijke nieuwe hypotheken. Ook is het niet mogelijk dat, wanneer één van de partners in de woning blijft wonen, de vertrekkende partner gebruik maakt van de verhuisregeling. Als één van de partners gebruik maakt van de verhuisregeling, dient er altijd schriftelijke toestemming te zijn van de andere partner.
Rente
 • U kunt alleen een vaste rente meenemen naar uw nieuwe woning en dus geen variabele rente.
 • De rente van één leningdeel (of een deel daarvan) kan worden meegenomen, maar ook de rente van alle of een aantal leningdelen.
 • De oorspronkelijke ingangsdatum van het rentecontract van het leningdeel dat meegenomen wordt wijzigt niet en blijft dus gelijk.
 • U kunt de rente van de oude leningdelen meenemen als de oude hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is en de nieuwe hypotheek niet. Andersom is ook mogelijk.
 • U kunt geen leningdeel met Euribor-rente meenemen. (In sommige voormalige hypotheekvoorwaarden werd de mogelijkheid om Euribor mee te nemen wel geboden. In deze situatie, waarbij die voorwaarden nog van kracht zijn, kan het Euribor rentetarief wel meegenomen worden naar een nieuwe hypotheek.)
Hypotheekvorm
 • De ABN AMRO Verhuisregeling is niet van toepassing bij een:
  • Duurzaam Wonen Hypotheek
  • Overwaarde Hypotheek
  • Krediet Hypotheek
  • Overbruggingslening
  • Restschuldfinanciering (annuïtair en lineair)
  • Tijdelijke Betaalstop Hypotheek.
Verhuisorientatie berekentool

Hypotheek berekenen

Als hypotheekklant van ABN AMRO berekent u in 2 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen en uw maandbedrag. Door in te loggen in Internet Bankieren nemen we uw persoonlijke gegevens al mee. Zo krijgt u een berekening gemaakt op uw persoonlijke situatie.

Hypotheekadvies

Ook gebruikmaken van de verhuisregeling?

Benieuwd of uw hypotheek meenemen voor u interessant is? Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend hypotheekgesprek. Dit kan waar en wanneer het u uitkomt, telefonisch of via een videogesprek.

Huis kopen stappenplan

Voordelen voor hypotheekklanten

 • € 400 korting op uw advieskosten
 • Korting op uw hypotheekrente bij een betaalpakket
 • Duurzaamheidskorting op uw rente bij een huis met energielabel B of hoger.