Onderhands lenen

Geld lenen van familie of vrienden

Als u een huis koopt, vraagt u een hypotheek aan om de woning te financieren. Of misschien kunt u een deel daarvan lenen van familie of vrienden. Als u onderhands leent, legt u dit vast bij de notaris. Lees er meer over lenen van familie of vrienden.
 

Zo werkt onderhands lenen

U leent geld van uw ouders, andere familieleden of vrienden. En u maakt  duidelijke afspraken over de voorwaarden. U legt de afspraken vast bij de notaris. Het geleende geld betaalt u terug. Met rente. De Belastingdienst stelt bepaalde voorwaarden aan de leningsovereenkomst om de rente in aftrek te kunnen brengen en de lening ook fiscaal als lening aan te merken. Daarnaast heeft het lenen van familie ook fiscale gevolgen voor de uitlener. Laat u hierover daarom altijd adviseren door een fiscaal adviseur.

 

Voordeel voor de lener

 • U kunt uw huis kopen of verbouwen
 • Uw maandlasten kunnen lager zijn

Voordeel voor de uitlener

 • De rente die u afspreekt is vaak hoger dan de rente op een spaarrekening 
 • U kunt uw familielid helpen
 

Hoeveel mag u onderhands lenen?

U moet het geld wel kunnen terugbetalen dus leen niet te veel. Als u een hypotheek bij ABN AMRO aanvraagt, kunt u tot 20% van uw maximale hypotheek onderhands extra lenen van uw ouders of grootouders. De lening heeft dan geen invloed op de maximale hypotheek die u op basis van uw eigen inkomen kunt krijgen. Er zijn wel bepaalde voorwaarden die de bank daarbij stelt. Dit geldt bijvoorbeeld alleen als uw ouders of grootouders de maandlast van de onderhandse lening aan u terugschenken.

De hoogte van de rente

Bij een onderhandse lening bepaalt u zelf de rente. De rente mag niet te veel verschillen van de rente die u bijvoorbeeld bij een bank betaalt. Is de rente te laag? Dan ziet de Belastingdienst mogelijk een deel van de rente als een schenking en moet u misschien schenkbelasting betalen.

Hypotheekrenteaftrek bij een onderhandse lening

Bij een onderhandse lening kunt u de hypotheekrente onder voorwaarden aftrekken van uw inkomen in box 1. De Belastingdienst noemt een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld: 

 • U gebruikt het geld voor het kopen of verbouwen van een woning
 • U meldt de lening bij de Belastingdienst 
 • De rente die u betaalt is vergelijkbaar met de rente die u betaalt bij een bank 
 • U lost de lening binnen 30 jaar af (annuïtair of lineair)·
 • U betaalt elk jaar een minimumbedrag af
 • U betaalt de rente echt. Deze wordt niet kwijtgescholden door de uitlener.
 • U leent het geld niet van uw fiscale partner

Contract opstellen

Leent u geld van een familie of vriend? Of leent u geld uit? Maak dan goede afspraken en leg deze vast. Dat kan ook bij de notaris. Zo voorkomt u misverstanden. Neem de volgende zaken op: 

 1. Naam en adres van beide partijen 
 2. Startdatum van de lening 
 3. Hoogte van het leenbedrag 
 4. Looptijd van de lening 
 5. Het rentepercentage

Bespreek de overeenkomst altijd met een fiscaal adviseur om onbedoelde fiscale gevolgen te voorkomen.