Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Groep in overleg

Sociaal beleggen biedt kansen

Bestrijden van ongelijkheid

De armoede in de wereld is de afgelopen decennia weliswaar afgenomen, toch is de ongelijkheid nog altijd groot. De armste helft van de wereldbevolking heeft nauwelijks enig vermogen, terwijl de rijkste 10% goed is voor 76% van al het vermogen. In de afgelopen veertig jaar is 23% van de inkomensgroei naar de rijkste 1% gegaan. Ook in termen van gender is er een forse onevenwichtigheid: wereldwijd verdienen vrouwen slechts 35% van het totale inkomen (bron: World Inequality Report, 2022). 

Het bestrijden van ongelijkheid krijgt steeds meer aandacht. Ongelijkheid heeft namelijk vele facetten. Toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, eerlijke belastingen, vorming van vakbonden en het bevorderen van diversiteit zijn slechts enkele voorbeelden. Bedrijven krijgen steeds meer te maken met de S (van Social) uit ESG, naast Environment en Governance. Niet alleen door regelgeving, maar ook door toenemende druk van beleggers, belangenorganisaties en de publieke opinie.

Zoeken

Kansen met sociaal beleggen

Een bovengemiddelde aandacht voor sociale aspecten biedt bedrijven kansen. Zo wees een onderzoek van het gerenommeerde McKinsey & Company in 2020 uit dat bedrijven in de hoogst scorende 25% in termen van genderdiversiteit van het topmanagement meer kans hadden op een bovengemiddelde winstgevendheid dan bedrijven in de onderste 25%.   Er zijn ook bedrijven die zich specifiek richten op bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting of essentiële infrastructuur. Het belang van deze aspecten kunnen het voor investeerders kansrijke beleggingen maken .
Verkeersbord met uitroepteken

Risico’s van sociaal beleggen

Sociaal beleggen is een breed begrip en persoonlijke voorkeuren kunnen een belangrijke rol spelen. Dat maakt het maken van de juiste beleggingskeuzes niet altijd makkelijk. Voor de ene belegger is bijvoorbeeld het bevorderen van economische gelijkheid belangrijk, voor de andere belegger het bevorderen van genderdiversiteit. Weer andere beleggers willen puur op ethische gronden alleen beleggen in bedrijven die veel aandacht geven aan sociale aspecten. Soms zonder dat er een duidelijk verband is met de winstgevendheid.


Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

CPR Invest – Social Impact

CPR Social Impact biedt toegang tot een wereldwijde portefeuille van bedrijven die bovengemiddeld bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid en die aandacht geven aan een sociale bedrijfsvoering. Criteria die een rol spelen zijn bijvoorbeeld de beloningsverschillen tussen het topmanagement en werknemers, de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen of lid worden van een vakbond en de samenstelling van het topmanagement.

afbeelding_Risicometer 4

AXA WF Social Progress

AXA Social Progress belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille waarin sociale voortuitgang centraal staat. Thema’s zijn onder meer toegang tot betaalbare huisvesting, onderwijs en financiële dienstverlening. Ook diversiteit is belangrijk. AXA gebruikt strenge selectiecriteria om alleen die bedrijven te selecteren die een actieve bijdrage leveren aan of een oplossing bieden voor de geselecteerde sociale uitdagingen.

afbeelding_Risicometer 4

UBS ETF Global Gender Equality

De UBS Global Gender Equality volgt één op één de samenstelling van de Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index. Equileap is gespecialiseerd in onderzoek naar gendergelijkheid en levert de gegevens aan waarmee Solactive de index samenstelt. Equileap beoordeelt bedrijven op 19 factoren in vier categorieën: (1) vertegenwoordiging van vrouwen in het management, (2) gelijke beloning van mannen en vrouwen, (3) beleid t.a.v. gendergelijkheid en (4) voldoende transparantie & controle. De gekozen index bevat de 100 hoogst gerangschikte bedrijven wereldwijd, waarbij de helft bestaat uit Amerikaanse bedrijven.

afbeelding_Risicometer 4

CPR Invest – Social Impact

 • CPR Social Impact speelt in op een breed scala aan sociale onderwerpen. Het kijkt daarbij niet alleen naar individuele bedrijven, maar ook naar het land van vestiging.
 • Uit de ongeveer 1.000 aandelen die wereldwijd in aanmerkingen komen selecteert CPR de meest aantrekkelijke 70 tot 80 aandelen voor de uiteindelijke portefeuille.

AXA WF Social Progress

 • Door de strenge selectiecriteria van AXA bestaat de portefeuille van AXA Social Progress vooral uit middelgrote en kleine bedrijven.
 • Door het ‘pure karakter’ van het fonds komen wereldwijd slechts 200 tot 300 bedrijven in aanmerking, waaruit de meest aantrekkelijke 40 tot 60 aandelen in de portefeuille komen.

UBS ETF Global Gender Equality

 • UBS Global Gender Equality biedt tegen lage kosten toegang tot een portefeuille die specifiek gericht is op de rol en gelijke behandeling van vrouwen in het bedrijfsleven. Equileap selecteert 100 bedrijven wereldwijd op basis van een grondige analyse.
 • Door de methodologie van Equileap heeft deze ETF een relatief grote allocatie naar Financiële Instellingen, Communicatiebedrijven en middelgrote bedrijven en daarentegen een relatief kleine allocatie naar Energie en Informatietechnologie.

CPR Invest – Social Impact

 • Door de gehanteerde selectiecriteria en de fundamentele beoordeling van bedrijven wijkt de samenstelling van de portefeuille en daarmee het rendement regelmatig af van de brede marktindex.
 • Het fonds heeft een relatief lage allocatie naar Amerikaanse aandelen, onder meer door het ontbreken van enkele grote technologiebedrijven.

AXA WF Social Progress

 • Veel grote bedrijven ontbreken in de portefeuille van AXA Social Progress omdat zij onvoldoende specifiek bijdragen aan de gekozen sociale thema’s.
 • De nadruk op middelgrote en kleine bedrijven geven het fonds een hoger risicoprofiel dan de brede marktindex.

UBS ETF Global Gender Equality

 • De samenstelling van de gekozen index wijkt af van de brede marktindex en daardoor kan ook het rendement er regelmatig van afwijken.
 • De selectie van de 100 bedrijven vindt puur plaats op basis van gendergelijkheid en niet op basis van de financiële aantrekkelijkheid van een bedrijf.


Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.