Naar de navigatie Naar de inhoud

De p van penny stock, premie en put spread

 • Pari

  Een koers noteert à pari als die gelijk is aan (100% van) de nominale waarde.

 • Passief beheerde ETF

  Een ETF of zogenoemde indextracker kan actief of passief worden beheerd. Bij een passief beheerde ETF wordt de onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. De beheerder van de ETF heeft dan ook geen andere beleggingsvisie dan een index te volgen bij de opbouw van een ETF. Zie ook: ETF.

 • Passief portefeuillebeheer

  Bij vermogensbeheer betekent passief portefeuillebeheer meestal dat de vermogensbeheerder zoveel mogelijk een benchmark probeert te volgen. Soms wordt met passief portefeuillebeheer een buy-and-hold-strategie bedoeld.

 • Penny stock

  Een penny stock is een aandeel van een risicovol bedrijf met een lage marktkapitalisatie. De koers van een penny stock beweegt meestal sterk en bedraagt vaak niet meer dan enkele tientallen centen.

 • Perpetuals

  Zie perpetuele obligatie.

 • Perpetuele obligatie

  Perpetuele obligaties of perpetuals zijn leningen of obligaties zonder einddatum. Een belegger leent dan geld uit aan een bedrijf of land. Het land of het bedrijf bepaalt vervolgens zelf wanneer het de obligatie aflost. Elk jaar krijgt de belegger rente over de perpetual. Perpetuals zijn te koop of worden verkocht op de beurs. Beleggen in perpetuals heeft een hoog risico dat vergelijkbaar is met beleggen in aandelen.

 • Plaatsingskracht

  Plaatsingskracht geeft aan dat een investment bank grote emissies van beleggingsproducten in de markt kan zetten. De plaatsingskracht kan te maken hebben met het netwerk dat de investment bank heeft of de lage kosten die de bank kan berekenen aan beleggers.

 • Preferent aandeel

  De eigenaar van een preferent aandeel heeft recht op een vast dividend. Meestal geeft een preferent aandeel ook voorrang bij het terugkrijgen van geld als een bedrijf failliet gaat.

 • Preferente emissie

  Een preferente emissie betekent dat bestaande aandeelhouders voorrang krijgen als ze inschrijven op een emissie van nieuwe aandelen. Aandeelhouders die mogen inschrijven op de preferente emissie, krijgen een dividendbewijs van de uitgevende instelling. Dit bewijs moeten ze inleveren als ze inschrijven.

 • Preferentie

  Met preferentie krijgt een vordering voorrang boven andere vorderingen. Een vordering wil zeggen dat een belegger een bedrag mag terugeisen. Bijvoorbeeld omdat hij dit heeft uitgeleend of geïnvesteerd.

 • Premie

  Bij opties is de premie de prijs waartegen een optie wordt verhandeld of de prijs waartegen een optie staat genoteerd. Zie ook: notering.

 • Premie-obligatie

  Een premie-obligatie is een obligatie met een lage couponrente. De uitgever van de premie-obligatie keert niet alle couponrente uit, maar verloot het overgebleven deel van de couponrente (de premie) onder alle eigenaren van de premie-obligaties. Dit komt bijna niet meer voor.

 • Pricing unit

  Engels woord voor noteringseenheid.

 • Prioriteitsaandeel

  Een aandeel waaraan speciale rechten zijn verbonden voor de eigenaar ervan, bijvoorbeeld bij bestuursbenoemingen of vetorecht. Een prioriteitsaandeel wordt vaak ingezet om een vijandige overname tegen te houden.

 • PRIIPs

  PRIIPs staat voor: Packaged Retail Investment and Insurance-based investment Products". PRIIPs zijn 'verpakte' beleggingsproducten, zoals beleggingsfondsen, Exchange Traded Funds, structured products, converteerbare obligaties, achtergestelde obligaties, turbo's, opties en levensverzekeringen met een beleggingscomponent. De waarde van PRIIPs is afhankelijk van de koersontwikkeling van onderliggende indexen of beleggingen, die niet rechtstreeks door de belegger worden aangekocht. Vanaf 1 januari 2018 moet er een Essentiële-informatiedocument (EID) beschikbaar zijn bij aankopen van PRIIPS. 

 • Professionele beleggers

  Beleggers die de ervaring, kennis en deskundigheid hebben om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de risico's hiervan goed in te schatten. Deze definitie is afkomstig uit de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), dit is Europese wetgeving. De MiFID kent nog meer omschrijvingen van soorten beleggers. Hiermee is het mogelijk per beleggingsproduct aan te geven voor welk soort belegger dit geschikt is. Zie ook: MiFID.

 • Prospectus

  Bij iedere emissie van nieuwe aandelen of obligaties staan in het prospectus alle bijzonderheden over de nieuw uit te geven beleggingsproducten. Een accountant en de Vereniging voor de Effectenhandel moeten officieel goedkeuring geven aan de inhoud van een prospectus.

 • Public order member

  Een handelaar die op de beurs optie-orders uitvoert voor zichzelf en voor anderen.

 • Put als verzekering

  Beleggers kunnen een putoptie kopen met als onderliggende waarde de aandelen die zij in hun beleggingsportefeuille hebben. Hierdoor beperken zij het risico op een koersdaling van die aandelen. De put is dan een verzekering.

 • Put spread

  Een optiestrategie die bestaat uit het tegelijkertijd kopen en schrijven van een putoptie. Beide opties hebben dan dezelfde einddatum. De uitoefenprijs van de geschreven putoptie is lager dan die van de gekochte putoptie. Het verlies is dan in het ongunstigste geval de betaalde premie van de gekochte put min de premie die de belegger heeft gekregen van de verkochte put. Zie ook: Schrijven van opties.

 • Putoptie

  Zie optie.