Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter m

De m van mandaat, merchant bank en MiFID

 • Majoreren

  Van majoreren is sprake als een belegger bij een emissie voor een groter bedrag inschrijft dan hij eigenlijk wil hebben. Een belegger doet dit als hij denkt dat de emissie overtekend is. Er zijn dan meer inschrijvingen dan de uitgevende instelling kan toewijzen. Door te majoreren hoopt de belegger in dat geval toch het bedrag of aantal te krijgen dat hij wil. Hij loopt hierbij het risico dat hij meer toegewezen krijgt dan hij wil hebben.

 • Mandaat

  Een omschrijving van hoe een bank of vermogensbeheerder het vermogen van een klant belegt. Ook het beleid dat de bank of vermogensbeheerder voor de beleggingen volgt staat erin.

 • Mandje

  Een pakket dat uit verschillende beleggingsproducten is samengesteld, met als doel risico's te spreiden. Een mandje kan bijvoorbeeld bestaan uit verschillende aandelen en obligaties.

 • Margin

  Het bedrag dat een belegger verplicht moet storten als onderpand bij een shortpositie.

 • Margin call

  Bij een margin call vraagt een effectenhandelaar een klant om meer zekerheden. Deze heeft hij nodig om uitstaande posities (vaak shortposities en posities in de futurehandel) af te dekken.

 • Marginoverzicht

  In een marginoverzicht staat per beleggingsrekening een momentopname van de shortposities en de daarbij geldende verplichtingen (margin). Het totaalbedrag van het marginoverzicht is het totaal van alle ongedekte shortposities.

 • Marginverplichting

  Een geldbedrag dat dient als zekerheid dat een optiebelegger de onderliggende aandelen levert (ongedekt geschreven calls) of afneemt (ongedekt geschreven puts) als hij daarvoor wordt aangewezen. De optiebeurs heeft deze margin verplicht gesteld. Het doel van de margin is zorgen dat de koper van opties erop kan vertrouwen dat de tegenpartij (de schrijver) altijd aan zijn verplichtingen kan voldoen. De koper moet zijn optierecht immers altijd kunnen uitoefenen, zelfs bij een beurscrash of andere grote koersbewegingen.

 • Market maker

  Lid van een beurs dat voor eigen risico handelt en daarom geen opdrachten mag uitvoeren voor andere leden. Market makers zijn verplicht ervoor te zorgen dat handel in bepaalde beleggingsproducten mogelijk is.

 • Marketperformer

  Onderneming waarvan experts gemiddelde prestaties verwachten, dus vergelijkbaar met de markt. Het advies is om geen aandelen te kopen in zo'n onderneming. Beleggers die aandelen van een marketperformer in bezit hebben, krijgen het advies om deze niet te verkopen.

 • Marktkapitalisatie

  De marktkapitalisatie van een (beursgenoteerd) bedrijf is de actuele beurswaarde van een bedrijf. Deze wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de actuele beurskoers.

 • Marktorder

  Andere term voor bestens order. Zie ook: bestens order.

 • Maturity

  Dit is de datum waarop schuldbrieven zoals obligaties aflopen en uitbetaald moeten worden. Maturity is ook de afloopdatum waarop een lening moet zijn terugbetaald.

 • Merchant bank

  Een bank die is gespecialiseerd in een beperkt aantal diensten, zoals de emissie van en handel in beleggingsproducten, valuta's en edele metalen, vermogensbeheer en adviezen op het gebied van fusies en acquisities. Dit soort gespecialiseerde banken komt vooral in Groot-Brittannië voor. In Nederland vervullen algemene banken ook de rol van merchant banks.

 • Merchant banking

  Alles wat banken doen voor overheid en bedrijfsleven als het gaat om transacties op de kapitaalmarkt. Hierbij hoort ook bemiddelen bij en uitvoeren van deze transacties. Zie ook: merchant bank.

 • Midcap index

  Andere naam voor de Amsterdam Midkap Index (AMX). In deze index zitten de 25 aandelen die volgen op de 25 grootste aandelen uit de AEX-index.

 • Middenkoers

  Het gemiddelde van de laatkoers en de biedkoers.

 • MiFID

  De afkorting van Markets in Financial Instruments Directive. Dit is de Europese regelgeving op het gebied van beleggingen, waaraan iedere financiële instelling zich moet houden. Hier staan ook gedragsregels in, bijvoorbeeld voor de zorgplicht.

 • Mini-manipulatie

  De markt manipuleren door opties te kopen en zo te handelen in de onderliggende waarde dat de prijzen van die opties stijgen. Dit is verboden.

 • Mixfonds

  Een beleggingsfonds dat belegt in een mix van aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten.

 • Modelportefeuille

  Een portefeuille die voor een bepaald risicoprofiel belegt in een standaardpakket met aandelen. Dit heet ook wel adviesportefeuille.

 • Modified Duration

  De modified duration is betrouwbaarder dan een duration. De modified duration wordt berekend door de duration te delen door 1 + het effectief rendement. Hoe hoger de waarde van de duration, hoe groter de waardeverandering als de rente wijzigt. Zie ook: duration.

 • Momentum

  Een begrip uit de technische analyse. Momentum is de periode waarin bijvoorbeeld koersen of winsttaxaties (koersmomentum, winstmomentum) een duidelijke beweging laten zien, omhoog of omlaag.

 • Mortgage Bond

  Een obligatielening waarbij een hypotheek op het vastgoed van de lener het onderpand is.

 • Moving average

  Een grafiek van een voortschrijdend gemiddelde. Deze wordt veel gebruikt in de technische analyse.

 • MSCI Index

  Morgan Stanley Capital International Index. Deze index laat zien hoe wereldwijd de koersontwikkeling gaat van een groot aantal beursgenoteerde ondernemingen.

 • MTN

  Afkorting van Medium Term Note. Dit is een obligatie met een looptijd van 2 tot 5 jaar en langer.