Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter f

De f van fed, fta en fysieke ETF

 • Falcon

  Een falcon is het recht om bestaande aandelen te kopen. Dit recht geldt voor een bepaalde tijd. Het zijn institutionele beleggers die falcons uitgeven voor aandelen die ze in hun bezit hebben.

 • Fed

  Informele aanduiding voor Federal Reserve System, of Federal Reserve. Dit is de particuliere, centrale bank van de Verenigde Staten. De Fed is opgericht  in 1913 na hervormingen in het bankensysteem vanwege eerdere financiële crises. De Fed houdt zich vooral bezig met monetair beleid en ook met toezicht op het binnenlands betalingsverkeer.

 • Floater-obligatie

  Dit is een obligatie met een veranderende couponrente. Deze couponrente is vaak gekoppeld aan een markttarief, bijvoorbeeld het tarief van een staatslening of de Euribor.

 • Floor broker

  Een lid van een beurs dat op de beursvloer van die beurs orders mag uitvoeren.

 • FOK

  Deze afkorting staat voor Fill or Kill. Er wordt een beursorder mee bedoeld die direct in zijn geheel uitgevoerd moet worden. Kan dit niet? Dan moet de order meteen helemaal vervallen.

 • Fonds

  Andere naam voor beleggingsproduct, bijvoorbeeld een aandeel, obligatie, schuldbrief of staatspapier. Vaak wordt er ook een categorie beleggingsproducten mee bedoeld die een onderneming heeft uitgegeven. Bijvoorbeeld aandelen. Ook zo'n onderneming noemt men weleens een fonds.

 • Fondscode

  Een administratiecode die beleggingsdienstverleners geven aan beursgenoteerde beleggingsproducten.

 • Fondsenstaat

  Opgave van een bank of tussenpersoon waarop een beleggingsklant kan zien welke beleggingsproducten hij heeft in zijn beleggingsportefeuille bij die bank of tussenpersoon.

 • Fondsvermogen

  Het fondsvermogen of nettovermogen (net assets) geeft weer hoe groot een beleggingsfonds is in geld. Fondsvermogen wordt meestal weergegeven in miljoenen euro en meestal maandelijks gerapporteerd. Het cijfer geeft een indicatie van de populariteit van een beleggingsfonds.

 • Forex

  Afkorting van Foreign Exchange, dit is de handel in vreemde valuta.

 • Freeze

  Engelste term voor de situatie waarin de handel in een beleggingsproduct voor korte tijd wordt stilgelegd wegens grote koersbewegingen.

 • Front running

  Kopen of verkopen van beleggingsproducten (vaak aandelen) met voorkennis van een grote toekomstige transactie. Dit is verboden.

 • FTA

  De FTA is de Financiële Termijnmarkt Amsterdam, de beurs waar financiële termijncontracten (futures) worden verhandeld.

 • FTSE

  Afkorting van Financial Times Stock Exchange, de Londense beurs.

 • Fundamentele analyse

  Een beleggingsmethode waarbij een belegger de toekomstige koersontwikkeling van een aandeel probeert te voorspellen. Zo'n voorspelling is gebaseerd op een analyse van bedrijfsgegevens.

 • Fusie

  Bij een fusie gaan 2 bedrijven samen. Overwegingen om te fuseren kunnen zijn: verbetering van de concurrentiepositie, veiligstelling van de continuïteit en verbetering van de efficiëntie. Er zijn 3 soorten fusies:

  • Aandelenfusie: beide fusiepartners brengen de aandelen onder in een nieuwe holding. Hiervoor krijgen zij in een bepaalde verhouding aandelen in de combinatie terug.
  • Bedrijfsfusie: hierbij draagt één van de fusiepartners zijn activa en passiva over aan de andere fusiepartner. De betaling hiervoor gebeurt in aandelen van de andere fusiepartner.
  • Juridische fusie: in dit geval houden één of meer vennootschappen op te bestaan en gaan de activa en passiva van die vennootschap(pen) over op een andere vennootschap.
 • Future

  Engelse term voor een termijncontract in beleggingsproducten, goederen of vreemde valuta's. Bij een future staan de termijn, de uitoefenprijs en het aantal onderliggende waarden vast.

 • Fysieke ETF

  ETF staat voor Exchange Traded Fund. Een fysieke ETF is een beleggingsfonds dat in zijn samenstelling precies de samenstelling volgt van een bepaalde beursindex, bijvoorbeeld de AEX.