Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter e

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

De e van effectenbeurs, emissie en expiratiedatum

 • ECB

  Afkorting van Europese Centrale Bank. Dit is het financieel orgaan van de Europese Unie dat de waarde van de euro bewaakt.

 • EDC

  Afkorting van Equity Discount Certificate. Dit is een kortlopende ABN AMRO lening die aan het einde van de looptijd wordt afgelost met geld of onderliggende waarden.

 • Effecten

  Dit is een ander woord voor beleggingsproducten, bijvoorbeeld aandelen, obligaties of opties.

 • Effectenbeurs

  De effectenbeurs of kortweg de beurs, is de officieel erkende markt voor de handel in beleggingsproducten. Bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Alleen leden van de Vereniging voor de Effectenhandel (tussenpersonen in effecten, banken) mogen handelen op de beurs. Zij voeren koop- en verkoopopdrachten van hun klanten uit en kunnen ook voor eigen rekening handelen. Niet alle beleggingsorders gaan via de beurs. Beleggingsproducten kunnen ook buiten de beurs verhandeld worden. Gaat het om incourante fondsen, dan zorgen gespecialiseerde makelaars voor de koop en verkoop.

 • Effectendekkingswaarde

  Ander woord voor beleggingsdekkingswaarde. De dekkingswaarde is de waarde die een bank aan beleggingsproducten toekent voor bepaalde doelen. Deze waarde is bijvoorbeeld van belang als een belegger een lening op basis van beleggingen afsluit.

 • Effectenhandel

  De koop en verkoop van beleggingsproducten. Op de Amsterdamse effectenbeurs worden officieel genoteerde beleggingsproducten verhandeld. Om tot de officiële notering toegelaten te worden, moeten beleggingsproducten aan bepaalde eisen voldoen. Beleggingsproducten die dat niet doen, worden verhandeld op de parallelmarkt of op de markt voor incourante fondsen.

 • Effectief rendement

  De opbrengst en inkomsten uit beleggingsproducten waarbij in de berekening het verschil tussen de marktwaarde en de nominale waarde bij aflossing is meegenomen.

 • Effectieve waarde

  De waarde die een beleggingsproduct heeft op basis van de beurskoers.

 • Emerging markets

  Dit zijn regio's die tot nu toe zijn achtergebleven in hun economische ontwikkeling, maar waarvan de verwachting is dat ze het goed gaan doen. Voorbeelden van emerging markets zijn de regio's Latijns-Amerika en Azië.

 • Emissie

  De uitgifte van aandelen en obligaties om een onderneming of een overheidsinstantie te kunnen financieren.

 • Emissiekoers

  De uitgiftekoers van een emissie. Deze ligt meestal hoger dan de op het aandeel vermelde nominale waarde. Het verschil tussen de emissiekoers en de nominale waarde is de agio. Deze krijgt de uitgevende instelling. Zie ook: agioreserve.

 • Emissieprospectus

  Een document met uitgebreide informatie over de onderneming of instelling die beleggingsproducten uitgeeft of gaat uitgeven en alle verplichte informatie over het beleggingsproduct.

 • Emittent

  De bank die een emissie verzorgt. Tegenwoordig wordt de term emittent ook gebruikt voor de onderneming die aandelen of obligaties aan beleggers uitgeeft.

 • Essentiële Beleggersinformatie (EBI)

  Essentiële Beleggersinformatie is een document waarin alle belangrijke informatie over een beleggingsfonds staat. Bijvoorbeeld over de doelstellingen, het beleggingsbeleid, het risicoprofiel, de kosten en de resultaten van het fonds. Beleggers kunnen hiermee een goed doordachte beleggingsbeslissing nemen, op basis van de juiste informatie.

 • Eurobond

  Een obligatie met een lange looptijd die op de Europese kapitaalmarkt wordt verhandeld. De obligatie is in een ander land uitgegeven dan in het land van de valuta van de eurobond.

 • Euroland

  Een Euroland is een Europees land dat de euro als munteenheid heeft.

 • Euronext

  De naam van de internationale, Europese beursmaatschappij die in 2000 ontstond door de fusie van de beurzen van Parijs (ParisBourse), Brussel (Brussels Exchanges) en Amsterdam (Amsterdam Exchanges).

 • Euronext.LIFFE

  Euronext.LIFFE is de Londense optie- en termijnbeurs die in 2002 ontstond toen Euronext de Londense optie- en termijnbeurs LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) overnam.

 • Ex

  Ex staat voor exclusief. Aandelen kunnen 'ex dividend' worden gekocht of verkocht. Dit betekent dat de koper van een aandeel geen recht meer heeft op dividendbetaling over de achterliggende periode.

 • Ex claim

  Een aanduiding bij de koers van een aandeel tijdens een aandelenemissie. Het betekent dat een aandeel wordt genoteerd zonder dat de waarde van de claim in de koers van het aandeel zit. Met de claim kan de bestaande aandeelhouder inschrijven op nieuwe aandelen uit de emissie. Maar de koper van een aandeel ex claim heeft geen recht op de claim en kan niet inschrijven op nieuwe aandelen uit de emissie.

 • Ex dividend

  Een aanduiding bij de koers van een aandeel vlak voor de betaaldatum van een dividend, om aan te geven dat een koper geen recht heeft op het aangekondigde dividend. Na enkele dagen verdwijnt deze aanduiding weer.

 • Exchange Traded Fund (ETF)

  Een Exchange Traded Fund is een beursgenoteerd, open-end beleggingsfonds met als doel om zo nauwkeurig mogelijk een onderliggende beursindex te volgen. De beheerder van het beleggingsfonds hoeft geen eigen visie te hebben waarmee hij actief de index wil verslaan, maar volgt passief de index. Hierdoor zijn de kosten van een ETF vaak veel lager dan de kosten van actief beheerde beleggingsfondsen.

 • Execution only

  Execution only betekent zelfstandig beleggen. Hierbij geeft een belegger zelfstandig en op eigen initiatief orders op aan zijn bank of tussenpersoon. Hij krijgt hierover geen advies. De bank of tussenpersoon toetst wel of de belegger voldoende kennis van beleggen en voldoende ervaring heeft voor een order. Als de bank of tussenpersoon denkt dat een belegger deze kennis of ervaring niet heeft of te weinig informatie van de belegger heeft ontvangen, krijgt de belegger hierover een waarschuwing. Voor sommige beleggingsproducten bestaat de verplichting om een order te toetsen aan de kennis en ervaring van de belegger niet. Deze beleggingsproducten staan in de Wet op het financieel toezicht aangegeven. De meeste aandelen, obligaties en beleggingsfondsen vallen eronder.

 • Exercise

  Exercise betekent uitoefening. Een belegger oefent een optie uit als hij van het recht gebruikmaakt om de onderliggende waarden te kopen bij een calloptie of te verkopen bij een putoptie. Het tegenovergestelde van exercise is assignment. Daarbij heeft een belegger geen recht maar een plicht.

 • Expiratie

  Het aflopen van een optiecontract.

 • Expiratiedatum

  De einddatum (afloopdatum) van een optie.

 • Expireren

  Andere term voor aflopen of eindigen. In de beleggingswereld wordt deze term vooral gebruikt om de afloop aan te geven van derivaten, zoals opties, futures of warrants.