Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter c

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

De c van claimbewijs, conversiekoers en coupure

 • Call spread

  Een optiestrategie waarbij men een calloptie koopt en tegelijkertijd een calloptie schrijft. De afloopmaand is hetzelfde. De uitoefenprijs van de geschreven calloptie ligt hoger dan die van de gekochte calloptie. Het maximale verlies is de betaalde premie minus de ontvangen premie.

 • Calloptie

  Een optie is een standaardcontract. Hiermee koopt een belegger een recht of gaat een belegger een verplichting aan. Koopt een belegger een calloptie, dan heeft hij het recht om tijdens een vastgestelde periode een vaste hoeveelheid van een onderliggende waarde tegen een afgesproken prijs te kopen. Schrijft een belegger een calloptie? Dan heeft hij de verplichting om deze onderliggende waarde te verkopen (te leveren). Opties worden verhandeld op een optiebeurs.

 • Cashdividend

  Dividend dat uitgekeerd wordt in geld.

 • Cash-settlement

  Afhandeling van bepaalde financiële transacties in geld. Dit komt vooral voor bij transacties in derivaten met niet-leverbare, onderliggende waarden, bijvoorbeeld een indexoptie.

 • Certificaat

  Een waardepapier zonder stemrecht dat wordt uitgegeven door een administratiekantoor. Dit kantoor heeft daarvoor (alle) aandelen van een onderneming in handen. Een onderneming kan dit doen als ze financiële middelen wil krijgen zonder het stemrecht te verliezen dat bij het aandelenbezit hoort. Dit stemrecht blijft namelijk in bezit van het administratiekantoor.

 • Certificaat van een aandeel

  Een verhandelbaar beleggingsproduct dat in de plaats komt van een aandeel. Een certificaat van een aandeel geeft geen stemrecht, een aandeel wel. Het certificaat van een aandeel heeft wel hetzelfde financiële voordeel als het aandeel. Certificaten worden meestal uitgegeven door een administratiekantoor.

 • Certificaathouder

  De persoon of rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat van aandelen in een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap.

 • CFD

  Zie: Contract For Difference.

 • Chart

  Engelse term voor koersgrafiek.

 • Claimbewijs

  Het bewijs dat men een voorkeursrecht heeft bij de inschrijving op een emissie. Meestal wordt daartoe een dividendbewijs aangewezen.

 • Claimemissie

  De uitgifte van nieuwe aandelen of (converteerbare) obligaties, waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben. De ontvangen rechten noemen we claims. Deze zijn meestal op de beurs verhandelbaar.

 • Claimrecht

  Een recht dat hoort bij een dividendbewijs van een aandeelhouder. Als er nieuwe aandelen worden uitgegeven, mag de bezitter van het recht die kopen (tegen een vooraf bepaalde prijs). Als men dit niet wil, kan men de claim verkopen. Dit kan tot kort voor de uitgifte (op de aandelenbeurs).

 • Claimverhouding

  Het aantal claims dat nodig is voor inschrijving op een nieuw aandeel of obligatie. Dit geldt bij een emissie, waarbij aan de bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht wordt gegeven.

 • Clearingorganisatie

  De plaats van de afwikkeling van opties of futures.

 • Clickfonds

  Bijzonder soort beleggingsfonds met bescherming. Via een constructie met afgeleide producten worden behaalde koerswinsten vastgezet. Dit noemen we clicken. Als de koers daarna daalt, heeft dat geen invloed op die winst. De belegger betaalt eenmalig een prijs voor dit product. Het eventuele resultaat (de clicks) wordt aan het einde van de looptijd uitgekeerd.

 • Closed-end beleggingsfonds

  Een beleggingsfonds waarbij het aantal uitgereikte deelnamebewijzen vastligt. De waarde ervan is sterk afhankelijk van vraag en aanbod. Het tegenovergestelde is een open-end beleggingsfonds.

 • Collateral

  In onderpand gegeven zekerheden als dekking voor marginverplichtingen.

 • Combinatieorder

  Bij een combinatieorder geeft de belegger één optieorder op, maar die bestaat uit verschillende optieorders. De combinatieorder kan alleen worden uitgevoerd, als alle optieorders binnen de combinatie kunnen worden uitgevoerd. Een voorbeeld is een combinatieorder voor een koop van een calloptie en tegelijk een koop van een putoptie. Het is gebruikelijk dat de belegger bij de combinatieorder een limiet meegeeft.

 • Commercial paper (CP)

  Internationale naam voor verhandelbare kortlopende schuldbewijzen. Deze worden door grote ondernemingen en gemeenten uitgegeven.

 • Commissionair

  Een commissionair is een persoon of firma die bemiddelt tussen kopers en verkopers van beleggingsproducten. De commissionair krijgt bij een order een vergoeding die commissie wordt genoemd.

 • Commodity

  Commodity's zijn grondstoffen en bulkgoederen. Denk hierbij aan agrarische producten (aardappelen, fruit) maar ook aan olie en metalen (goud, zilver).

 • Consignatiekas

  De Consignatiekas bevat geld dat in bewaring is gegeven aan het Ministerie van Financiën. Dit gebeurt bijvoorbeeld na een uitkoopprocedure door een aandeelhouder die minstens 95% van het aandelenkapitaal van een andere onderneming in handen heeft. Dit gaat via een procedure bij het Gerechtshof.

 • Contract For Difference (CFD's)

  Financiële instrumenten waarmee beleggers makkelijk kunnen inspelen op koersen die stijgen (long gaan) en die dalen (short gaan). Hierbij zijn verschillende onderliggende waarden mogelijk zoals valuta, indices, aandelen en grondstoffen. De handelaar in CFD's wordt nooit zelf eigenaar van de onderliggende waarde. Deze ontvangt of betaalt het verschil tussen de actuele prijs en de contractprijs.

 • Contractgrootte

  De contractgrootte is de totale onderliggende waarde van een optie- of futurecontract.

 • Conversie

  Converteren betekent omwisselen. Conversie is de omwisseling van beleggingsproducten in andere soorten beleggingsproducten. De omwisselingsverhouding is vooraf bepaald.

 • Conversiehandelingen

  Conversiehandelingen zijn administratieve handelingen die een bank voor een belegger kan uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld bij bijzondere gebeurtenissen die te maken hebben met de beleggingsportefeuille van een belegger. Een belegger wil bijvoorbeeld:

  • ingaan op een openbaar bod
  • keuzedividend laten uitkeren in aandelen of in geld
  • claimrecht uitoefenen en inschrijven op een claimemissie
  • warrants of converteerbare obligaties omwisselen in aandelen.

 • Conversiekoers

  De vastgestelde prijs voor een aandeel, waartegen een converteerbare obligatie omgewisseld kan worden tijdens de conversieperiode. De onderneming die de converteerbare obligatie heeft uitgegeven heeft de conversieprijs al in de emissieprospectus van de converteerbare obligatie opgenomen. De conversieprijs kan een prijs zijn waarbij een belegger geen geld hoeft bij te betalen of een prijs waarbij dit wel moet gebeuren.

 • Conversieperiode

  De periode waarin een converteerbare obligatie kan worden omgewisseld tegen een vooraf bepaald aantal aandelen van dezelfde onderneming.

 • Conversieverhouding

  De verhouding waartegen bijvoorbeeld converteerbare obligaties of warrants kunnen worden omgewisseld tegen aandelen.

 • Conversievoorwaarden

  Voorwaarden in het emissieprospectus van een converteerbare obligatie. In de conversievoorwaarden staat onder meer wanneer en tegen welke prijs de obligatie kan worden omgewisseld in aandelen.

 • Conversiewaarde

  Waarde van de converteerbare obligatie die bepaald wordt door de beurskoers van het aandeel in die onderneming. De conversiewaarde staat dus niet vast. Deze verandert mee met de beurskoers.

 • Converteerbare obligatie

  Een obligatie die onder bepaalde voorwaarden kan worden ingeruild voor aandelen in de onderneming die de obligatie heeft uitgegeven.

 • Corporate actions

  Handelingen op beleggingsgebied, waarbij het initiatief van de uitgevende instelling komt. Er zijn 4 soorten corporate actions:

  • dividendbetalingen
  • couponbetalingen
  • lossingen
  • conversies.

 • Correctie

  Een begrip dat binnen technische analyse wordt gebruikt om een tijdelijke daling van beurzen aan te geven.

 • Coupon

  Een rentebewijs van een obligatie.

 • Coupondatum

  De vaste (jaarlijkse) datum waarop de rente (couponopbrengst) van een obligatie wordt uitbetaald.

 • Couponrendement

  Verhouding tussen het bedrag aan ontvangen couponrente en de beurswaarde van een obligatie op een bepaald moment. Bij de berekening kan ook uitgegaan worden van de beurswaarde op het moment van de koop van de obligatie.

 • Couponrente

  De nominale rente die tijdens de looptijd van een obligatie wordt vergoed.

 • Coupure

  De grootte (de nominale waarde) van bijvoorbeeld een bankbiljet, aandeel of obligatie.

 • Courant fonds

  Een beleggingsproduct dat rechtstreeks op de officiële effectenbeurs wordt verhandeld.

 • Cover

  Cover betekent dekking. De onderliggende waarden van de beleggingsportefeuille die als zekerheid gelden voor de opties met die onderliggende waarden. Cover kan alleen bij het schrijven van callopties.

 • Credit spread

  Het verschil in rente tussen een zeer goede crediteur en een minder goede crediteur of groep crediteuren. Een bedrijf is bijvoorbeeld meestal een slechtere crediteur dan een overheid en moet daarom meer rente betalen.

 • Cum dividend

  Cum dividend betekent met dividend. Dit is een teken dat bij de koers van een aandeel staat. Dit teken staat er vlak voor de betaaldatum van een dividend. Het geeft aan dat een koper recht heeft op het aangekondigde dividend. Na enkele dagen verdwijnt het teken weer.

 • Cumulatief preferent aandeel

  Cumulatief betekent opstapelend. Preferent betekent voorrang. Een aandeel dat met voorrang recht geeft op uitkering van alle dividenden van vorige jaren die niet zijn uitgekeerd. Pas nadat deze dividenden aan de preferente aandeelhouders zijn uitgekeerd, mag de onderneming dividend uitkeren aan anderen. Bijvoorbeeld aan aandeelhouders van gewone aandelen.

 • Custody

  De bewaring van beleggingsproducten van een belegger. Op een bankrekening worden geldbedragen geadministreerd door een effectenbewaarder (custodian). Deze bewaart doorgaans de fysieke stukken, zoals aandelen en obligaties.

 • Cyclische aandelen

  Aandelen van bedrijven die gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de economische cyclus of conjunctuur, zoals staal- en autofabrikanten.