Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Compensatieregeling

Onze tegemoetkoming aan u als belegger

Omdat u bij ons belegt, ontvangt u tijdelijk een compensatie van een deel van de negatieve rente. Deze compensatie wordt verrekend met de negatieve rente. Op de Nota Negatieve Rente ziet u hoeveel compensatie u heeft ontvangen.

 

Tegemoetkoming van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022

De tegemoetkoming bedraagt 25% van de servicekosten die u betaalt over uw beleggingen. De maximale compensatie verschilt per kwartaal. Als de rente stijgt, zal de compensatie dalen. De compensatie kan ook nooit hoger zijn dan de negatieve rente die in rekening wordt gebracht. De compensatie wordt op dagbasis berekend over de negatieve rente over uw saldo van € 500.000,- tot € 2.500.000,-. Negatieve rente over uw saldo tot € 500.000 en boven € 2.500.000,- wordt niet meer gecompenseerd. Let op, de beleggerscompensatieregeling vervalt per 31 december 2022 of eerder als de rente naar 0% stijgt.

 

Hoe werkt de compensatieregeling?

Rekenvoorbeelden

Met de onderstaande rekentool kunt u een inschatting maken van de compensatie die u per kwartaal ontvangt op uw negatieve rente. De daadwerkelijke compensatie kan afwijken van het bedrag dat u hier heeft uitgerekend.

Compensatie berekenen

Beleggen kent risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Vragen en antwoorden

Wanneer kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling die geldt vanaf 1 januari 2022?
Als u tegoed van meer dan € 500.000 op uw spaar- en betaalrekeningen heeft, negatieve rente betaalt én beschikt over een beleggingsrekening met beleggingen, komt u in aanmerking voor deze compensatieregeling.

Hoe tellen de tegoeden van gezamenlijke beleggingen mee? 
Gezamenlijke beleggingen tellen ook mee in de berekening van de compensatie op klantniveau. In geval van meerdere rekeninghouders wordt de compensatie in gelijk delen verdeeld over de rekeninghouders. Bij twee rekeninghouders is de verdeling 50% per rekeninghouder.

Waarom is de compensatie gemaximeerd per kwartaal?
We willen beleggende klanten tegemoet komen in hun kosten voor negatieve rente. Tegelijkertijd maakt de bank deze kosten wel. We berekenen de compensatie op dagbasis. Daarom wordt de tegemoetkoming gemaximeerd.

Op welke rekening wordt de compensatie vergoed?  
De compensatie wordt verrekend met de in rekening te brengen negatieve rente. De compensatie kan nooit hoger zijn dan de in rekening te brengen negatieve rente.

Kan ik kiezen op welke rekening de compensatie wordt vergoed? 
Nee, de compensatie wordt altijd verrekend met de in rekening te brengen negatieve rente. Het bedrag wordt niet apart uitbetaald.

Per wanneer gaat de compensatieregeling in? 
De eerste compensatieregeling ging in op 1 januari 2021 en kent een duur van 6 maanden (van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021). Op 1 juli 2021 is een gewijzigde compensatieregeling ingegaan, die ook 6 maanden looptijd kent (vanaf 1 juli 2021 t/m 31 december 2021). Op 1 januari 2022 passen we de compensatieregeling opnieuw aan en deze regeling kent een looptijd van 12 maanden (van 1 januari 2022 t/ 31 december 2022). Let op, de beleggerscompensatieregeling vervalt per 31 december 2022 of eerder als de rente naar 0% stijgt.

Op welke manier informeren we u bij een wijziging van de regeling?
De compensatieregeling loopt automatisch af. Indien we een wijziging aanbrengen in de compensatieregeling, dan kondigen we dit twee maanden van te voren aan. Dit doen we middels de gebruikelijke manier: via een brief of via bankmail. Wanneer de rente stijgt naar 0% of hoger, vervalt de grondslag voor de beleggerscompensatieregeling.

Wanneer ontvang ik de compensatie op de negatieve rente?
De afschrijving van de rente vindt plaats in de maand volgend op een kalenderkwartaal. We brengen de compensatieregeling direct in mindering op deze afschrijving.

Voorbeeld: u betaalt de negatieve rente over de periode januari tot en met maart in de maand april. De afschrijving en de verrekening van de compensatie vindt dan plaats in de tweede helft van de maand april.

Is de boeking van de compensatie zichtbaar?
Nee, de boeking van de compensatie is niet apart zichtbaar. Op de nota van de negatieve rente wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel de compensatie bedraagt.

Moet ik ook negatieve rente betalen over geld op mijn beleggingsrekeningen?
Vermogen in beleggingen telt niet mee in het totaalsaldo waarover negatieve rente betaald moet worden. Liquiditeiten die in de vermogensbeheerrekening zitten tellen ook niet mee voor negatieve rente. Liquiditeiten op overige (beleggings)rekeningen (wel of geen vermogenscontract) tellen wel mee voor negatieve rente. Voor meer informatie over de berekening van negatieve rente kunt u hier kijken.

Kan ik meer gaan beleggen om meer korting op mijn negatieve rente te krijgen?
De compensatie is tijdelijk en gemaximeerd. Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

Komt u er niet uit?

Heeft u een vraag over beleggen? Of wilt u contact opnemen met één van onze ervaren beleggingsexperts? Kijk voor de antwoorden en alle contactmogelijkheden op de pagina Veelgestelde vragen over beleggen. We helpen u graag verder.