Het beheer van uw vermogen

Een kijkje achter de schermen bij onze experts

Als u besluit uw geld te laten beleggen met Vermogensbeheer van ABN AMRO, richten wij ons op een optimaal rendement dat past bij het risico dat u wilt dragen. Wij zorgen voor een beleggingsportefeuille die aansluit op uw wensen en mogelijkheden. Als u gaat beleggen met Vermogensbeheer, dan werkt u samen met uw vermogensspecialist in het maken van uw keuzes.

 
Hier leggen we uit door wie de verschillende beleggingsportefeuilles binnen Vermogensbeheer worden samengesteld en hoe zij dat doen. De portefeuilles zijn altijd maatwerk: aan de ene kant afgestemd op uw risicoprofiel, en aan de andere kant voortdurend in beweging voor het best mogelijke rendement.
 

Met de juiste expertise voor u aan de slag

Er zijn drie 'lagen' experts voor u aan de slag om uw portefeuille samen te stellen.

  • Het beleggingscomité komt zeer regelmatig samen om de beleggingsstrategie te bepalen of bij te sturen. Het comité werkt zeer flexibel; de leden kunnen binnen 24 uur bij elkaar zitten. Dit comité bestaat uit economen, researchanalisten, portefeuillebeheerders en beleggingsspecialisten.
  • Het 'Manager Selection Team' selecteert aan de hand van die strategie de fondsbeheerders die met hun locatie (bijvoorbeeld de VS) en hun specialiteit (bijvoorbeeld opkomende markten of telecom) passen bij de strategische richting die is aangegeven. 
  • De fondsbeheerders beheren een zeer uitgebalanceerd fonds dat past bij hun specialisatie.

Onze experts en de fondsbeheerders die zij aanwijzen zijn 'top of class'. Het beleggingscomité bestaat uit beleggingsstrategen die u regelmatig op RTL Z langs ziet komen, het Manager Selection Team is een van de meest ervaren teams in Europa op hun gebied, en de fondsbeheerders worden geselecteerd op ervaring, kennis en beleggingsfilosofie, om successen uit het verleden mogelijk te kunnen herhalen.

 

Maatwerk in de samenstelling van uw beleggingsportefeuille

De samenstelling van een beleggingsportefeuille bij Vermogensbeheer kan van week tot week en zelfs van dag tot dag verschillen. Verschillende experts sleutelen voortdurend aan de samenstelling op het diepste niveau, gebaseerd op de beleggingsstrategie van ABN AMRO. Hoe ziet dat er precies uit?

1: een onderverdeling in mandaten

Bij Vermogensbeheer werken we met drie zogenaamde ‘mandaten’; daar kiest u als belegger als eerste uit. Met een mandaat geeft u ons de ruimte voor u te beleggen met de insteek die het beste bij u past.

  • Met het Duurzaam Fondsen Mandaat wordt sterk gelet op het duurzame karakter van de beleggingen in het fonds, zonder het rendement uit het oog te verliezen. 
  • Het Multi Manager Mandaat is opgebouwd uit een breed gespreide portefeuille bestaande uit met name beleggingsfondsen die door onze beleggingsexperts worden geselecteerd uit een wereldwijd aanbod.
  • Met het Comfort Inkomsten Mandaat zoeken we naar beleggingen die dividend op kunnen leveren zodat u een mogelijkheid op extra inkomsten heeft, als aanvulling op uw inkomen.

2: een onderverdeling in risicoprofielen

Binnen het mandaat dat u kiest, zoekt u een risicoprofiel uit dat past bij uw beleggingsdoel en uw beleggingshorizon, dus de tijd die u uw beleggingen kunt geven om te renderen. Het risicoprofiel bepaalt de strategische verhouding tussen aandelen en obligaties en liquiditeiten en alternatieve beleggingen in uw portefeuille.

Ieder mandaat heeft vijf risicoprofielen, beginnend bij Defensief met ongeveer 20% aandelen, 70% obligaties en 10% liquiditeiten, oplopend tot Zeer Offensief, met ongeveer 90% aandelen en 10% liquiditeiten.

3. de tactische asset allocatie

Op tactisch niveau kan die verdeling binnen de risicoprofielen schommelen: het beleggingscomité kan ervoor kiezen de verhouding tijdelijk aan te passen als dat nodig is. Het percentage aandelen in het Defensieve risicoprofiel kan richting 0 gaan maar ook richting 35. De bandbreedte om te ‘schommelen’ ligt wel vast.

Op dit niveau wordt ook door het beleggingscomité bepaald in welke regio’s of sectoren wordt belegd. Voorbeelden van regio’s zijn de VS en Europa en sectoren zijn bedrijfstakken zoals IT, energie of consumentengoederen. Dit is de tactische asset allocatie.

Bij deze tactische keuzes kan ook besloten worden enkele alternatieve beleggingen in de portefeuille op te nemen, zoals hedgefunds of grondstoffen, als onze experts zien dat dat een gunstige uitwerking kan hebben.

4: een onderverdeling in verschillende fondsen

Hier wordt door de fondsbeheerders gekozen met welke fondsen of ETF’s de verschillende portefeuilles worden ingericht, passend in de richting die in het meest recente beleggingsbeleid is bepaald.

Stabiliteit in spreiding

Onze mandaten kunnen dus per risicoprofiel uit honderden verschillende beleggingsinstrumenten bestaan, waarmee we voor de benodigde spreiding zorgen.

Een eventuele daling in waarde van het ene beleggingsinstrument (een aandeel of obligatie) wordt met de juiste spreiding opgevangen door andere instrumenten die op dat moment stabieler zijn. Als u belegt in enkele posities, zijn die beleggingen kwetsbaar, want u heeft uw eieren allemaal in hetzelfde mandje. In een breed gespreide beleggingsportefeuille zijn uw beleggingen veel minder kwetsbaar.

 

Flexibiliteit en een transparante samenwerking

Als u zelf belegt en u heeft enkele posities, weet u dat u snel kunt reageren op veranderingen in de markt. Aandelen in een onderneming zijn zo verkocht. Bij een breed gespreide beleggingsportefeuille zoals we die met Vermogensbeheer voor u beheren zou die reactiesnelheid minder snel lijken, maar doordat er tot wel 200 experts voor uw portefeuille aan de slag zijn, wordt er actie ondernomen wanneer dat nodig is

De individuele fondsbeheerders van actieve fondsen zijn iedere beursdag – wereldwijd! – bezig ‘hun’ fondsen optimaal te laten renderen, dus ook voor hen geldt dat die aandelen zo verkocht zijn.

Ook als er structurele aanpassingen nodig zijn, gaat die wendbaarheid op. Naast dat het beleggingscomité met een grote regelmaat bij elkaar komt om de brede strategie te bespreken, wordt die strategie onmiddellijk aangepast wanneer dat nodig is.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat wij besluiten niet dat aandeel te verkopen. Dat is naast de risicospreiding een ander voordeel van de samenwerking die we met u aangaan: onze experts beteugelen hun emotie en handelen altijd vanuit een volledig overzicht van de markt. Een overzicht dat een individuele belegger moeilijk kan bereiken.

U kun uw vermogensspecialist altijd vragen stellen over aanpassingen in uw portefeuille.

 

Ga vrijblijvend in gesprek en daag uw vermogensspecialist uit

Ontdek hoe een vermogensspecialist uw klankbord kan zijn en ga vrijblijvend en gratis in gesprek. Vermogensbeheer is mogelijk vanaf € 50.000. U kunt er dus bijvoorbeeld voor kiezen een deel van uw belegd vermogen bij ons onder te brengen en te profiteren van ons maatwerk voor u, en daarnaast zelf te blijven beleggen voor de kansen die u op de markt ziet.

We willen u er wel op wijzen dat u uw inleg een langere tijd kunt missen voor de mogelijkheid op optimaal rendement: Vermogensbeheer is beleggen voor de lange termijn. Maar daar vertelt onze vermogensspecialist u graag meer over.

Als u hieronder aangeeft wanneer we u kunnen bellen, neemt een van onze medewerkers contact met u op.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

Komt u er niet uit?

Bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 088 388 9779
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Laat uw nummer achter
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde vragen over Vermogensbeheer.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bel ons met al uw vragen over Vermogensbeheer. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Bel 088 388 9779

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.