Warrants - Beleggers academy

 

Wat is een warrant?

Warrants kopen komt sterk overeen met het kopen van opties. Het grote verschil met opties: een optie is een standaard contract en een warrant is een maatwerkcontract. Net als een optie kent een warrant een hefboomwerking: met een relatief klein bedrag kunt u veel verdienen of loopt u het risico veel te verliezen.

Lees daarom eerst op de Beleggers Academy pagina over het kopen van opties.

Welk recht koopt u met een warrant?

Koopt u een warrant, dan krijgt u het recht om in de uitoefenperiode een vooraf bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen (call-warrant) of te verkopen (put-warrant), tegen een vooraf bepaalde prijs. Bij de meeste warrants is de onderliggende waarde een aantal aandelen, maar het kan bijvoorbeeld ook uit valuta of grondstoffen bestaan.

Wat u moet weten over warrants

Om succesvol in warrants te kunnen handelen is het belangrijk dat u de eigenschappen van dit complexe beleggingsproduct kent:

 1. De verschillen met opties

  • Opties worden uitgegeven via de optiebeurs. Warrants worden direct uitgegeven door ondernemingen en financiële instellingen.
  • Warrants zijn maatwerkcontracten en zijn minder makkelijk te verhandelen dan aandelen en ook minder makkelijk dan de standaardcontracten van opties.
  • De uitgever van de warrant bepaalt de contractgrootte, de uitoefenprijs en de looptijd. Bij opties is de contractgrootte voor alle opties hetzelfde. Voor aandelenopties is dat bijvoorbeeld standaard 100 aandelen. 
  • Bij een warrant is er maar één uitoefenprijs en één looptijd. Bij opties zijn er per onderliggende waarde verschillende optieseries met verschillende uitoefenprijzen en looptijden. De optiebeurs brengt met vaste regelmaat nieuwe optieseries uit, zolang de onderliggende waarde aan bepaalde voorwaarden voldoet.  
  • Warrants kunt u alleen kopen, niet schrijven. Opties kunt u kopen en schrijven.
  • De looptijd van een warrant is over het algemeen wat langer dan van opties, meestal is de looptijd een aantal jaar.
 2. U heeft een warrant gekocht, en dan?

  Bij opties en warrants is het belangrijk om te kijken naar de prijs de onderliggende waarde:

  • Koopt u een call-warrant en stijgt de prijs van de onderliggende waarde tot boven de uitoefenprijs? Dan kan het voor u aantrekkelijk zijn uw warrant uit te oefenen en de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs af te nemen. Of als u de aandelen niet wilt hebben, kunt u de warrant met winst verkopen.
  • Koopt u een put-warrant en daalt de prijs van de onderliggende waarde tot onder de uitoefenprijs? Dan kan het voor u aantrekkelijk zijn uw warrant uit te oefenen en de onderliggende waarde tegen de uitoefenprijs te leveren. Natuurlijk kunt u dat alleen doen als u de onderliggende waarde ook werkelijk in uw beleggingsportefeuille heeft. Heeft u de onderliggende waarde niet, dan kunt u de warrant met winst verkopen.
  • Doet de prijs van de onderliggende waarde niet wat u had verwacht en komt deze niet in de buurt van de onderliggende waarde, dan loopt uw warrant op de einddatum waardeloos af. U kunt dus uw hele belegging in de warrant verliezen, dat is uw maximale verlies. U kunt natuurlijk uw warrant ook eerder tijdens de uitoefenperiode proberen te verkopen, om het verlies te beperken. Want als u in dit geval de warrant voor de einddatum verkoopt, heeft u minder verlies dan wanneer de warrant waardeloos afloopt. 
  Warrants
 3. Let op de hefboomwerking

  Ook warrants werken met een hefboom. Een hefboom zorgt ervoor dat de winst die u kunt maken, hoger is dan de winst die u kunt maken als u direct zou beleggen in de onderliggende waarde. U hoeft namelijk een kleiner bedrag te beleggen, terwijl uw kansen op winst gelijk zijn. Door de hefboom heeft u dus meer voordeel van een koersbeweging van de onderliggende waarde, dan als u daarin direct zou beleggen.

  Maar de andere kant geldt ook: bij een voor u verkeerde koersbeweging van de onderliggende waarde verliest u ook meer dan bij een directe belegging in de onderliggende waarde.

  Beleggen in warrants is risicovol, u kunt uw hele inleg verliezen.

 

Zo belegt u in warrants

Als u zelfstandig belegt bij ABN AMRO, kunt u alleen met de beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus in warrants beleggen. U kunt warrants kopen en verkopen met de ABN AMRO app, Internet Bankieren of Mijn Dealingroom.
Voordat u bij ABN AMRO kunt beleggen in warrants, vragen wij u eerst om hier een kennisexamen  over te maken. Slaagt u voor het examen, dan heeft u voldoende kennis om in warrants te mogen beleggen. Slaagt u niet? Dan past beleggen in warrants mogelijk niet bij u. U kunt dan geen orders in warrants opgeven.
 

Zelf Beleggen Plus

Met ons professionele en betrouwbare platform Mijn Dealingroom kunt u 24/7 orders opgeven om beleggingen te kopen of verkopen. U heeft keuze uit een ruim assortiment beleggingsproducten.

Voor de actieve belegger:

 • Makkelijk en betrouwbaar platform
 • Professionele analysetools
 • Toegang tot beurzen wereldwijd
 • Ook handelen in complexe producten